Nr. 59-65 22.02.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

119. Decret pentru promulgarea Legii privind siguranța alimentelor (nr. 1098-VIII, 13 februarie 2019)

120. Lege privind siguranța alimentelor (nr. 306, 30 noiembrie 2018)

121. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1104-VIII, 19 februarie 2019)

122. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 13, 15 februarie 2019)

123. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 1105-VIII, 19 februarie 2019)

124. Lege cu privire la modificarea articolului 10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 14, 15 februarie 2019)

125. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 1103-VIII, 19 februarie 2019)

126. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 15, 15 februarie 2019)

127. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1097-VIII, 12 februarie 2019)

128. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 706-VIII din 1 mai 2018 (nr. 1099-VIII, 13 februarie 2019)

129. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Societății pe Acțiuni „Combinatul de Articole din Carton” din Chișinău (nr. 1100-VIII, 13 februarie 2019)

130. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Societății pe Acțiuni „Combinatul de Articole din Carton” din Chișinău (nr. 1101-VIII, 13 februarie 2019)

131. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1102-VIII, 14 februarie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

22. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 135g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3 alin. (2) lit. b) din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenței în familie și din articolul 1331 lit. b) din Codul penal (nr. 113, 2 octombrie 2018)

23. Decizie pentru sistarea procesului privind controlul constituționalității articolului 4 alin. (1) lit. h1) din Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (Sesizarea nr. 28a/2018) (nr. 119, 30 octombrie 2018)

24. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.141g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 7 alin. (2) și 8 alineatele (3) și (6) din Legea nr. 1380 din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, a pct. 73 subpct. (1) din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie 2005, și a punctelor 9, 34 și 36 din Regulamentul privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 974 din 15 august 2016 (modul de declarare a valorii în vamă[2]) (nr. 120, 30 octombrie 2018)

25. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 146g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 90 alin. (3) din Codul de procedură penală (persoanele care nu pot fi audiate în calitate de martor în procesul penal) (nr. 121, 30 octombrie 2018)

26. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 186 alin. (101) pct. 2) din Codul de procedură penală (aprobarea demersului procurorului de prelungire a termenului arestului la domiciliu) (nr. 122, 30 octombrie 2018)

27. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 148g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 35 alin. (3) din Codul de procedură penală (contestarea încheierii privind recuzarea) (nr. 123, 30 octombrie 2018)

28. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 149g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 321 alin. (2) pct. 2) din Codul de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003 (nr. 124, 30 octombrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

116. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice teatrale și concertistice (nr. 5, 18 ianuarie 2019)

117. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” (nr. 34, 30 ianuarie 2019)

118. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale (nr. 38, 30 ianuarie 2019)

119. Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (nr. 57, 11 februarie 2019)

120. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 72, 11 februarie 2019)

121. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Bank of Communication Со., Ltd. Shandong Provincial Branch privind proiectul „Modernizarea şi construcţia drumului naţional M2, drumul de centură al mun. Chişinău, sectoarele nr. 2, nr. 3 şi nr. 6” (nr. 77, 11 februarie 2019)

122. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.357/2018 cu privire la determinarea dizabilității (nr. 78, 11 februarie 2019)

123. Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în Republica Moldova, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și la modificarea unei hotărîri de Guvern (nr. 82, 11 februarie 2019)

124. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 87, 11 februarie 2019)

125. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea (nr. 90, 11 februarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

362. Ordin cu privire la abrogarea Hotărîrii Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1923-RT din 14.04.2006 (nr. 30, 1 februarie 2019)

363. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 46, 14 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

364. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 27, 11 februarie 2019)

364a. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 33, 19 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

365. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Bezede Stela (nr. 50, 18 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

366. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 25-S-02, 12 februarie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

367. Ordin cu privire la anularea Certificatelor de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive (nr. 1347, 23 noiembrie 2018)

368. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1352, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

369. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.387 din 21 iulie 2014 (nr. 62, 14 februarie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

370. Ordin cu privire la modificarea Ordinului 05/GEN din 10.02.2017 (nr. 09/GEN, 5 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

371. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului), aprobat prin Hotărârea CNPF nr.2/1 din 21.01.2011 (nr. 6/3, 11 februarie 2019)

372. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/2, 18 februarie 2019)

373. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/3, 18 februarie 2019)

374. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 7/4, 18 februarie 2019)

375. Hotărâre cu privire la abrogarea unei hotărâri (nr. 7/11, 18 februarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

376. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 2092, 15 ianuarie 2019)

377. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 2093, 15 ianuarie 2019)

378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 2094, 15 ianuarie 2019)

379. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Ialoveni (nr. 2095, 15 ianuarie 2019)

380. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Leova (nr. 2096, 15 ianuarie 2019)

381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 2097, 15 ianuarie 2019)

382. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2098, 18 ianuarie 2019)

383. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Misiunii de observare a Comunității Statelor Independente (CSI)în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 2099, 18 ianuarie 2019)

384. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2100, 18 ianuarie 2019)

385. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2101, 18 ianuarie 2019)

386. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2102, 18 ianuarie 2019)

387. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/6 din 13 ianuarie 2019 a domnului Andrei Sîrbul, pretendent la calitatea de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 47, or. Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol (nr. 2103, 18 ianuarie 2019)

388. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10AP/8 din 15 ianuarie 2019 a doamnei Irina Vizir, reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (nr. 2104, 18 ianuarie 2019)

389. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1958 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 24, municipiul Chișinău” (nr. 2105, 18 ianuarie 2019)

390. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1960 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 26, municipiul Chișinău” (nr. 2106, 18 ianuarie 2019)

391. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1961 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 27, municipiul Chișinău” (nr. 2107, 18 ianuarie 2019)

392. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3328 din 28 aprilie 2015 (nr. 2108, 18 ianuarie 2019)

393. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2109, 19 ianuarie 2019)

394. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2110, 19 ianuarie 2019)

395. Hotărîre privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 10, mun. Bălți (nr. 2111, 19 ianuarie 2019)

396. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare (nr. 2265, 8 februarie 2019)

397. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2109 din 19 ianuarie 2019 „Cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019” (nr. 2311, 12 februarie 2019)

398. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.2 ale hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2110 din 19 ianuarie 2019 „Cu privire la organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, pentru alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019” (nr. 2312, 12 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

399. Decizie cu privire la uniformizarea nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale și aprobarea Metodologiei de monitorizare a nivelului tăriei sonore în serviciile de programe audiovizuale (nr. 34/204, 18 decembrie 2018)

400. Decizie cu privire la examinarea sesizării Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie nr. 01/4 din 31.01.2019 (nr. 7/22, 5 februarie 2019)

401. Decizie cu privire la aprobarea Proiectului Regulamentului cu privire la condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune (nr. 7/23, 5 februarie 2019)

402. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Accent TV”, „NTV Moldova”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR Moldova”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală” la capitolul respectării legislației electorale, pentru perioada: 25 ianuarie – 03 februarie 2019, a contestației PSRM, înregistrată la CA la 29.01.2019, și a sesizării f/nr. din 25.01.2019 a dlui Roșco Aleksandr (nr. 9/27, 15 februarie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

403. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.13 din 4 aprilie 2017 cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 56, 12 februarie 2019)

404. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 62, 15 febriuarie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

405. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 142 din 2 iunie 2017 cu privire la desemnarea sistemelor care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 183 din 22 iulie 2016 cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare (nr. 47, 13 februarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte