Nr. 398-399 19.10.2018

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

617. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 902-VIII,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 7

618. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 137, 27 septembrie 2018). ........................................ 7

619. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 900-VIII,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 10

620. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 175, 27 septembrie 2018). ........................................ 10

621. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 901-VIII,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 11

622. Lege pentru modificarea Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 198, 27 septembrie 2018) ............ 11

623. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 52 din Legea nr. 232/2016 privind

redresarea și rezoluția băncilor (nr. 898-VIII, 15 octombrie 2018). ...................................................................... 12

624. Lege pentru modificarea articolului 52 din Legea nr. 232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor (nr. 202,

4 octombrie 2018). ........................................................................................................................................... 12

625. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept

privind imixtiunea Fundației „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și a fondatoarei acesteia Ludmila Kozlowska în

treburile interne ale Republicii Moldova și privind finanțarea unor partide politice din Republica Moldova (nr. 204,

4 octombrie 2018)

626. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Olga BĂTRÎNAC (CIOLACU) (nr. 896-VIII,

10 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 13

627. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu OPREA (nr. 897-VIII,

10 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 13

628. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare între statele-membre

ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM în domeniul securității cibernetice (nr. 899-VIII,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 13

629. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 903-VIII, 15 octombrie 2018). ..................... 13

630. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 904-VIII, 15 octombrie 2018). ... 14

631. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 905-VIII,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 16

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1044. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse

controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (nr. 938, 17 octombrie 2018). ...................... 17

1045. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente

destinate să vină în contact cu produsele alimentare (nr. 945, 3 octombrie 2018). ............................................. 36

1046. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Rezerve Materiale (nr. 946,

3 octombrie 2018). ........................................................................................................................................... 41

1047. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă

a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului

nr. 802/2015 (nr. 968, 3 octombrie 2018). ........................................................................................................ 44

1048. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului

didactic din instituţiile de învățămînt general public (nr. 969, 3 octombrie 2018). ................................................ 45

1049. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „START pentru TINERI: o afacere durabilă la tine acasă”

(nr. 973, 10 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 45

1050. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a facilităților fiscale și vamale la

importul obiectelor de cult și a Listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult (nr. 977,

10 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 51

1051. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Militar al Ministerului Apărării (nr. 984,

10 octombrie 2018). .......................................................................................................................................... 52

1052. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței medicale primare (nr. 988,

10 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 56

1053. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

(nr. 990, 10 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 60

1054. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei NEGUŢA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al

Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova

în Republica Kazahstan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 994, 17 octombrie 2018). ............................... 64

1055. Hotărîre privind aprobarea bugetului autorităţii administrative Agenţia Naţională Transport Auto pentru

anul 2018 (nr. 997, 17 octombrie 2018). ........................................................................................................... 65

1056. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la cimitire și serviciile funerare

(nr. 998, 17 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 66

1057. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria

sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (nr. 999, 17 octombrie 2018). .................................... 66

1058. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr. 1001,

17 octombrie 2018). ........................................................................................................................................ 66

1059. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 247/2018 privind finanţarea lucrărilor de renovare

a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor administrației publice locale în

anul 2018 (nr. 1002, 17 octombrie 2018). ......................................................................................................... 67

1060. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 1003, 17 octombrie 2018). ..................................... 67

1061. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 820/2009 cu privire la Comisia națională extraordinară

de sănătate publică (nr. 1004, 17 octombrie 2018). ........................................................................................... 68

1062. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 397/2011 pentru aprobarea

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului

central al acestuia (nr. 1005, 17 octombrie 2018). ............................................................................................. 68

1063. Hotărîre cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ghana (nr. 1007,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 69

1064. Hotărîre cu privire la înființarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Argentina (nr. 1008,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 69

1065. Hot ărîre cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda (nr. 1009,

17 octombrie 2018)

1066. Hotărîre cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica India (nr. 1010,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 70

1067. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului privind amendarea Acordului dintre Guvernul Republicii

Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internaţional, semnat la 3 iunie 1994 (nr. 1011,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 70

1068. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant nr. TF0A6821 dintre

Guvernul Republicii Moldova şi Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare/Asociaţia Internaţională

pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Piața energetică transparentă” (nr. 1012, 17 octombrie 2018). 70

1069. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectelor acordurilor de finanțare dintre Guvernul

Republicii Moldova și Banca Industrială şi Comercială din China (ICBC) privind proiectele „Reabilitarea drumului

național M5, Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, sectorul Criva – Bălți”

și „Reabilitarea drumului național R13, Bălți – Florești – R14” (nr. 1016, 17 octombrie 2018). ............................. 71

1070. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018

nr.289/2017 (nr. 1017, 17 octombrie 2018). ...................................................................................................... 71

1071. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1018,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 76

1072. Hotărîre cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova (nr. 1019,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 77

1073. Hotărîre cu privire la transmiterea unei porţiuni de teren în superficie (nr. 1021, 17 octombrie 2018). ... 77

1074. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul Republicii

Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc „S. Demirel” din Congaz (nr. 1023,

17 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 78

1075. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1024, 17 octombrie 2018). ............................ 78

1076. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Alisa PÎRLOG (nr. 124-d, 17 octombrie

2018). ....................................................................................................................................................... 78

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1526. Ordin cu privire la aprobarea confirmării de plată a taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova

de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta) (nr. 485, 15 octombrie 2018). ................. 79

1527. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 490,

15 octombrie 2018). ......................................................................................................................................... 79

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1528. Ordin privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor

metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 171, 5 octombrie 2018). ............................................................... 81

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

al Republicii Moldova

1529. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1042, 18 septembrie 2018). ..... 83

1530. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1043, 18 septembrie 2018). ..... 83

1531. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1044, 18 septembrie 2018). ....... 83

1532. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1045, 18 septembrie 2018). ..... 84

1533. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1046, 18 septembrie 2018). ..... 84

1534. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1047, 18 septembrie 2018). ..... 85

1535. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1048, 18 septembrie 2018). ..... 85

1536. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1049, 18 septembrie 2018). ..... 85

1537. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1050, 18 septembrie 2018). ..... 86

1538. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1051, 18 septembrie 2018). ..... 86

1539. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1052, 18 septembrie 2018). ..... 87

1540. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1053, 18 septembrie 2018). ..... 87

1541. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1054, 18 septembrie 2018). ....... 87

1542. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1055, 18 septembrie 2018). ..... 88

1543. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1056, 18 septembrie 2018). ..... 88

1544. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1057, 18 septembrie 2018). ..... 89

1545. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1058, 18 septembrie 2018). ..... 89

1546. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1059, 18 septembrie 2018). ...... 89

1547. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1060, 18 septembrie 2018). ..... 90

1548. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1061, 18 septembrie 2018). ..... 90

1549. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1062, 18 septembrie 2018). ..... 91

1550. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1063, 18 septembrie 2018). ..... 91

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1551. Indicii preţurilor de consum ................................................................................................................ 92

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1552. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.

Rg04-296, 16 octombrie 2018). ......................................................................................................................... 92

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1553. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate

pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic (nr. 269/2018,

28 septembrie 2018). ........................................................................................................................................ 93

1554. Hotărâre cu privire la modificările ce se introduc în anexa la Hotărârea Consiliului de administrație al

ANRE nr.376/2017 din 28 septembrie 2017 (nr. 270/2018, 28 septembrie 2018). ................................................ 98

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1555. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 1836, 9 octombrie 2018). ...................... 100

1556. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul

(nr. 1837, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 100

1557. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cîrnăţenii Noi, raionul Căuşeni

(nr. 1838, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 101

1558. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cernoleuca, raionul Dondușeni

(nr. 1839, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 101

1559. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moșana, raionul Dondușeni

(nr. 1840, 9 octombrie 2018). .......................................................................................................................... 102

1560. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 1841,

9 octombrie 2018). .......................................................................................................................................... 102

1561. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iabloana, raionul Glodeni

(nr. 1842, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 103

1562. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cinișeuți, raionul Rezina

(nr. 1843, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 103

1563. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîșcani

(nr. 1844, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................... 103

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1564. Decizie cu privire la bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori în cadrul concursurilor de

selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din

Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, deciziile CCA 30/223 din 1 decembrie 2017 și nr. 33/237 din

19 decembrie 2017 (nr. 24/158, 28 septembrie 2018). ...................................................................................... 105

1565. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori privind utilizarea corectă

a denumirilor oficiale de localități în programele audiovizuale, în conformitate cu Decizia CCA nr. 38 din

19.03.2014 (nr. 25/169, 9 octombrie 2018). ...................................................................................................... 107

1566. Decizie cu privire la dizolvarea benevolă a Întreprinderii de Stat „Obiectiv AV”, revista „Panoramic TV”

(nr. 25/170, 9 octombrie 2018). ........................................................................................................................ 108

Acte ale Consiliului Concurenţei

1567. Decizie (nr. ASER-68, 20 septembrie 2018). ........................................................................................ 109

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1568. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.562 al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat din 04.04.2014 cu

privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor

şi facturilor fiscale electronice “e-Factura” (nr. 532, 5 octombrie 2018). .............................................................. 109

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte