Nr. 100 16.03.2019


PARTEA I


Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale orașului Durlești încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 8, 27 februarie 2019)

12. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale com. Cruzești încheiate la 31.12.2017 (nr. 9, 27 februarie 2019)

13. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale s.Colonița încheiate la 31.12.2017 (nr. 10, 27 februarie 2019)

14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale com. Grătiești încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 11, 27 februarie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

198. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 175, 15 martie 2019)

199. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 180, 15 martie 2019)

200. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 184, 15 martie 2019)

201. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcție, amenajare și acces la complexul arenei polivalente de interes naţional (nr. 188, 15 martie 2019)

202. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă (nr. 189, 15 martie 2019)

203. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 191, 15 martie 2019)

204. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica BOAGHI (nr. 13-d, 15 martie 2019)

205. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 14-d, 15 martie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

526. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202 din 17 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” (nr. 47, 5 martie 2019)