Nr. 400-409 26.10.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

632. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 911-VIII, 24 octombrie 2018)

633. Lege privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 102, 4 octombrie 2018)

634. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor clopote (nr. 912-VIII, 24 octombrie 2018)

635. Lege privind importul unor clopote (nr. 212, 18 octombrie 2018)

636. Hotărîre pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind alegerea judecătorilor direct de către popor (nr. 206, 11 octombrie 2018)

637. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenței Sale Domnului Recep Tayyip ERDOĞAN (nr. 906-VIII, 17 octombrie 2018)

638. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 907-VIII, 19 octombrie 2018)

639. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 908-VIII, 19 octombrie 2018)

640. Decret privind numirea doamnei Oxana DOMENTI în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva (nr. 913-VIII, 24 octombrie 2018)

641. Decret privind numirea domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan (nr. 914-VIII, 24 octombrie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

132. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 65g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 320 alin. (2) din Codul penal (neexecutarea hotărârii instanţei de judecată) (nr. 52, 31 mai 2018)

133. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Codul penal (nr. 54, 11 iunie 2018)

134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.68g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 43 alin. (1) din Codul de procedură penală (conexarea cauzelor penale) (nr. 55, 11 iunie 2018)

135. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.69g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (2) din Codul contravențional (aprecierea deteriorării considerabile) (nr. 56, 11 iunie 2018)

136. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din art. 21 din Legea instituțiilor financiare (nr. 57, 11 iunie 2018)

137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Sovietului Miniștrilor al R.S.S. Moldovenești nr. 430 din 30 noiembrie 1983, din Codul căsătoriei și familiei din 26 decembrie 1969 și din Codul familiei, adoptat prin Legea nr. 1316 din 26 octombrie 2000 (nr. 58, 11 iunie 2018)

138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice (nr. 59, 19 iunie 2018)

139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 73g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 228 și 285 din Codul vamal (nr. 60, 19 iunie 2018)

140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 86 alin. (1) lit. y1) din Codul muncii al Republicii Moldova (menținerea de către persoana pensionată a statutului de salariat) (nr. 61, 19 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1077. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială pentru anii 2018-2026 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 893, 12 septembrie 2018)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 974, 10 octombrie 2018)

1079. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării (nr. 982, 10 octombrie 2018)

1080. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizaţiei unice de asigurare obligatorie de stat a vieții și sănătății militarilor (nr. 983, 10 octombrie 2018)

1081. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova (nr. 991, 10 octombrie 2018)

1082. Hotărîre cu privire la aprobarea Sistemului național de alertă teroristă (nr. 995, 17 octombrie 2018)

1083. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea testelor antiteroriste (nr. 996, 17 octombrie 2018)

1084. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 707/1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor, apărării şi cu alte destinaţii speciale şi privind modul de trecere la pierderi a sistemelor de ameliorare şi de clasare a terenurilor irigate şi desecate în categoria celor neirigate (nr. 1015, 17 octombrie 2018)

1085. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1020, 24 octombrie 2018)

1086. Hotărîre cu privire la serviciile nemedicale prestate de către instituțiile medico-sanitare private pacienților asigurați în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1022, 17 octombrie 2018)

1087. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Cristina BALAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii¬, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statele Unite Mexicane, prin cumul, cu reşedinţa la Washington (nr. 1026, 24 octombrie 2018)

1088. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUŢA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 1027, 24 octombrie 2018)

1089. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 819/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități privind TVA conform prevederilor art. 103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163/1997 și art. 4 alin. (18) lit. b) din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, precum și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1028, 24 octombrie 2018)

1090. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1029, 24 octombrie 2018)

1091. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1030, 24 octombrie 2018)

1092. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 1031, 24 octombrie 2018)

1093. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Diplomatic (nr. 1032, 24 octombrie 2018)

1094. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 161/2017 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război (nr. 1033, 24 octombrie 2018)

1095. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 (nr. 1034, 24 octombrie 2018)

1096. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului dintre Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Belarus privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus în domeniul securităţii sociale şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 1035, 24 octombrie 2018)

1097. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1036, 24 octombrie 2018)

1098. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994 (nr. 1037, 24 octombrie 2018)

1099. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcţia Centrului cultural-educaţional în mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 1038, 24 octombrie 2018)

1100. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor (nr. 1039, 24 octombrie 2018)

1101. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la Jocurile Olimpice de Tineret din anul 2018 (ediția de vară), or. Buenos Aires, Argentina (nr. 1040, 24 octombrie 2018)

1102. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1041, 24 octombrie 2018)

1103. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la Inspectoratul General al Carabinierilor (nr. 1042, 24 octombrie 2018)

1104. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1043, 24 octombrie 2018)

1105. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1044, 24 octombrie 2018)

1106. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Republica Belarus (Minsk, 30 octombrie – 1 noiembrie 2018) (nr. 125-d, 24 octombrie 2018)

1107. Dispoziţie cu privire la organizarea și desfășurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan (15 februarie) (nr. 126-d, 24 octombrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1569. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele sub presiune (nr. 410, 15 august 2018)

1570. Ordin cu privire la aprobarea Lstei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru aparate consumatoare de combustibili gazoși (nr. 411, 15 august 2018)

1571. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru recipiente simple sub presiune (nr. 412, 15 august 2018)

1572. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru instalațiile pe cablu care transportă persoane (nr. 420, 17 august 2018)

1573. Ordin cu privire la actualizarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (nr. 421, 17 august 2018)

1574. Ordin cu privire la aprobarea Listei transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 439, 7 septembrie 2018)

1575. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 129 din 28 iunie 2016 (nr. 467, 5 octombrie 2018)

1576. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 4 din 20 ianuarie 2015 (nr. 475, 8 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1577. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern (nr. 153, 12 septembrie 2018)

1578. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (nr. 178, 16 octombrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1579. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 173-T-09, 17 octombrie 2018)

Acte ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

1580. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind eliberarea informației cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice sau unități de transport, informației statistice cu privire la traversarea frontierei de stat de către persoane fizice cu mijloace de transport și informației privind existența/inexistența consemnelor la frontieră (nr. 596, 25 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1581. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 233, 16 octombrie 2018)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1582. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri (nr. 65, 20 septembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1583. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2019 (nr. 27, 19 octombrie 2018)

1584. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2019 (nr. 28, 19 octombrie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1585. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale (nr. 271/2018, 28 septembrie 2018)

1586. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 284/2018, 17 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1587. Hotărâre cu privire la modificarea/completarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare (aprobat prin Hotărârea CA nr.1/5 din 11.01.2011) (nr. 47/7, 22 octombrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1588. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 (nr. 1821, 25 septembrie 2018)

1589. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2625 din 12 august 2014 (nr. 1822, 25 septembrie 2018)

1590. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010 (nr. 1823, 25 septembrie 2018)

1591. Hotărîre pentru modificarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 335 din 4 octombrie 2016 (nr. 1824, 25 septembrie 2018)

1592. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 322 din 30 septembrie 2016 „Pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale de la alegerile parlamentare, prezidențiale și referendumul republican” (nr. 1825, 25 septembrie 2018)

1593. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare (nr. 1826, 25 septembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1594. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității la produsele farmaceutice și tratamentele medicale, și anume respectarea art. 1 din Decizia CCA nr. 13 din 11 februarie 2010 și art. 19 alin. (4) din Legea nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 Cu privire la publicitate (nr. 26/171, 18 octombrie 2018)

1595. Decizie cu privire la modificarea și completarea Deciziei CCA nr. 21/141 din 1 august 2018 (nr. 26/172, 18 octombrie 2018)

1596. Decizie cu privire la constituirea și aprobarea componenței nominale a Comisiei de licitație pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență (nr. 27/176, 22 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1597. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 409/20 din 2 octombrie 2018.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1598. Decizie (nr. ASS-73, 11 octombrie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1599. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în Sistemul de evidenţă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (nr. 139-A, 15 octombrie 2018)

Acte ale Consiliului pe filiera de produs legume – fructe proaspete și procesate

1600. Extras din Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului pe filiera de produs legume – fructe proaspete și procesate.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1601. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 18 octombrie 2018)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte