Nr. 29 29.01.2019


PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

224. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 96/20-A, 24 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

225. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic (nr. 316/2018, 9 noiembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante