Nr. 366-376 28.09.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

604. Hotărîre privind modificarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1531/1993 (nr. 149, 20 iulie 2018)

605. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Gura Căinarului, raionul Florești (nr. 888-VIII, 21 septembrie 2018)

606. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului orașului Ghindești, raionul Florești (nr. 889-VIII, 21 septembrie 2018)

607. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Caracui, raionul Hîncești (nr. 890-VIII, 21 septembrie 2018)

608. Decret privind numirea doamnei Silvia RADU în funcția de ministru al sănătății, muncii și protecției sociale nr. 891-VIII(i), 25 septembrie 2018)

609. Decret privind numirea domnului Nicolae CIUBUC în funcția de ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (nr. 892-VIII(i), 25 septembrie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la 31 decembrie 2017 (nr. 52, 24 iulie 2018)

42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, pe exercițiul bugetar 2017 (nr. 57, 30 iulie 2018)

43. Hotărâre privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 60, 1 august 2018)

44. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 63, 6 august 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

962. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 785, 1 august 2018)

963. Hotărîre cu privire la Centrul de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și structurile de asigurare a activității altor comisii pentru situații excepționale (nr. 803, 1 august 2018)

964. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene (nr. 831, 20 august 2018)

965. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2019-2021) (nr. 851, 20 august 2018)

966. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 869, 5 septembrie 2018)

967. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți (nr. 875, 5 septembrie 2018)

968. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Oxana DOMENTI în funcţia de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU de la Geneva, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană (nr. 903, 24 septembrie 2018)

969. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 906, 24 septembrie 2018)

970. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 907, 24 septembrie 2018)

971. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 908, 24 septembrie 2018)

972. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 491 din Legea nr. 134/2008 cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat (nr. 909, 24 septembrie 2018)

973. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 910, 24 septembrie 2018)

974. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 911, 24 septembrie 2018)

975. Hotărîre cu privire la participarea personalului Armatei Naţionale la Misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali (nr. 912, 24 septembrie 2018)

976. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 915, 24 septembrie 2018)

977. Hotărîre cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat „Editura „Universul” (nr. 919, 24 septembrie 2018)

978. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.3 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova (PNA 2012), semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 920, 24 septembrie 2018)

979. Hotărîre cu privire la anularea Ordinului ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 146/2018 (nr. 921, 24 septembrie 2018)

980. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii India privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu (nr. 922, 24 septembrie 2018)

981. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 30 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 924, 24 septembrie 2018)

982. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chișinău la 31 iulie 2014 (nr. 925, 24 septembrie 2018)

983. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 926, 24 septembrie 2018)

984. Hotărîre privind edificarea bustului lui Alexandru cel Bun în orașul Nisporeni (nr. 927, 24 septembrie 2018)

985. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și de plată a compensației bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868/2004 (nr. 928, 24 septembrie 2018)

986. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel privind extinderea duratei Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din Republica Moldova în anumite sectoare din Statul Israel, semnat la Ierusalim la 16 octombrie 2012 (nr. 929, 24 septembrie 2018)

987. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 1 din Legea nr. 164/2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie 1993 (nr. 930, 24 septembrie 2018)

988. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii nr.264/2017 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind aspecte specifice ale echipamentelor aeronautice la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile (nr. 931, 24 septembrie 2018)

989. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind manipularea în competiţiile sportive, întocmită la Magglingen/Macolin la 18 septembrie 2014 (nr. 932, 24 septembrie 2018)

990. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii și alocațiilor sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929/2006 (nr. 933, 24 septembrie 2018)

991. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 934, 24 septembrie 2018)

992. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1368/2016 cu privire la aprobarea unor norme sanitarveterinare (nr. 940, 24 septembrie 2018)

993. Dispoziţie cu privire la numirea domnului Alexei ȚURCAN în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Iași, România (nr. 115-d, 24 septembrie 2018)

994. Dispoziţie cu privire la numirea domnului Alexandru PRIGORSCHI în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în orașul Istanbul, Republica Turcia (nr. 116-d, 24 septembrie 2018)

995. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Adrian CAZACU (nr. 117-d, 24 septembrie 2018)

996. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Valeriu MUSTEAȚĂ (nr. 118-d, 24 septembrie 2018)

997. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumitru MUNTEANU (nr. 119-d, 24 septembrie 2018)

998. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la cea de-a IV-a reuniune a Comisiei interguvernamentale moldo-cehe pentru cooperare economică (25-27 septembrie 2018, or. Praga, Republica Cehă) (nr. 120-d, 24 septembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1454. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 155, 12 septembrie 2018)

1455. Ordin cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (nr. 157, 14 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1456. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 1120 din 14.12.2017 „Cu privire la încetarea activității notarului Mamadjanova Tatiana” (nr. 535, 20 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1457. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară (nr. 38/1, 24 august 2018)

1458. Hotărâre cu privire la aprobarea Procedurii privind declararea voluntară a valorilor mobiliare (nr. 41/3, 17 septembrie 2018)

1459. Hotărâre cu privire la aprobarea unor Regulamente (nr. 41/4, 17 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1460. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chişinău (nr. 1816, 19 septembrie 2018)

1461. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău (nr. 1817, 19 septembrie 2018)

1462. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1818, 19 septembrie 2018)

1463. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 1819, 19 septembrie 2018)

1464. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 1820, 19 septembrie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1465. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori la capitolul respectării prevederilor art. 19 alin. (9) din Codul audiovizualului (nr. 23/151, 11 septembrie 2018)

1466. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile T.C. din 15 august 2018 (nr. 23/153, 11 septembrie 2018)

1467. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la licența de emisie eliberată „Media Resurse” SRL pentru postul de televiziune „Euro TV” (nr. 23/154, 11 septembrie 2018)

1468. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie eliberată „ANDRIDAN IMPEX” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „Andridan-TV” (nr. 23/155, 11 septembrie 2018)

1469. Decizie cu privire la bilanțul programelor audiovizuale realizate de radiodifuzori în cadrul concursurilor de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2017, deciziile CCA 30/223 din 1 decembrie 2017 și nr. 33/237 din 19 decembrie 2017 (nr. 23/156, 11 septembrie 2018)

1470. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „Nord TV” SRL (nr. 23/157, 11 septembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte