Nr. 461 07.12.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

761. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 982-VIII, 5 decembrie 2018)

762. Lege cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (nr. 313, 30 noiembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale Antidoping

1764. Ordin privind aprobarea și publicarea Listei interzise pentru anul 2019 (nr. 23-B, 22 noiembrie 2018)

PARTEA V


Avize pierderi de acte