Nr. 423 09.11.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

663. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 927-VIII, 7 noiembrie 2018)

664. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan (nr. 929-VIII, 7 noiembrie 2018)

665. Decret privind numirea doamnei Cristina BALAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane (nr. 930-VIII, 7 noiembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1118. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 180/2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 1045, 8 noiembrie 2018)

1119. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor autovehicule (nr. 1046, 8 noiembrie 2018)

1120. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Addendumului nr. 3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2012, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 1056, 8 noiembrie 2018)

1121. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1063, 8 noiembrie 2018)

1122. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1064, 8 noiembrie 2018)

1123. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1066, 8 noiembrie 2018)

1124. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1073, 8 noiembrie 2018)

1125. Hotărîre cu privire la reorganizarea Cancelariei de Stat (nr. 1082, 8 noiembrie 2018)

1126. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 1086, 8 noiembrie 2018)

1127. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 972/2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 (nr. 1087, 8 noiembrie 2018)

1128. Hotărîre cu privire la organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone şi a potenţialului turistic al Republicii Moldova (nr. 1089, 8 noiembrie 2018)

1129. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 1095, 8 noiembrie 2018)

1130. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.970/2017 (nr. 1096, 8 noiembrie 2018)

1131. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Ala NEGRUȚA (nr. 127-d, 8 noiembrie 2018)

1132. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Călin PASCARI (nr. 128-d, 8 noiembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1654. Hotărâre privind modificarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a informaţiei privind acordarea serviciilor (nr. 48/15, 29 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1655. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău (nr. 1858, 6 noiembrie 2018)

1656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 1859, 6 noiembrie 2018)