Nr. 365 26.09.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

958. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanţă internațională, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2007 (nr. 936, 24 septembrie 2018)

959. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 799/2018 privind efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019 (nr. 937, 24 septembrie 2018)

960. Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte (nr. 939, 24 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

961. Dispoziţie cu privire la măsurile de profilaxie, combatere și eradicare a pestei porcine africane (nr. 1, 21 septembrie 2018)