Nr. 94-99 15.03.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

155. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 1126-VIII, 12 martie 2019)

156. Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 19, 11 martie 2019)

157. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 1128-VIII, 12 martie 2019)

158. Lege cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 20, 11 martie 2019)

159. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 225 din Legea nr.21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (nr. 1127-VIII, 12 martie 2019)

160. Lege pentru modificarea articolului 225 din Legea nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creație și la uniunile de creație (nr. 21, 11 martie 2019)

161. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1131-VIII, 12 martie 2019)

162. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 24, 11 martie 2019)

163. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 1130-VIII, 12 martie 2019)

164. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 25, 11 martie 2019)

165. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 1129-VIII, 12 martie 2019)

166. Lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 27, 11 martie 2019)

167. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Dafina GERCHEVA (nr. 1120-VIII, 7 martie 2019)

168. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea economică (nr. 1121-VIII, 7 martie 2019)

169. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1122-VIII, 7 martie 2019)

170. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1123-VIII, 11 martie 2019)

171. Decret privind rechemarea domnului Emil DRUC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Franceză și Principatul Monaco (nr. 1124-VIII, 12 martie 2019)

172. Decret privind rechemarea doamnei Stela STÎNGACI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în Republica Malta și pe lîngă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfîntului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta (nr. 1125-VIII, 12 martie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

189. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților și al biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (nr. 107, 27 februarie 2019)

190. Hotărîre сu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 134, 27 februarie 2019)

191. Hotărîre cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor (nr. 141, 27 februarie 2019)

192. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Irak privind colaborarea economică (nr. 148, 7 martie 2019)

193. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului în memoria participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl din UTA Găgăuzia (nr. 153, 7 martie 2019)

194. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului în memoria participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl din raionul Dondușeni (nr. 154, 7 martie 2019)

195. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.646/2018 (nr. 155, 7 martie 2019)

196. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei medicamentelor de uz veterinar (nr. 157, 7 martie 2019)

197. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 160, 7 martie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

495. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CH 245-71/A1:2018 „Norme sanitare de proiectare a întreprinderilor industriale” (nr. 53, 4 martie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

496. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.121 din 13.09.2017 privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 45, 5 martie 2019)

497. Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 6 octombrie 2008 (nr. 46, 5 martie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

498. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2018.

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

499. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Jîntica Rita (nr. 63, 5 martie 2019)

500. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea activității profesionale a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 65, 5 martie 2019)

501. Ordin cu privire la executarea Hotărîrii nr.3-57/18 din 28.03.2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Central (nr. 66, 5 martie 2019)

502. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Stati Victor (nr. 67, 5 martie 2019)

503. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului Șian Olga (nr. 68, 6 martie 2019)

504. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Matușevschi Lucia (nr. 69, 6 martie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

505. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale (nr. 39-T-02, 28 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

506. Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor (nr. 101, 30 ianuarie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

507. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

508. Hotărâre privind indicatorii de calitate pentru serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului (nr. 10, 28 februarie 2019)

509. Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de măsurare și evaluare a parametrilor de calitate a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizate prin intermediul rețelelor publice mobile celulare terestre GSM, UMTS și LTE în benzile de frecvențe 800, 900, 1800, 2100 și 2600 MHz (nr. 11, 28 februarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

510. Hotărâre privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere (nr. 50/2019, 11 martie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

511. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/1, 11 martie 2019)

512. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ARES UT” (nr. 10/2, 11 martie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova

513. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 10/31, 21 februarie 2019)

514. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „VERTAMAR” SRL pentru postul de televiziune „VTV” (nr. 10/32, 21 februarie 2019)

515. Decizie cu privire la examinarea contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 11/33, 22 februarie 2019)

516. Decizie cu privire la examinarea demersului Întreprinderii Municipale „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (nr. 12/34, 28 februarie 2019)

517. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Dmitrii Bezobrazov (nr. 12/35, 28 februarie 2019)

518. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „TV – Comunicații Grup” SRL pentru postul de televiziune „RTR Moldova” (nr. 12/37, 28 februarie 2019)

519. Decizie cu privire la prezentarea de către furnizorii de servicii media și distribuitorii de servicii media a rapoartelor de activitate pentru anul 2018 (nr. 12/38, 28 februarie 2019)

520. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului al Republicii Moldova în anul 2018 (nr. 12/39, 28 februarie 2019)

521. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 13/40, 5 martie 2019)

522. Decizie cu privire la desfășurarea sesiunii de monitorizare a serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media audiovizuale la capitolul calității limbii vorbite (nr. 13/41, 5 martie 2019)

523. Raport cu privire la activitatea economico-financiară a Consiliului Coordonator al Audiovizualului în anul 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

524. Ordin cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute și obligațiilor fiscale reținute/achitate din venitul obținut în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate (nr. 82, 27 februarie 2019)

525. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 (nr. 101, 6 martie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte