Nr. 467-479 14.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

783. Decret pentru promulgarea Legii privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (nr. 973-VIII, 30 noiembrie 2018)

784. Lege privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (nr. 133, 15 noiembrie 2018)

785. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 984-VIII, 10 decembrie 2018)

786. Lege pentru modificarea Constituției Republicii Moldova (nr. 255, 22 noiembrie 2018)

787. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 985-VIII, 10 decembrie 2018)

788. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 261, 23 noiembrie 2018)

789. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 986-VIII, 10 decembrie 2018)

790. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 267, 23 noiembrie 2018)

791. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 1001-VIII, 11 decembrie 2018)

792. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 268, 23 noiembrie 2018)

793. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (nr. 995-VIII, 10 decembrie 2018)

794. Lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 (nr. 269, 23 noiembrie 2018)

795. Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” (nr. 987-VIII, 10 decembrie 2018)

796. Lege privind instituirea Crucii comemorative „Participant la acțiunile de luptă din Afganistan (1979–1989)” (nr. 289, 29 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1291. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public (nr. 1118, 14 noiembrie 2018)

1292. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social și a listei genurilor de activitate ce constituie activități de antreprenoriat social (nr. 1165, 28 noiembrie 2018)

1293. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.3 la Cadrul național al calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016/2017 (nr. 1167, 28 noiembrie 2018)

1294. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Artur Reșetnicov (nr. 1219, 12 decembrie 2018)

1295. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1220, 12 decembrie 2018)

1296. Hotărîre cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 1225, 12 decembrie 2018)

1297. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate (nr. 1227, 12 decembrie 2018)

1298. Hotărîre pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2018 cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone şi a potențialului turistic al Republicii Moldova (nr. 1229, 12 decembrie 2018)

1299. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.1019/2018 cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova (nr. 1230, 12 decembrie 2018)

1300. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 1232, 12 decembrie 2018)

1301. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1233, 12 decembrie 2018)

1302. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion CHICU (nr. 142-d, 12 decembrie 2018)

1303. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 143-d, 12 decembrie 2018)

1304. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tamara ANDRUȘCA (nr. 144-d, 12 decembrie 2018)

1305. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Angela URSACHI (nr. 145-d, 12 decembrie 2018)

1306. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Crin URSACHI (nr. 146-d, 12 decembrie 2018)

1307. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor VLAS (nr. 147-d, 12 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1776. Ordin cu privire Ia aprobarea modificirilor la Standardul Naţional de Contabilitate „Prezentarea situaţiilor financiare” aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.I18/20I3 (nr. 194, 30 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1777. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 205-S-10, 27 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1778. Ordin cu privire la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 545-O, 11 decembrie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1779. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1780. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei de societate de investiții Societății pe acțiuni „BANCA DE FINANȚE ȘI COMERȚ” (nr. 54/5, 10 decembrie 2018)

1781. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/9, 10 decembrie 2018)

1782. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/10, 10 decembrie 2018)

1783. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „MILEȘTII MARI” (nr. 54/11, 10 decembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte