Nr. 30-37 01.02.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

88. Decret pentru promulgarea Legii privind procedura notarială (nr. 1085-VIII, 28 ianuarie 2019)

89. Lege privind procedura notarială (nr. 246, 15 noiembrie 2018)

90. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 1086-VIII, 29 ianuarie 2019)

91. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 278, 29 noiembrie 2018)

92. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Mihail SUETNOV (nr. 1079-VIII, 22 ianuarie 2019)

93. Decret privind conferirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979-1989)” (nr. 1080-VIII, 22 ianuarie 2019)

94. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Consiliului Decanilor de Vîrstă din UTA Găgăuzia (nr. 1081-VIII, 23 ianuarie 2019)

95. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2019 (nr. 1082-VIII, 23 ianuarie 2019)

96. Decret privind conferirea Ordinului „Ștefan cel Mare” Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1083-VIII, 24 ianuarie 2019)

97. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 1084-VIII, 24 ianuarie 2019)

98. Decret privind înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a distincției corporative Crucea comemorativă „Participant la lichidarea consecințelor catastrofei din 1986 de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” (nr. 1087-VIII, 29 ianuarie 2019)

99. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.126-VIII din 6 aprilie 2017 (nr. 1088-VIII, 29 ianuarie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

13. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (Sesizarea nr. 201a/2018) (nr. 3, 18 ianuarie 2019)

14. Dicizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 742 alin. (1) din Codul contravențional (nr. 107, 25 septembrie 2018)

15. Dicizie pentru sistarea procesului privind excepția de neconstituționalitate a articolului 8 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice (Sesizarea nr. 52g/2018) (nr. 111, 1 octombrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărâre privind Raportul auditului conformității „Declarările salariale și plăților la Bugetul Public Național și impactul asupra drepturilor sociale ale cetățenilor” (nr. 96, 18 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

42. Hotărîre сu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru restructurarea sistemului de cercetare și inovare, educație și extensiune rurală în domeniul agroalimentar (nr. 1283, 26 decembrie 2018)

43. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 22 noiembrie 2018 (nr. 32, 30 ianuarie 2019)

44. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 28 aprilie 2017 (nr. 33, 30 ianuarie 2019)

45. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 35, 30 ianuarie 2019)

46. Hotărîre сu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 36, 30 ianuarie 2019)

47. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 37, 30 ianuarie 2019)

48. Hotărîre cu privire la transmiterea unei instituții medico-sanitare publice (nr. 39, 30 ianuarie 2019)

49. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 (nr. 40, 30 ianuarie 2019)

50. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 41, 30 ianuarie 2019)

51. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate (nr. 42, 30 ianuarie 2019)

52. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 317/2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice” (nr. 43, 30 ianuarie 2019)

53. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 44, 30 ianuarie 2019)

54. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectelor Acordurilor de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și China Citic Bank Corporation Limited privind proiectele „Reabilitarea drumului național M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, sectorul Criva – Bălți” și „Reabilitarea drumului național R13, Bălți – Florești – R14” (nr. 46, 30 ianuarie 2019)

55. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 47, 30 ianuarie 2019)

56. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.705/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) (nr. 48, 30 ianuarie 2019)

57. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1065/2016 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind produsele din tutun şi produsele conexe (nr. 49, 30 ianuarie 2019)

58. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 969/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic din instituţiile de învățămînt general public (nr. 50, 30 ianuarie 2019)

59. Hotărîre cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. „Moldindconbank” S.A. (nr. 51, 30 ianuarie 2019)

60. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 52, 30 ianuarie 2019)

61. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 53, 30 ianuarie 2019)

62. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 54, 30 ianuarie 2019)

63. Hotărîre cu privire la alocarea și repartizarea unor mijloace financiare (nr. 55, 30 ianuarie 2019)

64. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena ARHIP (nr. 2-d, 30 ianuarie 2019)

65. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 3-d, 30 ianuarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

226. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenţiei Navale a Republicii Moldova (nr. 604, 18 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

227. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a creditelor fără dobîndă concurenților electorali în vederea desfăşurării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 10, 18 ianuarie 2019)

228. Ordin cu privire la modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215/2015 (nr. 11, 18 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

229. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-06:2018 „Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentrației de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 7510” (nr. 22, 18 ianuarie 2019)

230. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-05:2018 „Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentrației de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820”” (nr. 23, 18 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Federaţiei Patronatului din Construcții și Producere a Materialelor de Construcții din Republica Moldova, Federaţiei Sindicatelor din Construcţii şi Industria Materialelor de Construcţie „SINDICONS” şi ale Federaţiei Patronale a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”

231. Convenţie colectivă în ramura construcţiilor pentru anii 2018–2022 (18 decembrie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

232. Ordin privind modificarea Ordinului nr. 22/GEN din 15 august 2016 privind măsurile suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict (nr. 05/GEN, 18 ianuarie 2019)

233. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a cerințelor tehnice ”Servicii de informare aeronautică” (nr. 08/GEN, 22 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

234. Hotărîre cu privire la aprobarea rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) aferente asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă (nr. 57/14, 28 decembrie 2018)

235. Hotărîre referitor la modificarea Hotărârii nr.57/1 din 28.12.2017 (nr. 4/12, 25 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

236. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2023, 2 ianuarie 2019)

237. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2024, 2 ianuarie 2019)

238. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2025, 2 ianuarie 2019)

239. Hotărîre privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) (nr. 2026, 2 ianuarie 2019)

240. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare și ale participanților la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2027, 2 ianuarie 2019)

241. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1938 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 4, orașul Rîșcani (nr. 2028, 2 ianuarie 2019)

242. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1940 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 6, orașul Drochia” (nr. 2029, 2 ianuarie 2019)

243. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1949 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 15, orașul Călărași” (nr. 2030, 2 ianuarie 2019)

244. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1953 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 19, comuna Ivancea (nr. 2031, 2 ianuarie 2019)

245. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1957 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 23, municipiul Chișinău” (nr. 2032, 2 ianuarie 2019)

246. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1965 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 31, municipiul Chişinău” (nr. 2033, 2 ianuarie 2019)

247. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1968 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 34, orașul Anenii Noi” (nr. 2034, 2 ianuarie 2019)

248. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1972 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 38, municipiul Hînceşti” (nr. 2035, 2 ianuarie 2019)

249. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1979 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat” (nr. 2036, 2 ianuarie 2019)

250. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1981 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol” (nr. 2037, 2 ianuarie 2019)

251. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1983 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 49, la est de Republica Moldova” (nr. 2038, 2 ianuarie 2019)

252. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1984 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova” (nr. 2039, 2 ianuarie 2019)

253. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”, cu modificările ulterioare, și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale (nr. 2040, 2 ianuarie 2019)

254. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Valeriu Ghilețchi la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, înregistrat la Consiliul electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada (nr. 2041, 2 ianuarie 2019)

255. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1972 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 38, municipiul Hînceşti” (nr. 2042, 3 ianuarie 2019)

256. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019”, cu modificările ulterioare, și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, mun. Comrat (nr. 2043, 3 ianuarie 2019)

257. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Trușeni, municipiul Chișinău (nr. 2044, 3 ianuarie 2019)

258. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 2045, 3 ianuarie 2019)

259. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 2046, 3 ianuarie 2019)

260. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 2047, 3 ianuarie 2019)

261. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 2048, 3 ianuarie 2019)

262. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 2049, 3 ianuarie 2019)

263. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni (nr. 2050, 3 ianuarie 2019)

264. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjota, raionul Rîșcani (nr. 2051, 3 ianuarie 2019)

265. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2052, 3 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului din Republica Moldova

266. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării Concepției generale a serviciilor de programe (nr. 36/218, 28 decembrie 2018)

267. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „PRO TV CHIȘINĂU”, „Canal 2” și „Publika TV”, urmare a sesizării dlui Petru Bejan (nr. 36/219, 28 decembrie 2018)

268. Decizie сu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 5/10, 21 ianuarie 2019)

269. Decizie cu privire la desfășurarea bilanțului Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CCA nr. 32/198 din 3 decembrie 2018 (nr. 5/11, 21 ianuarie 2019)

270. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile (nr. 5/12, 21 ianuarie 2019)

271. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 5/13, 21 ianuarie 2019)

272. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 6/18, 28 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

273. Decizie (nr. ASS-01, 18 ianuarie 2019)

274. Decizie (nr. ASS-05, 24 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

275. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008 (nr. 23, 27 decembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

276. Hotărîre сu privire la cerințele privind depunerea, recepționarea, evidența și păstrarea cererilor cu privire la declararea voluntară a mijloacelor bănești și privind aplicarea prevederilor legislației din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 33, 30 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte