Nr. 486-498 21.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

812. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete (nr. 1008-VIII, 11 decembrie 2018)

813. Lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete (nr. 237, 8 noiembrie 2018)

814. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 1007-VIII, 11 decembrie 2018)

815. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 263, 23 noiembrie 2018)

816. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 1016-VIII, 11 decembrie 2018)

817. Lege pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 275, 29 noiembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte