Nr. 301 30.10.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

551. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1795-VII, 28 octombrie 2015)

552. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1796-VII, 28 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

841. Hotărîre cu privire la numirea domnului Ruslan BOLBOCEAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr.750, 28 octombrie 2015)

842. Hotărîre cu privire la numirea domnului Aureliu CIOCOI în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză (nr.751, 28 octombrie 2015)

843. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Corina CĂLUGĂRU în funcţia de Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Consiliul Europei (nr.752, 28 octombrie 2015)

844. Hotărîre cu privire la numirea domnului Oleg SEREBRIAN în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr.753, 28 octombrie 2015)

845. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Gabriela MORARU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr.754, 28 octombrie 2015)

846. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr.755, 28 octombrie 2015)

847. Hotărîre cu privire la numirea domnului Mihai GRIBINCEA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România (nr.756, 28 octombrie 2015)

848. Hotărîre cu privire la numirea domnului Dumitru BRAGHIŞ în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă (nr.757, 28 octombrie 2015)

849. Hotărîre cu privire la numirea domnului Lilian MORARU în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr.758, 28 octombrie 2015)

850. Hotărîre cu privire la numirea domnului Eugen REVENCO în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr.759, 28 octombrie 2015)

851. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu FRIJA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr.760, 28 octombrie 2015)

852. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova, întocmit la Chișinău la 5 mai 2015 (nr.761, 28 octombrie 2015)

853. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru facilitarea implementării prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA), semnat la Chişinău la 26 noiembrie 2014 (nr.765, 28 octombrie 2015)

854. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru implementarea prevederilor Actului privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale cu privire la conturile străine (FATCA) şi modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.766, 28 octombrie 2015)

855. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind organizarea controlului în comun în punctul de trecere internaţional Pervomaisk-Cuciurgan pe teritoriul Ucrainei (nr.767, 28 octombrie 2015)

856. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la organizarea schimbului de informații privind persoanele și mijloacele de transport cu care persoanele traversează frontiera de stat moldo-ucraineană (nr.768, 28 octombrie 2015)

857. Dispoziţie (nr.133-d, 26 octombrie 2015)

PARTEA V


Avize pierderi de acte