Nr. 297-300 30.10.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

544. Lege cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII, 21 iulie 1995)

545. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1794-VII, 27 octombrie 2015)

546. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 180, 22 octombrie 2015)

547. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul și protecția informațiilor clasificate (nr. 1791-VII, 20 octombrie 2015)

548. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav LAZARI din funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 1792-VII, 20 octombrie 2015)

549. Decret pentru modificarea şi completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1342-VII din 30 septembrie 2014 (nr. 1793-VII, 26 octombrie 2015)

550. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1797-VII, 28 octombrie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

27. Hotărâre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 40e/2015) (nr. 26, 21 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

835. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020 (nr. 742, 21 octombrie 2015)

836. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 273 din 18 mai 2015 „Privind casarea plantaţiilor perene” (nr. 743, 21 octombrie 2015)

837. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile pe cablu care transportă persoane (nr. 744, 22 octombrie 2015)

838. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (nr. 745, 26 octombrie 2015)

839. Hotărîre cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţii de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie (nr. 746, 26 octombrie 2015)

840. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 749, 28 octombrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2183. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 179, 12 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

2184. Ordin cu privire la completarea anexei la Ordinul nr. 226 din 19.11.2013 (nr. 207, 23 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2185. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății (nr. 139 P§3, 15 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

2186. Ordin pentru aprobarea Modificării nr. 1/2015 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 165, 21 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

2187. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Parametrii tehnici de emisie a dispozitivelor cu rază mică de acţiune” (nr. 82, 19 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

2188. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2016 (nr. 66, 23 octombrie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2189. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor Hotărîri ale Consiliului de Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 231/2015, 27 octombrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2190. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 56/2, 23 octombrie 2015)

2191. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUMEA ASIGURĂRILOR” S.R.L. (nr. 56/3, 23 octombrie 2015)

2192. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 48/6 din 19.08.2015 (nr. 56/4, 23 octombrie 2015)

2193. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 56/6, 23 octombrie 2015)

2194. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 41/5-O din 17.07.2015 (nr. 56/7-O, 23 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2195. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoriile Edineț, Briceni și Bălți (nr. 752/29, 13 octombrie 2015)

2196. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea de Apel Cahul şi judecător la Judecătoriile Cahul, Cantemir, Comrat, Rezina, Rîbniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti, Ştefan-Vodă, Taraclia şi Vulcăneşti (nr. 795/30, 20 octombrie 2015)

2197. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 741/29 din 13 octombrie 2015.

2198. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 764/30 din 20.10.2015.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2199. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Matematică și Informatică (nr. AC-4/1.1, 9 octombrie 2015)

2200. Hotărîre cu privire la acreditarea Centrului Național de Sănătate Publică (nr. AC-4/1.2, 9 octombrie 2015)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2201. Ordin cu privire la acordarea scutirii unor categorii de populație de achitare a obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015 (nr. 318-A, 24 iulie 2015)

2202. Ordin despre aprobarea formularelor listelor de evidenţă nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 368-A, 19 august 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2203. Ordin referitor la actualizarea anexei nr.3 a Ordinului IFPS nr.65 din 12.04.2006 privind executarea art.229 din titlul V al Codului fiscal (nr. 848, 12 octombrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte