Nr. 480-485 14.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

797. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1010-VIII, 11 decembrie 2018)

798. Lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 258, 22 noiembrie 2018)

799. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (nr. 1004-VIII, 11 decembrie 2018)

800. Lege pentru modificarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (nr. 259, 23 noiembrie 2018)

801. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 999-VIII, 11 decembrie 2018)

802. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 304, 30 noiembrie 2018)

803. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (nr. 1015-VIII, 11 decembrie 2018)

804. Lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (nr. 319, 30 noiembrie 2018)

805. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (nr. 1012-VIII, 11 decembrie 2018)

806. Lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni- Business” (nr. 320, 30 noiembrie 2018)

807. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1011-VIII, 11 decembrie 2018)

808. Lege pentru modificarea Legii nr.909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 324, 30 noiembrie 2018)

809. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1013-VIII, 11 decembrie 2018)

810. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 325, 30 noiembrie 2018)

811. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Natalia GORDIENCO (nr. 996-VIII, 11 decembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1308. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (nr. 1145, 21 noiembrie 2018)

1309. Hotărîre cu privire la instituirea și conferirea Diplomei de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (nr. 1224, 12 decembrie 2018)

1310. Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1231, 12 decembrie 2018)

1311. Hotărîre privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică (nr. 1234, 12 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1784. Ordin cu privire la actualizarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (nr. 555, 28 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1785. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 541-O, 10 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1786. Decizie (nr. ASR-82, 30 noiembrie 2018)