Nr. 24-28 25.01.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

86. Decret privind numirea domnului Serghei MIȘIN în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova pentru relații interetnice (nr. 1067-VIII, 4 ianuarie 2019)

87. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1078-VIII, 15 ianuarie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

2. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 210e/2018) (nr. 2, 18 ianuarie 2019)

3. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 118g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 103 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal (scutirea de T.V.A.) (nr. 100, 6 septembrie 2018)

4. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 119g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public (restituirea cheltuielilor suportate de către angajator pentru dezvoltarea profesională a salariatului) (nr. 101, 6 septembrie 2018)

5. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 120g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 10 alin. (2) lit. a) și lit. b) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 102, 6 septembrie 2018)

6. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 287 alin. (4) și a articolului 313 alin. (4) din Codul de procedură penală (nr. 103, 6 septembrie 2018)

7. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 122g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 313 din Codul contravențional (excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu) (nr. 104, 6 septembrie 2018)

8. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 124g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal (nr. 105, 6 septembrie 2018)

9. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.125g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 191 alin. (32) din Codul de procedură penală (nr. 106, 6 septembrie 2018)

10. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 127g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 1545 din 25 februarie 1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești (nr. 108, 25 septembrie 2018)

11. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 24 alineatele (1) și (2) din Codul de executare până la modificarea acestuia prin Legea nr. 191 din 23 septembrie 2016 privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 109, 25 septembrie 2018)

12. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public și din Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public (restituirea cheltuielilor suportate de către angajator pentru dezvoltarea profesională a salariatului [nr. 2]) (nr. 110, 25 septembrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței cu tema: „În ce mod resursele investite în dezvoltarea și implementarea Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) asigură realizarea scopului stabilit și cum poate fi acesta îmbunătățit pentru atingerea impactului scontat?” (nr. 84, 30 noiembrie 2018)

5. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Procuraturii Generale încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 97, 18 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

39. Hotărîre cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului (nr. 1236, 19 decembrie 2018)

40. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1264, 19 decembrie 2018)

41. Hotărîre privind constituirea Instituției publice „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, abrogarea și modificarea unor acte normative (nr. 22, 18 ianuarie 2019)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

172. Ordin cu referire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (nr. 594,14 decembrie 2018)

173. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ în construcții Amendament NCM G.05.01:2014/A4:2018 „Sisteme de distribuție a gazelor” (nr. 605, 19 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

174. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 212, 26 decembrie 2018)

175. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de suspendare temporară a finanţării de la bugetul de stat a autorităţilor/instituţiilor bugetare şi a altor beneficiari de mijloace bugetare (nr. 215, 28 decembrie 2018)

176. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.150 din 5 septembrie 2018 (nr. 8, 16 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

177. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Bezede Valentina (nr. 18, 18 ianuarie 2019)

178. Ordin cu privire la aprobarea Codului deontologic al funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare (nr. 19, 21 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

179. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 229-T-11, 21 decembrie 2018)

180. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 10-S-01, 16 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

181. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor publice din domeniul educației adulților subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr. 32, 18 ianuarie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

182. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 524-O, 30 noiembrie 2018)

183. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr. 296-O/ 2016 (nr. 526-O, 3 decembrie 2018)

184. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 17-O, 15 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

185. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.126 din 2 iunie 2009 cu privire la stabilirea categoriilor de frecvenţe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală şi este permisă fără obţinerea unei licenţe de utilizare a canalelor/frecvenţelor radio sau a permisului tehnic (nr. 65, 28 decembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale Transport Auto

186. Ordin privind notificarea Agenției de către operatorii de transport rutier privind începerea utilizării autorizațiilor CEMT pe termen scurt (nr. 98, 4 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

186a. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.26/10 din 13 iunie 2013 (nr. 3/2, 21 ianuarie 2019)

187. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/5, 21 ianuarie 2019)

188. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 3/6, 21 ianuarie 2019)

189. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 3/7, 21 ianuarie 2019)

190. Ordonanță cu privire la abrogarea unor ordonanțe (nr. 3/8-O, 21 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

191. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupurilor de inițiativă constituite de Partidul Democrat din Moldova în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2010, 28 decembrie 2018)

192. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupurilor de inițiativă constituite de Partidul Politic „ȘOR” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2011, 28 decembrie 2018)

193. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţele grupurilor de inițiativă constituite de Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2012, 28 decembrie 2018)

194. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțele grupurilor de inițiativă constituite de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2013, 28 decembrie 2018)

195. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1940 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 6, orașul Drochia” (nr. 2014, 28 decembrie 2018)

196. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1944 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 10, municipiul Bălți” (nr. 2015, 28 decembrie 2018)

197. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1946 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 12, orașul Sîngerei” (nr. 2016, 28 decembrie 2018)

198. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1953 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 19, comuna Ivancea” (nr. 2017, 28 decembrie 2018)

199. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1970 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 36, orașul Ștefan Vodă” (nr. 2018, 28 decembrie 2018)

200. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1977 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 43, municipiul Cahul” (nr. 2019, 28 decembrie 2018)

201. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1981 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol” (nr. 2020, 28 decembrie 2018)

202. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 2021, 28 decembrie 2018)

203. Hotărîre privind condiţiile de organizare a întrunirilor electorale (nr. 2022, 28 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

204. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării Partidului Democrat din Moldova (nr. 35/214, 20 decembrie 2018)

205. Decizie cu privire la examinarea demersului Comunității Evreiești din Republica Moldova (nr. 36/217, 28 decembrie 2018)

206. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 36/220, 28 decembrie 2018)

207. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie eliberată „ART-CLUB” SRL pentru studioul TV prin cablu „Art-TV” (nr. 36/221, 28 decembrie 2018)

208. Decizie cu privire la examinarea cererii de cesiune a licenței de emisie (nr. 36/222, 28 decembrie 2018)

209. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „RAVIVALNIS” SRL pentru postul de televiziune „Nis TV” (nr. 36/223, 28 decembrie 2018)

210. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 36/224, 28 decembrie 2018)

211. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2018 (nr. 36/225, 28 decembrie 2018)

212. Decizie cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual al furnizorilor privați de servicii media audiovizuale și abrogarea deciziilor CCA nr. 12 din 25 ianuarie 2011 și nr. 35/176 din 29 septembrie 2015 (nr. 3/3, 11 ianuarie 2019)

213. Decizie cu privire la aprobarea Modelului de Raport anual al distribuitorilor de servicii media audiovizuale (nr. 3/4, 11 ianuarie 2019)

214. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie „MEDIAMAX TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Impact TV” (nr. 3/5, 11 ianuarie 2019)

215. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 3/6, 11 ianuarie 2019)

216. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV” și „TVC21”, urmare a contestației Partidului Democrat din Moldova (nr. 4/7, 14 ianuarie 2019)

217. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune: „Jurnal TV”, „TVC21” și „N4”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 și a suplimentului f/nr. din 14.01.2019 ale Partidului Democrat din Moldova (nr. 5/8, 21 ianuarie 2019)

218. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor furnizori de servicii media audiovizuale privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 5/9, 21 ianuarie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

219. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 612/29 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti.

220. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 613/29 din 20 decembrie 2018 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

221. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere şi luare în evidenţă specială a obligaţiei fiscale, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1108 din 07.12.2015 (nr. 10, 11 ianuarie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

222. Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 279/2011 (nr. 18, 17 ianuarie 2019)

223. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S. A., în proces de lichidare, BC „INVESTPRIVATBANK” S.A., în proces de lichidare (nr. 23–01009/1, 21 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte