Nr. 448-460 07.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

722. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 962-VIII, 27 noiembrie 2018)

723. Lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 211, 18 octombrie 2018)

724. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 978-VIII, 3 decembrie 2018)

725. Lege cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice și incubatoarele de inovare (nr. 226, 1 noiembrie 2018)

726. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 958-VIII, 27 noiembrie 2018)

727. Lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 228, 1 noiembrie 2018)

728. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 974-VIII, 3 decembrie 2018)

729. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 232, 8 noiembrie 2018)

730. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (nr. 972-VIII, 29 noiembrie 2018)

731. Lege pentru modificarea articolului 109 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 233, 8 noiembrie 2018)

732. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 976-VIII, 3 decembrie 2018)

733. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 234, 8 noiembrie 2018)

734. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 959-VIII, 27 noiembrie 2018)

735. Lege pentru modificarea Legii nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 235, 8 noiembrie 2018)

736. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 960-VIII, 27 noiembrie 2018)

737. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 239, 8 noiembrie 2018)

738. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (nr. 963-VIII, 28 noiembrie 2018)

739. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară (nr. 240, 8 noiembrie 2018)

740. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 961-VIII, 27 noiembrie 2018)

741. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 244, 8 noiembrie 2018)

742. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 971-VIII, 28 noiembrie 2018)

743. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea insolvabilității nr. 149/2012 (nr. 248, 15 noiembrie 2018)

744. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 977-VIII, 3 decembrie 2018)

745. Lege pentru modificarea Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 250, 15 noiembrie 2018)

746. Decret privind promulgarea Legii pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii (nr. 975-VIII, 3 decembrie 2018)

747. Lege pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii (nr. 254, 22 noiembrie 2018)

748. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 294, 29 noiembrie 2018)

749. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (nr. 295, 29 noiembrie 2018)

750. Hotărîre cu privire la numirea Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 296, 29 noiembrie 2018)

751. Hotărîre privind încetarea mandatului unor directori ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 326, 30 noiembrie 2018)

752. Hotărîre privind desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 328, 30 noiembrie 2018)

753. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor (nr. 329, 30 noiembrie 2018)

754. Hotărîre privind eliberarea din funcţiile de membru şi de vicepreşedinte al Curţii de Conturi (nr. 330, 30 noiembrie 2018)

755. Hotărîre privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei (nr. 331, 30 noiembrie 2018)

756. Hotărîre privind desfăşurarea referendumului republican (nr. 332, 30 noiembrie 2018)

757. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 955-VIII, 26 noiembrie 2018)

758. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Institutului Mamei și Copilului (nr. 965-VIII, 28 noiembrie 2018)

759. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali ai Institutului Mamei și Copilului (nr. 966-VIII, 28 noiembrie 2018)

760. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 970-VIII, 28 noiembrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

185. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi de la articolul 781 din Codul contravențional (Sesizarea nr. 111g/2018) (nr. 28, 22 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1258. Hotărîre privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3” (nr. 801, 1 august 2018)

1259. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (nr. 955, 3 octombrie 2018)

1260. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de realizare a controlului ulterior de către organele vamale (nr. 1000, 17 octombrie 2018)

1261. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 1101, 14 noiembrie 2018)

1262. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului (nr. 1142, 21 noiembrie 2018)

1263. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri de Guvern (nr. 1156, 21 noiembrie 2018)

1264. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020 (nr. 1172, 28 noiembrie 2018)

1265. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Fondului de Investiții Sociale din Moldova (nr. 1188, 28 noiembrie 2018)

1266. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 1189, 28 noiembrie 2018)

1267. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1192, 28 noiembrie 2018)

1268. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (nr. 1195, 28 noiembrie 2018)

1269. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului domnitorului Ștefan cel Mare și Sfînt în orașul Ungheni (nr. 1197, 5 decembrie 2018)

1270. Hotărîre cu privire la înființarea monumentului în memoria victimelor deportărilor staliniste din satul Sireți, raionul Strășeni (nr. 1198, 5 decembrie 2018)

1271. Hotărîre pentru modificarea punctului 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 846/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii cinematografiei nr. 116/2014 (nr. 1200, 5 decembrie 2018)

1272. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul educației, semnat la 30 octombrie 2018 (nr. 1201, 5 decembrie 2018)

1273. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița–Tiraspol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639/2006 (nr. 1202, 5 decembrie 2018)

1274. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1203, 5 decembrie 2018)

1275. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1433/2016 privind instituirea Comisiei pentru delimitarea suplimentară a unor obiecte ale patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova care fac parte din complexul „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” (nr. 1204, 5 decembrie 2018)

1276. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 325/2011 cu privire la Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010 (nr. 1205, 5 decembrie 2018)

1277. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1212, 5 decembrie 2018)

1278. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitaţiilor pentru străini (nr. 1213, 5 decembrie 2018)

1279. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 1214, 5 decembrie 2018)

1280. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (nr. 1215, 5 decembrie 2018)

1281. Hotărîre privind unele măsuri de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 1019/2018 cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova (nr. 1216, 5 decembrie 2018)

1282. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la naşterea copiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1039/2018 (nr. 1217, 5 decembrie 2018)

1283. Hotărîre cu privire la încheierea contractului de reprezentare legală a Republicii Moldova în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor unui alt stat (nr. 1218, 5 decembrie 2018)

1284. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 135-d, 5 decembrie 2018)

1285. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vsevolod STAMATI (nr. 136-d, 5 decembrie 2018)

1286. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe GABERI (nr. 137-d, 5 decembrie 2018)

1287. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion SULĂ (nr. 138-d, 5 decembrie 2018)

1288. Dispoziţie cu privire la modificarea raporturilor de serviciu ale doamnei Verginia SCOBIOALĂ (nr. 139-d, 5 decembrie 2018)

1289. Dispoziţie cu privire la restabilirea în funcție a domnului Valeriu DODIȚĂ (nr. 140-d, 5 decembrie 2018)

1290. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a III-a ședință a Comitetului mixt moldo-american de cooperare comercial-economică (5-7 decembrie 2018, Washington D.C., Statele Unite ale Americii) (nr. 141-d, 5 decembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1719. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (nr. 521, 2 noiembrie 2018)

1720. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform Hotărîrii Guvernului nr. 913 din 25 iulie 2016 (nr. 545, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1721. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a comisiilor de disciplină pentru personalul din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 593, 28 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1722. Ordin cu privire la situaţia din Somalia şi Eritreea, ridicarea măsurilor restrictive aplicate Eritreii şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate Somaliei prin adoptarea rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2444 (2018) din 14 noiembrie 2018 (nr. 206-S-11, 28 noiembrie 2018)

1723. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 207-T-10, 28 noiembrie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1724. Ordin cu privire la notificarea Organismului de Inspecţie şi Certificare „Control Union Dnjestr” SRL (nr. 268, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1725. Ordin cu privire la modificarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 510-O, 21 noiembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1726. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-346, 3 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1727. Hotărâre pentru aprobarea retragerii autorizației de societate de registru eliberată Societății de registru „Registru-Garant” SA (nr. 53/1, 3 decembrie 2018)

1728. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PEȘTE” (nr. 53/5, 3 decembrie 2018)

1729. Hot ărâre cu privire la modificarea Hotărârii CNPF nr.40/2 din 08.09.2017 (nr. 53/7, 3 decembrie 2018)

1730. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/8, 3 decembrie 2018)

1731. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/9, 3 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1732. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea unui interpret din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1875, 27 noiembrie 2018)

1733. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1876, 27 noiembrie 2018)

1734. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Erevan, Republica Armenia (nr. 1877, 27 noiembrie 2018)

1735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colonița, municipiul Chișinău (nr. 1878, 27 noiembrie 2018)

1736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1879, 27 noiembrie 2018)

1737. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coteala, raionul Briceni (nr. 1880, 27 noiembrie 2018)

1738. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni (nr. 1881, 27 noiembrie 2018)

1739. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 1882, 27 noiembrie 2018)

1740. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 1883, 27 noiembrie 2018)

1741. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 1884, 27 noiembrie 2018)

1742. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călărași (nr. 1885, 27 noiembrie 2018)

1743. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grădinița, raionul Căuşeni (nr. 1886, 27 noiembrie 2018)

1744. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 1887, 27 noiembrie 2018)

1745. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti (nr. 1888, 27 noiembrie 2018)

1746. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pașcani, raionul Hîncești (nr. 1889, 27 noiembrie 2018)

1747. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni (nr. 1890, 27 noiembrie 2018)

1748. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani (nr. 1891, 27 noiembrie 2018)

1749. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Şipca, raionul Şoldăneşti (nr. 1892, 27 noiembrie 2018)

1750. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 1893, 27 noiembrie 2018)

1751. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bogzești, raionul Telenești (nr. 1894, 27 noiembrie 2018)

1752. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1895, 27 noiembrie 2018)

1753. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul Ungheni (nr. 1896, 27 noiembrie 2018)

1754. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Unțești, raionul Ungheni (nr. 1897, 27 noiembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1755. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune «Prime», urmare a sesizării dlui Aleksandr Roșco (nr. 29/185, 9 noiembrie 2018)

1756. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 30/189, 15 noiembrie 2018)

1757. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 30/190, 15 noiembrie 2018)

1758. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 30/191, 15 noiembrie 2018)

1759. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV” și „Canal 3”, urmare a plângerii AO „AMNESTY INTERNATIONAL MOLDOVA” nr. 55/2018 din 25.10.2018 (nr. 30/192, 15 noiembrie 2018)

1760. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 31/193, 19 noiembrie 2018)

1761. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 32/195, 3 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1762. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) (nr. 645, 30 noiembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1763. Ordonanţă cu privire la înlocuirea lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 27 noiembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte