Nr. 13-21 18.01.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

71. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 1075-VIII, 14 ianuarie 2019)

72. Lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 281, 29 noiembrie 2018)

73. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 1077-VIII, 15 ianuarie 2019)

74. Lege pentru modificarea Legii nr. 330/1999 cu privire la cultura fizică și sport (nr. 297, 30 noiembrie 2018)

75. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 104 din Codul educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (nr. 1074-VIII, 10 ianuarie 2019)

76. Lege pentru modificarea articolului 104 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 315, 30 noiembrie 2018)

77. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.313/2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 1066-VIII, 3 ianuarie 2019)

78. Lege pentru modificarea Legii nr. 313/2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 342, 24 decembrie 2018)

79. Hotărîre privind aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (nr. 256, 22 noiembrie 2018)

80. Hotărîre privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 257, 22 noiembrie 2018)

81. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 334, 14 decembrie 2018)

82. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1071-VIII, 4 ianuarie 2019)

83. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai Trupelor de Carabinieri ale Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1072-VIII, 4 ianuarie 2019)

84. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1073-VIII, 4 ianuarie 2019)

85. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1076-VIII, 15 ianuarie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin. (3), 6, 7, 87 și 134 alin. (3) din Constituție (Sesizarea nr. 108b/2018) (nr. 33, 21 decembrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Serviciului de Stat de Arhivă încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 92, 15 decembrie 2018)

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea recomandărilor și executarea cerințelor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.43 din 30.11.2016, aferente auditului performanței „Implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 (8 luni):resurse generoase – rezultate incerte” (nr. 93, 15 decembrie 2018)

3. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale mun. Orhei, încheiate la 31.12.2017 (nr. 95, 17 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

6. Hotărîre pentru modificarea punctului 6 din Regulamentul sanitar privind protecția sănătății populației și angajaților împotriva riscurilor asociate funcționării stațiilor de alimentare cu produse petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 606/2015 (nr. 1125, 14 noiembrie 2018)

7. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1143, 21 noiembrie 2018)

8. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1228, 12 decembrie 2018)

9. Hotărîre cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău (nr. 1237, 19 decembrie 2018)

10. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1271, 26 decembrie 2018)

11. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală (nr. 1275, 26 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

106. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile (nr. 559, 29 noiembrie 2018)

107. Ordin privind aprobarea standardului ocupațional „Croitor confecționer îmbrăcăminte la comandă” (nr. 7, 14 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

108. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2018 (nr. 214, 28 decembrie 2018)

109. Ordin cu privire la poziționarea provizorie a unor funcții în grila de salarizare (nr. 219, 28 decembrie 2018)

110. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială (nr. 4, 9 ianuarie 2019)

111. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat aferent Cererii privind solicitarea includerii entității în Lista întreprinderilor şi organizaţiilor asociaţiei nevăzătorilor, asociaţiei surzilor şi societăţilor invalizilor scutite de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie, precum şi scutite de vărsarea la buget a TVA pentru mărfurile produse şi serviciile prestate (nr. 5, 10 ianurie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova şi ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

111a. Ordin comun cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (nr. 13, 11 ianuarie 2019 şi nr. 06, 11 ianuarie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

112. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

113. Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea CNPF nr.54/1/2012 cu privire la aprobarea mărimii prețurilor maximale ale serviciilor prestate de către persoanele ce deţin autorizația de societate de registru (nr. 57/5, 28 decembrie 2018)

114. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „VIȘNIOVCA” (nr. 2/2, 14 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

115. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 27, municipiul Chișinău (nr. 1961, 21 decembrie 2018)

116. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 28, municipiul Chișinău (nr. 1962, 21 decembrie 2018)

117. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 29, municipiul Chișinău (nr. 1963, 21 decembrie 2018)

118. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 30, municipiul Chișinău (nr. 1964, 21 decembrie 2018)

119. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 31, municipiul Chişinău (nr. 1965, 21 decembrie 2018)

120. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 32, municipiul Chişinău (nr. 1966, 21 decembrie 2018)

121. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 33, municipiul Chişinău (nr. 1967, 21 decembrie 2018)

122. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 34, orașul Anenii Noi (nr. 1968, 21 decembrie 2018)

123. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 35, orașul Căușeni (nr. 1969, 21 decembrie 2018)

124. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 36, orașul Ștefan Vodă (nr. 1970, 21 decembrie 2018)

125. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 37, comuna Răzeni (nr. 1971, 21 decembrie 2018)

126. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 38, municipiul Hînceşti (nr. 1972, 21 decembrie 2018)

127. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 39, comuna Sărata-Galbenă (nr. 1973, 21 decembrie 2018)

128. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 40, orașul Cimișlia (nr. 1974, 21 decembrie 2018)

129. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 41, orașul Leova (nr. 1975, 21 decembrie 2018)

130. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 42, orașul Cantemir (nr. 1976, 21 decembrie 2018)

131. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 43, municipiul Cahul (nr. 1977, 21 decembrie 2018)

132. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 44, orașul Taraclia (nr. 1978, 21 decembrie 2018)

133. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 45, municipiul Comrat (nr. 1979, 21 decembrie 2018)

134. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 46, orașul Ceadîr-Lunga (nr. 1980, 21 decembrie 2018)

135. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 47, orașele Camenca, Rîbnița, Dubăsari și Grigoriopol (nr. 1981, 21 decembrie 2018)

136. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender (nr. 1982, 21 decembrie 2018)

137. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 49, la est de Republica Moldova (nr. 1983, 21 decembrie 2018)

138. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 1984, 21 decembrie 2018)

139. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 51, SUA, Canada (nr. 1985, 21 decembrie 2018)

140. Hotărîre cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională (nr. 1986, 21 decembrie 2018)

141. Hotărîre cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor pentru înregistrarea participanților la referendumul republican consultativ (nr. 1987, 21 decembrie 2018)

142. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1988, 21 decembrie 2018)

143. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1989, 21 decembrie 2019)

144. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al participanților la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 1990, 21 decembrie 2018)

145. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fară dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1991, 21 decembrie 2018)

146. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și remunerarea membrilor care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală (nr. 1994, 25 decembrie 2018)

147. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 1995, 25 decembrie 2019)

148. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 1996, 25 decembrie 2018)

149. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1997, 25 decembrie 2018)

150. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1940 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 6, orașul Drochia (nr. 1998, 25 decembrie 2018)

151. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1942 din 21 decembrie2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 8, oraşul Floreşti (nr. 1999, 25 decembrie 2018)

152. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1945 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 11, orașul Fălești (nr. 2000, 25 decembrie 2018)

153. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1978 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 44, orașul Taraclia (nr. 2001, 25 decembrie 2018)

154. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1983 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 49, la est de Republica Moldova (nr. 2002, 25 decembrie 2018)

155. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2003, 25 decembrie 2018)

156. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Accra, Republica Ghana (nr. 2004, 25 decembrie 2018)

157. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2005, 28 decembrie 2018)

158. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Democrat din Moldova în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2006, 28 decembrie 2018)

159. Hotărîre privind cererea de înregistrare a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în calitate de participant la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2007, 28 decembrie 2018)

160. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente (IIMDD AIP CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2008, 28 decembrie 2018)

161. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2009, 28 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

162. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 34/209, 18 decembrie 2018)

163. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „EXCELENTER-COM” SRL pentru studioul de televiziune „DELTA” (nr. 34/210, 18 decembrie 2018)

164. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 35/213, 20 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

165. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 505/24 din 13 noiembrie 2018 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Colegiului disciplinar.

166. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 506/24 din 13 noiembrie 2018 cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea, competența și modul de funcționare a Inspecției Judiciare.

167. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608/28 din 18 decembrie 2018 cu privire la demersul vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, Ghenadie Pavliuc, referitor la unele chestiuni ce se referă la activitatea judecătorului de instrucție.

Acte ale Consiliului Concurenţei

168. Decizie (nr. ASR-86, 20 decembrie 2018)

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate a Republicii Moldova

169. Ordin pentru aprobarea modificărilor la Regulamentul privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică (nr. 102, 15 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

170. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate aferente Confirmării privind deținerea în proprietate și/sau în posesiune și folosință temporară a utilajului şi tehnicii necesare procesului de producţie/prestare a serviciilor în proporţie de minimum 50% din totalul utilajului și tehnicii necesare și al Raportului privind conformarea la modul de acordare a scutirii de TVA fără drept de deducere la importul materiei prime, al materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi a scutirii de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor (nr. 721, 28 decembrie 2018)

171. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 503 din 27.09.2018 (nr. 03, 4 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte