Nr. 76-85 01.03.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

134. Decret pentru promulgarea Legii vînătorii și fondului cinegetic (nr.1110-VIII, 26 februarie 2019)

135. Legea vînătorii și fondului cinegetic (nr. 298, 30 noiembrie 2018)

136. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 55 milioane USD) (nr. 1106-VIII, 22 februarie 2019)

137. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 15 milioane USD) (nr. 1107-VIII, 22 februarie 2019)

138. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1108-VIII, 25 februarie 2019)

139. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1109-VIII, 26 februarie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

29. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 150g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 125, 30 octombrie 2018)

30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 152g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 190 alin. (1) din Codul penal (nr. 126, 15 noiembrie 2018)

31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 189 alin. (1) din Codul penal (șantajul comis prin amenințarea cu răspândirea unor știri defăimătoare) (nr. 127, 15 noiembrie 2018)

32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 154g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală (contestarea încheierilor judecătorului de instrucție) (nr. 128, 15 noiembrie 2018)

33. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 157g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alin. (2) și alin. (9) lit. a) din Legea nr. 1225 din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (restituirea bunurilor persoanelor care au fost supuse represiunilor politice) (nr. 130, 15 noiembrie 2018)

34. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 308 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 131, 15 noiembrie 2018)

35. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 243 din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008 (părăsirea locului în care s-a produs accidentul ) (nr. 132, 15 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

126. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică (nr. 63, 11 februarie 2019)

127. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului (nr. 91, 11 februarie 2019)

128. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărîrea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară (nr. 103, 27 februarie 2019)

129. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 193/2017 (nr. 104, 27 februarie 2019)

130. Hotărîre cu privire la utilizarea armei cu țeavă lisă în ariile naturale protejate de stat (nr. 105, 27 februarie 2019)

131. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 347/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru (nr. 106, 27 februarie 2019)

132. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale (nr. 108, 27 februarie 2019)

133. Hotărîre сu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 109, 27 februarie 2019)

134. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 110, 27 februarie 2019)

135. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM privind interacţiunea în domeniul combaterii contravenţiilor vamale legate de deplasarea mărfurilor prin transport aerian peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM, întocmit la 5 octombrie 2018 (nr. 111, 27 februarie 2019)

136. Hotărîre cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” (nr. 112, 27 februarie 2019)

137. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 113, 27 februarie 2019)

138. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 114, 27 februarie 2019)

139. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 115, 27 februarie 2019)

140. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi acordarea de împuterniciri pentru negocierea acestuia (nr. 116, 27 februarie 2019)

141. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 117, 27 februarie 2019)

142. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 118, 27 februarie 2019)

143. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1206/2016 cu privire la Centrul Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică (nr. 119, 27 februarie 2019)

144. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a funcționarilor publici în anul 2019 (nr. 121, 27 februarie 2019)

145. Hotărîre сu privire la dizolvarea Întreprinderii de Stat „Medisan” (nr. 122, 27 februarie 2019)

146. Hotărîre сu privire la aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, semnat la 19 decembrie 2018 (nr. 123, 27 februarie 2019)

147. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Qatar, semnat la 17 decembrie 2018 (nr. 124, 27 februarie 2019)

148. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 159/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (nr. 126, 27 februarie 2019)

149. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la faza finală a Proiectului „Generație Sănătoasă (Servicii de sănătate prietenoase tinerilor din Republica Moldova)” (nr. 127, 27 februarie 2019)

150. Hotărîre сu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale (nr. 128, 27 februarie 2019)

151. Hotărîre сu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului privind transportul rutier internaţional şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 129, 27 februarie 2019)

152. Hotărîre сu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 130, 27 februarie 2019)

153. Hotărîre сu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 131, 27 februarie 2019)

154. Hotărîre сu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 132, 27 februarie 2019)

155. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat (nr. 135, 27 februarie 2019)

156. Hotărîre cu privire la transmiterea unor sisteme informaționale automatizate (nr. 138, 27 februarie 2019)

157. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 139, 27 februarie 2019)

158. Hotărîre cu privire la transmiterea în arendă a unor terenuri (nr. 140, 27 februarie 2019)

159. Hotărîre cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi încheierea unui contract de schimb (nr. 142, 27 februarie 2019)

160. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 144, 27 februarie 2019)

161. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 145, 27 februarie 2019)

162. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 9-d, 27 februarie 2019)

163. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 10-d, 11 februarie 2019)

164. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 11-d, 27 februarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

406. Ordin cu privire la aprobarea Metodicii de trecere a Planului de conturi contabile în sistemul bugetar la Planul general de conturi contabile în sectorul corporativ (nr. 28, 12 februarie 2019)

407. Ordin privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă și a Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă fixă (nr. 29, 14 februarie 2019)

408. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015 (nr. 31, 18 februarie 2019)

409. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 73 din 28.03.2018 (nr. 37, 26 februarie 2019)

409a. Ordin (nr. 39, 27 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

410. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Colegiului disciplinar al notarilor (nr. 48, 18 februarie 2019)

410a. Ordin cu privire la aprobarea modelelor girurilor notariale şi ale certificatelor notariale (nr. 59, 27 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Apărării al Republicii Moldova

411. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului armamentului şi muniţiilor convenţionale, dispozitivelor militare şi a mijloacelor speciale (nr. 34, 22 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

412. Ordin cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii profesional tehnice secundare și postsecundare (nr. 80, 29 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

413. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 149 din 4 august 2015 (nr. 238, 23 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

413a. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 260/42-A, 26 februarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

414. Hotărîre cu privire la stabilirea cerințelor și măsurilor pentru ca utilizatorii cu dizabilităţi să beneficieze de acces echivalent la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului (nr. 58, 14 decembrie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

415. Ordin сu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice ”Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile” ediția 03 (nr. 10/GEN, 19 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

416. Hotărâre cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 57/13, 28 decembrie 2018)

417. Hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (nr. 7/1, 18 februarie 2019)

418. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 8/4, 25 februarie 2019)

419. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „DRUM BUN” (nr. 8/6, 25 februarie 2019)

420. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „MICROCREDIT” (nr. 8/10, 25 februarie 2019)

421. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 8/11, 25 februarie 2019)

422. Extras din Hotărârea nr.8/1 din 25 februarie 2019 privind retragerea licenței BAR „MEDAVASIG” S.R.L.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

423. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului Dumitru Cebotarescu, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 28, mun. Chișinău (nr. 2112, 21 ianuarie 2019)

424. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/10 din 15 ianuarie 2019 a concurentului electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2113, 21 ianuarie 2019)

425. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/12 din 16 ianuarie 2019 a concurentului electoral Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2114, 21 ianuarie 2019)

426. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2115, 22 ianuarie 2019)

427. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/14 din 19 ianuarie 2019 a domnului Alexandr Topolenco, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 36, or. Ștefan Vodă (nr. 2116, 22 ianuarie 2019)

428. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea domnului Cebotarescu Dumitru, candidat independent în circumscripția uninominală nr.28, mun. Chișinău, la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2117, 22 ianuarie 2019)

429. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2118, 22 ianuarie 2019)

430. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Organizației neguvernamentale „Inițiative Legislative Moderne” din Ucraina în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2119, 22 ianuarie 2019)

431. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2120, 22 ianuarie 2019)

432. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2121, 22 ianuarie 2019)

433. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Letoniei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2122, 22 ianuarie 2019)

434. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2123, 22 ianuarie 2019)

435. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2124, 22 ianuarie 2019)

436. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 2125, 22 ianuarie 2019)

437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hînceşti (nr. 2126, 22 ianuarie 2019)

438. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 2127, 22 ianuarie 2019)

439. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2128, 23 ianuarie 2019)

440. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) pentru perioada campaniei electorale din partea doamnei Geamănă Valentina, candidat independent în circumscripția uninominală nr.50, la Vest de Republica Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2129, 23 ianuarie 2019)

441. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral ale circumscripţiei electorale uninominale nr.26, mun. Chișinău, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2130, 23 ianuarie 2019)

442. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10 AP/7 din 14 ianuarie 2019 a domnului Iurie Apostolachi, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 2131, 23 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

443. Decizie cu privire la executarea Hotărârii Curții de Apel Chișinău din 22 ianuarie 2019 și modificarea Deciziei nr. 4/7 din 14 ianuarie 2019, emisă de Consiliul Audiovizualului (nr. 7/24, 5 februarie 2019)

444. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/ reprezentaților/ participanților la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioadele: 21-27 ianuarie 2019 și 28 ianuarie – 03 februarie 2019 (nr. 9/28, 15 februarie 2019)

445. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 9/29, 15 februarie 2019)

446. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale, pentru perioada: 04-13 februarie 2019, și a contestațiilor f/nr. din 12.02.2019 din partea PSRM (remise de către Comisia Electorală Centrală prin scrisoarea nr. CEC8/272 din 14.02.2019) (nr. 10/30, 21 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

447. Decizie (nr. ASER-89, 27 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

448. Decizie cu privire la includerea unor simboluri uniformistice ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 511-IV.01, 23 noiembrie 2016)

449. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (nr. 99-V.01, 24 iulie 2018)

450. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 101-V.01, 25 octombrie 2018)

451. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Autorității Naționale de Integritate în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 102-V.01, 25 octombrie 2018)

452. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 120-V.01, 27 decembrie 2018)

453. Decizie cu privire la înregistrarea unor distincții corporative ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 121-V.01, 27 decembrie 2018)

454. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Ion Creangă” a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 122-V.01, 27 decembrie 2018)

455. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Pentru Excelență” a Asociației Obștești „Uniunea Organizațiilor Veteranilor Trupelor de Carabinieri din Republica Moldova” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 123-V.01, 27 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

456. Ordin cu privire la modificarea Formularului „Hotărîrea cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului” și a „Instrucțiunii cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărîrii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 143 din 13 septembrie 2002” (nr. 57, 14 februarie 2019)

457. Ordin cu privire la organizarea procesului de valorificare a bunurilor infracționale (sechestrate) (nr. 58, 14 februarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte