Nr. 48 12.02.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

100. Hotărîre privind numirea în funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 1, 7 februarie 2019)

101. Hotărîre privind încetarea mandatului de președinte al Curţii de Conturi a Republicii Moldova (nr. 2, 7 februarie 2019)

102. Hotărîre privind numirea în funcție a doi directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 3, 7 februarie 2019)

103. Hotărîre privind numirea în funcție a doi directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 4, 7 februarie 2019)

104. Hotărîre privind numirea în funcția de președinte al Curţii de Conturi a Republicii Moldova (nr. 5, 7 februarie 2019)

105. Hotărîre privind numirea unor membri ai Consiliului de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 6, 7 februarie 2019)

106. Hotărîre privind suspendarea activității în funcția de membru al Curții de Conturi (nr. 7, 7 februarie 2019)

107. Hotărîre privind învestirea în funcția de director general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 9, 7 februarie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

73. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul agroalimentar pentru anii 2019-2020 (nr. 19, 18 ianuarie 2019)

74. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua administratorului autorizat” (nr. 66, 11 februarie 2019)

75. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 68, 11 februarie 2019)

76. Hotărîre privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019 (nr. 83, 11 februarie 2019)

77. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 84, 11 februarie 2019)

78. Hotărîre cu privire la transmiterea Casei-muzeu „Alexandru Donici” (nr. 88, 11 februarie 2019)

79. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 89, 11 februarie 2019)

80. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal (nr. 93, 11 februarie 2019)

81. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 30/2019 cu privire la organizarea secțiilor de votare din străinătate (nr. 95, 11 februarie 2019)

82. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (nr. 96, 11 februarie 2019)

83. Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 97, 11 februarie 2019)

84. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 10 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 98, 11 februarie 2019)

85. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 99, 11 februarie 2019)

86. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 100, 11 februarie 2019)

87. Hotărîre cu privire la angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (nr. 101, 11 februarie 2019)

88. Hotărîre pentru angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a Terminalului Vamal Centru și a zonei rezervate de extindere (nr. 102, 11 februarie 2019)

89. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Gabriela CUNEVA (nr. 5-d, 11 februarie 2019)

90. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Victor BRÎNZA (nr. 6-d, 11 februarie 2019)

91. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcție a domnului Cezar FRUMOSU (nr. 7-d, 11 februarie 2019)