Nr. 93 08.03.2019


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

171. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 150, 7 martie 2019)

172. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 152, 7 martie 2019)

173. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 156, 7 martie 2019)

174. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor înregistrate la medicul de familie, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1372/2005 (nr. 159, 7 martie 2019)

175. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (nr. 162, 7 martie 2019)

176. Hotărîre privind modificarea punctului 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 163, 7 martie 2019)

177. Hotărîre privind modul de autentificare în Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală primară” (nr. 164, 7 martie 2019)

178. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 165, 7 martie 2019)

179. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 166, 7 martie 2019)

180. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 167, 7 martie 2019)

181. Hotărîre privind angajarea răspunderii pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 225 din Legea nr. 21/2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 168, 7 martie 2019)

182. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 169, 7 martie 2019)

183. Hotărîre cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (nr. 170, 7 martie 2019)

184. Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 171, 7 martie 2019)

185. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 172, 7 martie 2019)

186. Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 173, 7 martie 2019)

187. Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 174, 7 martie 2019)

188. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (15 martie 2019, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 12-d, 7 martie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

494. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-50, 4 martie 2019)