Nr. 22-23 19.01.2019


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

12. Hotărîre privind scutirea unei societăţi pe acţiuni de plata dividendelor aferente anului de gestiune 2017 (nr. 1285, 26 decembrie 2018)

13. Hotărîre cu privire la înființarea în satul Sinești, raionul Ungheni, a monumentului în memoria victimelor represiunilor politice ale regimului totalitar stalinist (nr. 1, 18 ianuarie 2019)

14. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 3, 18 ianuarie 2019)

15. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi pe anul 2019 (nr. 4, 18 ianuarie 2019)

16. Hotărîre pentru prelungirea perioadei de tranziție privind funcționarea instituțiilor de învățămînt superior de stat în condiții de autonomie financiară (nr. 6, 18 ianuarie 2019)

17. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluției fiscale individuale anticipate (nr. 7, 18 ianuarie 2019)

18. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286/2016 (nr. 8, 18 ianuarie 2019)

19. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 9, 18 ianuarie 2019)

20. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 (nr. 10, 18 ianuarie 2019)

21. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 11, 18 ianuarie 2019)

22. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 564/2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive (nr. 12, 18 ianuarie 2019)

23. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 13, 18 ianuarie 2019)

24. Hotărîre pentru aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru anul 2019 (nr. 15, 18 ianuarie 2019)

25. Hotărîre cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359/2014 (nr. 16, 18 ianuarie 2019)

26. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare şi de servire a mesei (nr. 17, 18 ianuarie 2019)

27. Hotărîre privind condamnarea antisemitismului și promovarea toleranței (nr. 18, 18 ianuarie 2019)

28. Hotărîre cu privire la reorganizarea Instituției publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (nr. 20, 18 ianuarie 2019)

29. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 (nr. 21, 18 ianuarie 2019)

30. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative (nr. 23, 18 ianuarie 2019)

31. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 24, 18 ianuarie 2019)

32. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 25, 18 ianuarie 2019)

33. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 26, 18 ianuarie 2019)

34. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 27, 18 ianuarie 2019)

35. Hotărîre privind implementarea Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori la 18 decembrie 2018, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale adiționale (nr. 28, 18 ianuarie 2019)

36. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1260/2007 cu privire la transmiterea unui teren (nr. 29, 18 ianuarie 2019)

37. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate (nr. 30, 18 ianuarie 2019)

38. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail GRUMEZA (nr. 1-d, 18 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici