Nr. 416-422 09.11.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

648. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 926-VIII, 5 noiembrie 2018)

649. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 159, 12 octombrie 2018)

650. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 916-VIII, 30 octombrie 2018)

651. Lege pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 205, 11 octombrie 2018)

652. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 491 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 928-VIII, 7 noiembrie 2018)

653. Lege pentru modificarea articolului 491 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 216, 25 octombrie 2018)

654. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204/2018 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor de fapt şi de drept privind imixtiunea Fundaţiei „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) şi a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în treburile interne ale Republicii Moldova şi privind finanţarea unor partide politice din Republica Moldova (nr. 224, 25 octombrie 2018)

655. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de angajați din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 918-VIII, 30 octombrie 2018)

656. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 919-VIII, 31 octombrie 2018)

657. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (nr. 920-VIII, 2 noiembrie 2018)

658. Decret privind aprobarea înfiinţării Ambasadei Republicii Moldova în Republica Argentina (nr. 921-VIII, 2 noiembrie 2018)

659. Decret privind aprobarea înfiinţării Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda (nr. 922-VIII, 2 noiembrie 2018)

660. Decret privind aprobarea înfiinţării Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ghana (nr. 923-VIII, 2 noiembrie 2018)

661. Decret privind aprobarea înfiinţării Ambasadei Republicii Moldova în Republica India (nr. 924-VIII, 2 noiembrie 2018)

662. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 925-VIII, 5 noiembrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

145. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolului 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (efectul retroactiv al hotărârilor Curții Constituționale în materie de drept penal procedural) (Sesizarea nr. 98a/2018) (nr. 21, 1 octombrie 2018)

146. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 328 alin. (3) lit. d) din Codul penal (excesul de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu soldate cu urmări grave) (Sesizarea nr. 94g/2018) (nr. 22, 1 octombrie 2018)

147. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 1 alin. (3), 2, 7, 23 alin. (2), 38 alin. (1), 39 alin. (1), 75 și 141 alin. (1) lit. a) din Constituție (Sesizarea nr. 41b/2018) (nr. 23, 2 octombrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1114. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 904, 24 septembrie 2018)

1115. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă (nr. 943, 3 octombrie 2018)

1116. Hotărîre cu privire la aprobarea metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sînt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare (nr. 1006, 17 octombrie 2018)

1117. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (nr. 1014, 17 octombrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1631. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.05:2017 „Proiectarea izolației termice a utilajului și a conductelor” (nr. 478, 10 octombrie 2018)

1632. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 129 din 28 iunie 2016 (nr. 509, 23 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1633. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 177-S-09, 25 octombrie 2018)

Acte ale Procuraturii Generale a Republicii Moldova

1634. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 47/26, 15 octombrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1635. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea uleiurilor pentru motoare (nr. 462-O, 26 octombrie 2018)

1636. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 468-O, 30 octombrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1637. Hotărâre privind costurile de bază ale operatorului sistemului de distribuție Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (nr. 287/2018, 17 octombrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1638. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-308, 31 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1639. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea pe piața asigurărilor (nr. 47/6, 22 octombrie 2018)

1640. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/3, 1 noiembrie 2018)

1641. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 49/7, 1 noiembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1642. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Edineţ (nr. 1850, 23 octombrie 2018)

1643. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 1851, 23 octombrie 2018)

1644. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 1852, 23 octombrie 2018)

1645. Hotărîre cu privire la încetarea înainte de termen a unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîşcani (nr. 1853, 23 octombrie 2018)

1646. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca (nr. 1854, 23 octombrie 2018)

1647. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micăuți, raionul Strășeni (nr. 1855, 23 octombrie 2018)

1648. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Şoldăneşti (nr. 1856, 23 octombrie 2018)

1649. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Şipca, raionul Şoldăneşti (nr. 1857, 23 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1650. Extras din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 464/22 din 23 octombrie 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1651. Ordin cu privire la aprobarea listei evaluatorilor bunurilor sechestrate (nr. 562, 20 octombrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1652. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 268, 31 octombrie 2018)

1653. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 269, 31 octombrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte