Nr. 512 27.12.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1341. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1144, 21 noiembrie 2018)

1342. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 1246, 19 decembrie 2018)

1343. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1282, 26 decembrie 2018)

1344. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Laura GRECU (nr. 153-d, 26 decembrie 2018)

1345. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Valentina BULIGA (nr. 154-d, 26 decembrie 2018)