Nr. 462-466 12.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

763. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil (nr. 990-VIII(i), 10 decembrie 2018)

764. Lege cu privire la transmiterea cu titlu oneros a unui bun imobil (nr. 151, 4 octombrie 2018)

765. Decret cu privire la promulgarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 992-VIII(i), 10 decembrie 2018)

766. Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 174, 8 noiembrie 2018)

767. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 989-VIII(i), 10 decembrie 2018)

768. Lege pentru modificarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 203, 4 octombrie 2018)

769. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (nr. 991-VIII(i), 10 decembrie 2018)

770. Lege cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri (nr. 219, 8 noiembrie 2018)

771. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 993-VIII(i), 10 decembrie 2018)

772. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 220, 8 noiembrie 2018)

773. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative (nr. 981-VIII, 5 decembrie 2018)

774. Lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 245, 15 noiembrie 2018)

775. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1102 -VIII, 11 decembrie 2018)

776. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 272, 29 noiembrie 2018)

777. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1103-VIII, 11 decembrie 2018)

778. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 302, 30 noiembrie 2018)

779. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Alexandru CATAN (nr. 979-VIII, 4 decembrie 2018)

780. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” (nr. 983-VIII, 7 decembrie 2018)

781. Decret privind demisia domnului Octavian ARMAȘU din funcția de ministru al finanțelor (nr. 988-VIII, 10 decembrie 2018)

782. Decret privind numirea domnului Ion CHICU în funcția de ministru al finanțelor (nr. 994-VIII, 10 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1765. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 195, 29 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1766. Ordin privind modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 39 din 23 august 2018 (nr. 62, 5 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1767. Ordin cu privire la aprobarea balanței timpului de lucru în anul 2019 (nr. 1432, 7 decembrie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1768. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr.02 a cerințelor tehnice ”Hărți aeronautice” (nr. 36/GEN, 6 decembrie 2018)

1769. Ordin сu privire la aprobarea ediției nr.03 a cerințelor tehnice ”Asistența meteorologică a activităților aeronautice civile” (nr. 37/GEN, 6 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1770. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile și examinarea demersului „Megaradio” SRL (nr. 32/198, 3 decembrie 2018)

1771. Decizie cu privire la aprobarea Concepției de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile mass-media audiovizuale din Republica Moldova (nr. 33/202, 6 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1772. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.562 din 4 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a facturilor fiscale electronice ,,e-Factura” (nr. 634, 21 noiembrie 2018)

1773. Ordin cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020 (nr. 637, 23 noiembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1774. Hotărâre cu privire la Regulamentul privind controalele pe teren (inspecțiile) la bănci (nr. 282, 28 noiembrie 2018)

1775. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii, al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidare (nr. 292, 29 noiembrie 2018)