Nr. 1-5 04.01.2019


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii apelor nr. 272/2011 (nr. 1035-VIII, 21 decembrie 2018)

2. Lege pentru modificarea Legii apelor nr. 272/2011 (nr. 249, 15 noiembrie 2018)

3. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1045-VIII, 26 decembrie 2018)

4. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 253, 22 noiembrie 2018)

5. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii concurenței nr. 183/2012 (nr. 1023-VIII, 13 decembrie 2018)

6. Lege pentru modificarea Legii concurenței nr. 183/2012 (nr. 262, 23 noiembrie 2018)

7. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1031-VIII, 21 decembrie 2018)

8. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 265, 23 noiembrie 2018)

9. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 1022-VIII, 13 decembrie 2018)

10. Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 266, 23 noiembrie 2018)

11. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 201 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 1034-VIII, 21 decembrie 2018)

12. Lege pentru modificarea articolului 201 din Legea nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 274, 29 noiembrie 2018)

13. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (nr. 1056-VIII, 27 decembrie 2018)

14. Lege pentru modificarea articolului 11 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (nr. 282, 29 noiembrie 2018)

15. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 (nr. 1025-VIII, 18 decembrie 2018)

16. Lege pentru modificarea articolului 97 din Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007 (nr. 283, 29 noiembrie 2018)

17. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (nr. 1032-VIII, 21 decembrie 2018)

18. Lege pentru modificarea articolului 66 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (nr. 284, 29 noiembrie 2018)

19. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile (nr. 1026-VIII, 18 decembrie 2018)

20. Lege pentru modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile (nr. 286, 29 noiembrie 2018)

21. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1030-VIII, 21 decembrie 2018)

22. Lege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 290, 29 noiembrie 2018)

23. Decret pentru promulgarea Legii privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (nr. 1039-VIII, 21 decembrie 2018)

24. Lege privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant (nr. 299, 30 noiembrie 2018)

25. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (nr. 1058-VIII, 27 decembrie 2018)

26. Lege pentru modificarea Legii nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului (nr. 305, 30 noiembrie 2018)

27. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 1028-VIII, 21 decembrie 2018)

28. Lege privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 307, 30 noiembrie 2018)

29. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1046-VIII, 26 decembrie 2018)

30. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 310, 30 noiembrie 2018)

31. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 1047-VIII, 26 decembrie 2018)

32. Lege pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 311, 30 noiembrie 2018)

33. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1048-VIII, 26 decembrie 2018)

34. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 312, 30 noiembrie 2018)

35. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 31 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 1057-VIII, 27 decembrie 2018)

36. Lege pentru modificarea articolului 31 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 314, 30 noiembrie 2018)

37. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (nr. 1037-VIII, 21 decembrie 2018)

38. Lege pentru modificarea Legii nr.161/2017 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (nr. 316, 30 noiembrie 2018)

39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 1038-VIII, 21 decembrie 2018)

40. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 317, 30 noiembrie 2018)

41. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1033-VIII, 21 decembrie 2018)

42. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 318, 30 noiembrie 2018)

43. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1036-VIII, 21 decembrie 2018)

44. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 321, 30 noiembrie 2018)

45. Decret pentru modificarea și completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 (nr. 1027-VIII, 21 decembrie 2018)

46. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 1040-VIII, 21 decembrie 2018)

47. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale orașului Biruința, raionul Sîngerei (nr. 1041-VIII, 21 decembrie 2018)

48. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Țiganca, raionul Cantemir (nr. 1042-VIII, 21 decembrie 2018)

49. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III domnului Gavril ARMAN (nr. 1049-VIII, 26 decembrie 2018)

50. Decret privind conferirea medaliei „Pentru Vitejie” domnului Ivan CEBANOV (nr. 1050-VIII, 26 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019 (nr. 1272, 26 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 208, 21 decembrie 2018)

2. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.154 din 12 septembrie 2018. (nr. 211, 26 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

3. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1383, 29 noiembrie 2018)

4. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1384, 29 noiembrie 2018)

5. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1385, 29 noiembrie 2018)

6. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1386, 29 noiembrie 2018)

7. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1387, 29 noiembrie 2018)

8. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1388, 29 noiembrie 2018)

9. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1389, 29 noiembrie 2018)

10. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1390, 29 noiembrie 2018)

11. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1391, 29 noiembrie 2018)

12. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1392, 29 noiembrie 2018)

13. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1394, 29 noiembrie 2018)

14. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1395, 29 noiembrie 2018)

15. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1396, 29 noiembrie 2018)

16. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1397, 29 noiembrie 2018)

17. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1398, 29 noiembrie 2018)

18. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1399, 29 noiembrie 2018)

19. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1400, 29 noiembrie 2018)

20. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1401, 29 noiembrie 2018)

21. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1402, 29 noiembrie 2018)

22. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1403, 29 noiembrie 2018)

23. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1404, 29 noiembrie 2018)

24. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1405, 29 noiembrie 2018)

25. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1406, 29 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

26. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1131/658-A din 29 decembrie 2017 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 (nr. 1532/571-A, 26 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

27. Ordin сu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.390-O din 26.10.2016 „Cu privire la calcularea și perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 571-О, 20 decembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

28. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 48 din 10 septembrie 2013 (nr. 57, 14 decembrie 2018)

29. Hotărâre privind măsurile de reglementare preventivă a pieței de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (nr. 63, 28 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

30. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.33/1/2015 (nr. 55/3, 17 decembrie 2018)

31. Extras din Hotărârea nr. 57/17 din 28 decembrie 2018 privind retragerea licenței CIA „ASITO DIRECT” S.A.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

32. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1918, 11 decembrie 2018)

33. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Codru, municipiul Chișinău (nr. 1919, 11 decembrie 2018)

34. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 1920, 11 decembrie 2018)

35. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, raionul Strășeni (nr. 1921, 11 decembrie 2018)

36. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreților din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1922, 14 decembrie 2018)

37. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea Referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 1923, 14 decembrie 2018)

38. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău (nr. 1924, 14 decembrie 2018)

39. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1925, 14 decembrie 2018)

40. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hînceşti (nr. 1926, 14 decembrie 2018)

41. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 1927, 14 decembrie 2018)

42. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1928, 14 decembrie 2018)

43. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 1929, 14 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

44. Decizie cu privire la examinarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2019 (nr. 34/203, 18 decembrie 2018)

45. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime” urmare a sesizării AO „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) (nr. 34/206, 18 decembrie 2018)

46. Decizie сu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată CPSES „Sănătate” pentru postul de radio „Jurnal FM”, prin excluderea frecvenței 99,1 MHz – Șoldănești (nr. 34/208, 18 decembrie 2018)

47. Decizie сu privire la examinarea cererilor prealabile înaintate de către SC „Mar Sor TV” SRL (nr. 34/211, 18 decembrie 2018)

48. Decizie сu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 34/212, 18 decembrie 2018)

49. Decizie сu privire la examinarea demersului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova nr. A-3040 din 12 decembrie 2018 (nr. 35/215, 20 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

50. Decizie (nr. ASO-83 din 20.12.2018)

51. Decizie (nr. ASO-84 din 20.12.2018)

52. Decizie (nr. ASO-85 din 20.12.2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

53. Ordin cu privire la aprobarea Сomponenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate ale Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 707, 28 decembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

54. Hotărâre сu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 255/2011 (nr. 319, 20 decembrie 2018)

55. Hotărâre сu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 42/2018 (nr. 320, 20 decembrie 2018)

56. Hotărâre сu privire la aprobarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor (nr. 322, 20 decembrie 2018)

57. Hotărâre сu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 324, 20 decembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte