Nr. 66-75 01.03.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

132. Codul civil al Republicii Moldova* (nr. 1107-XV, 6 iunie 2002)

133. Lege pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova* (nr. 1125-XV, 13 iunie 2002)