Nr. 499-503 21.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

818. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (nr. 1009-VIII, 11 decembrie 2018)

819. Lege pentru modificarea Legii nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (nr. 279, 29 noiembrie 2018)

820. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 1005-VIII, 11 decembrie 2018)

821. Lege pentru ratificarea Addendumului nr. 3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012 (nr. 287, 29 noiembrie 2018)

822. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1014-VIII, 11 decembrie 2018)

823. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 308, 30 noiembrie 2018)

824. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc „Süleyman Demirel” din Congaz, întocmit la 17 octombrie 2018 (nr. 1018-VIII, 12 decembrie 2018)

825. Lege pentru pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc „Süleyman Demirel” din Congaz, întocmit la 17 octombrie 2018 (nr. 309, 30 noiembrie 2018)

826. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 1020-VIII, 13 decembrie 2018)

827. Lege pentru modificarea articolului 13 din Legea nr. 753/1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 327, 30 noiembrie 2018)

828. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 335, 14 noiembrie 2018)

829. Hotărîre privind numirea în funcția de membru și desemnarea în funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi (nr. 336, 14 decembrie 2018)

830. Hotărîre privind numirea în funcția de director adjunct al Centrului Național Anticorupție (nr. 337, 14 decembrie 2018)

831. Hotărîre privind încetarea mandatelor unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 338, 14 decembrie 2018)

832. Hotărîre privind numirea unui judecător al Curții Constituționale (nr. 339, 14 decembrie 2018)

833. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 340, 14 decembrie 2018)

834. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1019-VIII, 13 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1312. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind inspecția periodică a sistemelor de climatizare din clădiri (nr. 1103, 14 noiembrie 2018)

1313. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale (nr. 1104, 14 noiembrie 2018)

1314. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene (nr. 1171, 28 noiembrie 2018)

1315.Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat format de Sistemul informațional automatizat al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (nr. 1207, 5 decembrie 2018)

1316. Hotărîre сu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1221, 12 decembrie 2018)

1317. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova (nr. 1235, 19 decembrie 2018)

1318. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 1238, 19 decembrie 2018)

1319. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (nr. 1239, 19 decembrie 2018)

1320. Hotărîre cu privire la reorganizarea ziarului „Capital Market” ÎS (nr. 1241, 19 decembrie 2018)

1321. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.17/2006 (nr. 1242, 19 decembrie 2018)

1322. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr. 1243, 19 decembrie 2018)

1323. Hotărîre cu privire la înființarea în municipiul Chișinău a compoziției sculpturale „Piatra Păcii” (nr. 1244, 19 decembrie 2018)

1324. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului de colaborare statistică dintre Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria (nr. 1248, 19 decembrie 2018)

1325. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale (nr. 1251, 19 decembrie 2018)

1326. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457/2018 cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale (nr. 1252, 19 decembrie 2018)

1327. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1253, 19 decembrie 2018)

1328. Hotărîre privind modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1141/2018 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica»”, semnat la 26 iunie 2012 (nr. 1254, 19 decembrie 2018)

1329. Hotărîre privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de asistență financiară dintre Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria (nr. 1256, 19 decembrie 2018)

1330. Hotărîre pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 20/2009 cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 1257, 19 decembrie 2018)

1331. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1259, 19 decembrie 2018)

1332. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general (nr. 1260, 19 decembrie 2018)

1333. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1263, 19 decembrie 2018)

1334. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1265, 19 decembrie 2018)

1335. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica SIREȚEANU (nr. 148-d, 19 decembrie 2018)

1336. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Veaceslav CERNAT (nr. 149-d, 19 decembrie 2018)

1337. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Vladislav CHETRAR (nr. 150-d, 19 decembrie 2018)

1338. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin MARCU (nr. 151-d, 19 decembrie 2018)

1339. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei TOMESCU (nr. 152-d, 19 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1787. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 09:2018 (nr. 133, 13 martie 2018)

1788. Ordin cu privire la actualizarea Listei standardelor armonizate cu Reglementarea tehnică privind siguranţa jucăriilor (nr. 541, 20 noiembrie 2018)

1789. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 543, 21 noiembrie 2018)

1790. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.16:2018 „Metodologia de calculare a tarifelor pentru deservirea tehnică, reparația blocurilor locative și închirierea locuințelor” (nr. 575, 6 decembrie 2018)

1791. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.02:2018 „Drumuri și poduri. Prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice” (nr. 576, 6 decembrie 2018)

1792. Ordin cu privire la aprobarea taxelor pentru serviciile de navigație aeriană pentru anul 2019 (nr. 580, 12 decembrie 2018)

1793. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CH 275-71/A1:2018 „Norme sanitare de proiectare a întreprinderilor industriale” (nr. 582, 12 decembrie 2018)

1794. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.04.02:2017/A1:2018 „Exigențe funcționale. Iluminatul natural și artificial” (nr. 585, 12 decembrie 2018)

1795. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP H.04.04:2018 „Betoane și mortare. Beton. Specificație, performanță și conformitate” (nr. 586, 12 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1796. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 197, 7 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1797. Ordin cu privire la aprobarea listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă (nr. 1408, 29 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1798. Hotărâre referitor la modificarea Regulamentului privind Fondul de protecție a victimelor străzii, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.19/11 din 09.04.2009 (nr. 54/3, 10 decembrie 2018)

1799. Hotărâre pentru aprobarea Procedurii de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 54/7, 10 decembrie 2018)

1800. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „BAURCI-MOLDOVENI” (nr. 55/10, 17 decembrie 2018)

1801. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „BULBOCEANCA” (nr. 55/11, 17 decembrie 2018)

1802. Ordonanță cu privire la unele măsuri aferente retragerii din custodie a instrumentelor financiare(nr. 55/4-O, 17 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1803. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 24 februarie 2019 (nr. 1898, 5 decembrie 2018)

1804. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1899, 5 decembrie 2018)

1805. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1900, 5 decembrie 2018)

1806. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 1901, 5 decembrie 2018)

1807. Hotărîre cu privire la particularitățile întocmirii și prezentării listelor de subscripție pentru susținerea candidaților la funcția de deputat din circumscripțiile uninominale nr. 47-51 în cadrul alegerilor parlamentare (nr. 1902, 5 decembrie 2018)

1808. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 1903, 5 decembrie 2018)

1809. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 1904, 5 decembrie 2018)

1810. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 1905, 5 decembrie 2018)

1811. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horodiște, raionul Rezina (nr. 1906, 5 decembrie 2018)

1812. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul Rezina (nr. 1907, 5 decembrie 2018)

1813. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani (nr. 1908, 5 decembrie 2018)

1814. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (nr. 1909, 5 decembrie 2018)

1815. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Redi-Cereșnovăț, raionul Soroca (nr. 1910, 5 decembrie 2018)

1816. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciulucani, raionul Telenești (nr. 1911, 5 decembrie 2018)

1817. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Ungheni (nr. 1912, 5 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1818. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 32/196, 3 decembrie 2018)

1819. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „TIVIRAIN” SRL pentru postul de televiziune „TV RAIN” (nr. 32/197, 3 decembrie 2018)

1820. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării deputatei Inna Șupac (nr. 32/199, 3 decembrie 2018)

1821. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor/reprezentanților/participanților la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 (nr. 34/205, 18 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1822. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 483 din 17.09.2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor (nr. 669, 12 decembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1823. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 298, 12 decembrie 2018)

1824. Hotărîre cu privire la modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 303, 13 decembrie 2018)