Nr. 441-447 30.11.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

692. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 947-VIII, 21 noiembrie 2018)

693. Lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 217, 25 octombrie 2018)

694. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 946-VIII, 21 noiembrie 2018)

695. Lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenția privind asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 218, 25 octombrie 2018)

696. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020) (nr. 950-VIII, 21 noiembrie 2018)

697. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018–2020) (nr. 221, 25 octombrie 2018)

698. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare (nr. 951-VIII, 21 noiembrie 2018)

699. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare (nr. 222, 25 octombrie 2018)

700. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 948-VIII, 21 noiembrie 2018)

701. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 225, 1 noiembrie 2018)

702. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 956-VIII, 27 noiembrie 2018)

703. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 227, 1 noiembrie 2018)

704. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 954-VIII, 23 noiembrie 2018)

705. Lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 229, 1 noiembrie 2018)

706. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 952-VIII, 21 noiembrie 2018)

707. Lege pentru ratificarea Protocolului adițional dintre Republica Moldova și Republica Croația cu privire la amendamentele introduse în Acordul dintre Republica Moldova și Republica Croația privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 230, 1 noiembrie 2018)

708. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 964-VIII, 28 noiembrie 2018)

709. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 238, 8 noiembrie 2018)

710. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 944-VIII, 21 noiembrie 2018)

711. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 241, 8 noiembrie 2018)

712. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 957-VIII, 27 noiembrie 2018)

713. Lege cu privire la modificarea Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (nr. 243, 8 noiembrie 2018)

714. Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 968-VIII, 28 noiembrie 2018)

715. Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 270, 23 noiembrie 2018)

716. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 969-VIII, 28 noiembrie 2018)

717. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 271, 23 noiembrie 2018)

718. Hotărîre privind Raportul anual 2017 al Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public (nr. 252, 16 noiembrie 2018)

719. Hotărîre privind demisia Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 264, 23 noiembrie 2018)

720. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (nr. 953-VIII, 23 noiembrie 2018)

721. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kîrgîză (nr. 967-VIII, 28 noiembrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

178. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 106b/2018 privind interpretarea unor prevederi din Constituția Republicii Moldova (nr. 93, 6 septembrie 2018)

179. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 110g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 79 alin. (4) din Codul penal (nr. 94, 6 septembrie 2018)

180. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 112g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) lit. c) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 95, 6 septembrie 2018)

181. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 114g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (nr. 96, 6 septembrie 2018)

182. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (nr. 97, 6 septembrie 2018)

183. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziții din articolul 142 alin. (2) din Codul de procedură penală (plata pentru efectuarea expertizei în cauzele penale) (nr. 98, 6 septembrie 2018)

184. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 17 lit. g) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 99, 6 septembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1223. Hotărîre privind aprobarea proiectului Codului transportului feroviar și proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1139, 21 noiembrie 2018)

1224. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr.149/2012 (nr. 1149, 21 noiembrie 2018)

1225. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 1157, 21 noiembrie 2018)

1226. Hotărîre pentru aprobarea Avizelor asupra amendamentelor la proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și la proiectul de lege pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1160, 21 noiembrie 2018)

1227. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Emil DRUC (nr. 1161, 28 noiembrie 2018)

1228. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 884/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidențiat (nr. 1162, 28 noiembrie 2018)

1229. Hotărîre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2019 (nr. 1163, 28 noiembrie 2018)

1230. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1164, 28 noiembrie 2018)

1231. Hotărîre pentru aprobarea Acordului suplimentar dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul instruirii militare, întocmit la 17 octombrie 2018 (nr. 1168, 28 noiembrie 2018)

1232. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Codului funciar nr. 828/1991 (nr. 1169, 28 noiembrie 2018)

1233. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 875/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (nr. 1170, 28 noiembrie 2018)

1234. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 245/2012 cu privire la Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat (nr. 1173, 28 noiembrie 2018)

1235. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între părţile Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor, întocmit la 13 septembrie 2018 (nr. 1174, 28 noiembrie 2018)

1236. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului între părţile Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor, întocmit la 13 septembrie 2018 (nr. 1175, 28 noiembrie 2018)

1237. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 790/2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 1176, 28 noiembrie 2018)

1238. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie, adoptat la 13 septembrie 1983 (nr. 1177, 28 noiembrie 2018)

1239. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1178, 28 noiembrie 2018)

1240. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 1179, 28 noiembrie 2018)

1241. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1180, 28 noiembrie 2018)

1242. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1181, 28 noiembrie 2018)

1243. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1182, 28 noiembrie 2018)

1244. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 263/2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului (nr. 1183, 28 noiembrie 2018)

1245. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 982/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate, contra plată, de Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat şi mărimea tarifelor la acestea şi a Regulamentului privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale (nr. 1184, 28 noiembrie 2018)

1246. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice (nr. 1185, 28 noiembrie 2018)

1247. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, semnat la 27 noiembrie 2018 (nr. 1186, 28 noiembrie 2018)

1248. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 1187, 28 noiembrie 2018)

1249. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentul la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (nr. 1190, 28 noiembrie 2018)

1250. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (nr. 1191, 28 noiembrie 2018)

1251. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1193, 28 noiembrie 2018)

1252. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr. 1295/2002 privind Zona Economică Liberă „Ungheni-Business” (nr. 1194, 28 noiembrie 2018)

1253. Hotărîre privind aprobarea Avizului la amendamentele la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1196, 28 noiembrie 2018)

1254. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea la şedinţa comună a Guvernului Republicii Moldova şi Guvernului României (or. Bucureşti, România, 22 noiembrie 2018) (nr. 131-d, 21 noiembrie 2018)

1255. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Forumul Internaţional şi Ceremonia solemnă pentru comemorarea victimelor Holodomorului (or. Kiev, Ucraina, 24 noiembrie 2018) (nr. 132-d, 21 noiembrie 2018)

1256. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Octavian CALMÎC (nr. 133-d, 28 noiembrie 2018)

1257. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe BĂLAN (nr. 134-d, 28 noiembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1702. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-11:2018 (nr. 517, 30 octombrie 2018)

1703. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-10:2018 (nr. 518, 30 octombrie 2018)

1704. Ordin cu privire la delegarea unor funcții/atribuții Agenției Naționale Transport Auto (nr. 548, 26 noiembrie 2018)

1705. Ordin cu privire la instituirea restricțiilor temporare la modificarea programelor de transport rutier (nr. 549, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1706. Ordin cu privire la clasificarea mărfurilor prezentate în seturi condiționate pentru vânzarea cu amănuntul (nr. 494-O, 19 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1707. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice (nr. 317/2018, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1708. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.14/5 din 31.03.2016 (nr. 50/5, 12 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1709. Hotărîre cu privire la sistemul de înregistrare video în secțiile de votare la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1873, 14 noiembrie 2018)

1710. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2019 (nr. 1874, 14 noiembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1711. Decizie cu privire la aprobarea Metodologiei de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova (nr. 29/180, 9 noiembrie 2018)

1712. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de radio „Europa Plus Moldova” și „Magic FM” la capitolul respectării art. 11 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului, urmare a Deciziei CCA nr. 7/32 din 14 martie 2018 (nr. 29/181, 9 noiembrie 2018)

1713. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori în vederea reflectării corecte a informațiilor de interes public major ce țin de sănătatea populației (nr. 29/182, 9 noiembrie 2018)

1714. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 29/183, 9 noiembrie 2018)

1715. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 29/186, 9 noiembrie 2018)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1716. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 211/3, 26 noiembrie 2018)

Acte ale Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova şi ale Consiliului Federaţiei Sindicatelor „Sindindcomservice”

1717. Completări şi modificări ce se introduc în Convenţia Colectivă (nivel ramural) pentru anii 2017-2021.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1718. Ordin privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal (nr. 622, 13 noiembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte