Nr. 526-528 29.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

850. Hotărîre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare din anul 2018 (nr. 341, 14 decembrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

53. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.22 din 30 iunie 2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din r-nul Ungheni (nr. 69, 22 octombrie 2018)

54. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 17 din 23 iunie 2016 aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT din raionul Sângerei (nr. 70, 25 octombrie 2018)

55. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.18 din 23.06.2016 privind Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din raionul Râșcani pe anul 2015 (nr. 73, 29 octombrie 2018)

56. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Stăuceni încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 74, 31 octombrie 2018)

57. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale or. Codru încheiate la 31.12.2017 (nr. 77, 23 noiembrie 2018)

58. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale s. Budești încheiate la 31.12.2017 (nr. 78, 23 noiembrie 2018)

59. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale com. Tohatin încheiate la 31.12.2017 (nr. 79, 23 noiembrie 2018)

60. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.26 din 5 iulie 2016 privind Rapoartele auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul entităţilor publice locale din raionul Briceni pe anul 2015 (nr. 80, 26 noiembrie 2018)

61. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenţiei Naționale Antidoping încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 82, 28 noiembrie 2018)

62. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Consiliului Superior al Magistraturii încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 83, 29 noiembrie 2018)

63. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Secretariatului Parlamentului încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 85, 4 decembrie 2018)

64. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Institutului Național al Justiției încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 87, 5 decembrie 2018)

65. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului Național Anticorupție încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 88, 10 decembrie 2018)

66. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Național de Statistică încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 89, 12 decembrie 2018)

67. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Cancelariei de Stat încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 90, 12 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1365. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019 (nr. 1226, 12 decembrie 2018)

1366. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1240, 19 decembrie 2018)

1367. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)” (nr. 1250, 19 decembrie 2018)

1368. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare (nr. 1258, 19 decembrie 2018)

1369. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă (nr. 1270, 26 decembrie 2018)

1370. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la 22 noiembrie 2018 (nr. 1273, 26 decembrie 2018)

1371. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1274, 26 decembrie 2018)

1372. Hotărîre cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (nr. 1279, 26 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1849. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 36/216, 28 decembrie 2018)