Nr. 440 29.11.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

688. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Legea drumurilor nr.509/1995 (nr. 949-VIII, 21 noiembrie 2018)

689. Lege cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Legea drumurilor nr. 509/1995 (nr. 214, 25 octombrie 2018)

690. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 945-VIII, 21 noiembrie 2018)

691. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 215, 25 octombrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1700. Hotărâre cu privire la modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 275, 14 noiembrie 2018)

1701. Hotărâre cu privire la punerea în circulație a monedei metalice de circulație cu caracter comemorativ, emisia 2018 (nr. 26, 16 noiembrie 2018)