Nr. 6-12 11.01.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

51. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1063-VIII, 28 decembrie 2018)

52. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 280, 29 noiembrie 2018)

53. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, întocmit la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 1029 -VIII, 21 decembrie 2018)

54. Lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 288, 29 noiembrie 2018)

55. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (nr. 1024 -VIII, 18 decembrie 2018)

56. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (nr. 292, 29 noiembrie 2018)

57. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Cantemir (nr. 1051-VIII, 26 decembrie 2018)

58. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1052-VIII, 27 decembrie 2018)

59. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1053-VIII, 27 decembrie 2018)

60. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1054-VIII, 27 decembrie 2018)

61. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1055-VIII, 27 decembrie 2018)

62. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Balasinești, raionul Briceni (nr. 1059-VIII, 28 decembrie 2018)

63. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Iurceni, comuna Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 1060-VIII, 28 decembrie 2018)

64. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1061-VIII, 28 decembrie 2018)

65. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 1062-VIII, 28 decembrie 2018)

66. Decret privind structura Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1064-VIII, 28 decembrie 2018)

67. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe BALAN din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 1065-VIII, 3 ianuarie 2019)

68. Decret privind numirea domnului Andrei MOCANU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi (nr. 1068-VIII, 4 ianuarie 2019)

69. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1069-VIII, 4 ianuarie 2019)

70. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1070-VIII, 4 ianuarie 2019)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

2. Hotărîre cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 1081, 8 noiembrie 2018)

3. Hotărîre cu privire la Registrul național al calificărilor (nr. 1199, 5 decembrie 2018)

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 (nr. 1206, 5 decembrie 2018)

5. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” (nr. 1208, 5 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

58. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 164 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Cerinţelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare (nr. 210, 26 decembrie 2019)

59. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 213, 27 decembrie 2018)

60. Ordin cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (nr. 216, 28 decembrie 2018)

61. Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar (nr. 218, 28 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

62. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Mihailov Gheorghe (nr. 1, 2 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

63. Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă (nr. 1534, 27 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

64. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1592/594-A, 28 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal

65. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 12 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 525-O, 30 noiembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

66. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-387, 28 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

67. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 57/1, 28 decembrie 2018)

68. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „SPERANȚA-VEST” (nr. 57/4, 28 decembrie 2018)

69. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „BAHMUT” (nr. 57/9, 28 decembrie 2018)

70. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.1/5 din 11.01.2011 (nr. 57/12, 28 decembrie 2018)

71. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/1, 4 ianuarie 2019)

72. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 1/2, 4 ianuarie 2019)

73. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 1/3, 4 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

74. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral (nr. 1933, 21 decembrie 2018)

75. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1934, 21 decembrie 2018)

76. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 1, orașul Briceni (nr. 1935, 21 decembrie 2018)

77. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 2, orașul Ocnița (nr. 1936, 21 decembrie 2018)

78. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 3, municipiul Edineţ (nr. 1937, 21 decembrie 2018)

79. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 4, orașul Rîșcani (nr. 1938, 21 decembrie 2018)

80. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 5, orașul Glodeni (nr. 1939, 21 decembrie 2018)

81. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 6, orașul Drochia (nr. 1940, 21 decembrie 2018)

82. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 7, municipiul Soroca (nr. 1941, 21 decembrie 2018)

83. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 8, oraşul Floreşti (nr. 1942, 21 decembrie 2018)

84. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 9, municipiul Bălți (nr. 1943, 21 decembrie 2018)

85. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 10, municipiul Bălți (nr. 1944, 21 decembrie 2018)

86. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 11, orașul Fălești (nr. 1945, 21 decembrie 2018)

87. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 12, orașul Sîngerei (nr. 1946, 21 decembrie 2018)

88. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 13, orașul Rezina (nr. 1947, 21 decembrie 2018)

89. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 14, orașul Telenești (nr. 1948, 21 decembrie 2018)

90. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 15, orașul Călărași (nr. 1949, 21 decembrie 2018)

91. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 16, municipiul Ungheni (nr. 1950, 21 decembrie 2018)

92. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni (nr. 1951, 21 decembrie 2018)

93. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 18, municipiul Orhei (nr. 1952, 21 decembrie 2018)

94. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 19, comuna Ivancea (nr. 1953, 21 decembrie 2018)

95. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 20, municipiul Strășeni (nr. 1954, 21 decembrie 2018)

96. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 21, orașul Criuleni (nr. 1955, 21 decembrie 2018)

97. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni (nr. 1956, 21 decembrie 2018)

98. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 23, municipiul Chișinău (nr. 1957, 21 decembrie 2018)

99. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 24, municipiul Chișinău (nr. 1958, 21 decembrie 2018)

100. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 25, municipiul Chișinău (nr. 1959, 21 decembrie 2018)

101. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 26, municipiul Chișinău (nr. 1960, 21 decembrie 2018)

102. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 1992, 21 decembrie 2018)

103. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018 (nr. 1993, 21 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

104. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 1/1, 2 ianuarie 2019)

105. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 2/2, 4 ianuarie 2019)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte