Nr. 302-305 06.11.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

553. Hotărîre privind exprimarea votului de neîncredere Guvernului (nr. 181, 29 octombrie 2015)

554. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant nr. TF019354 dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului “Fortificarea capacităților Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME)” (nr. 1798-VII, 29 octombrie 2015)

555. Decret privind demisia Guvernului (nr. 1799-VII, 30 octombrie 2015)

556. Decret privind desemnarea Prim-ministrului interimar (nr. 1800-VII, 30 octombrie 2015)

557. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de angajați ai Ansamblului Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” (nr. 1801-VII, 30 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

858. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 736, 20 octombrie 2015)

859. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 747, 26 octombrie 2015)

860. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 748, 27 octombrie 2015)

861. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 762, 28 octombrie 2015)

862. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 763, 28 octombrie 2015)

863. Hotărîre privind aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru completarea punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 764, 28 octombrie 2015)

864. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de restituire a grîului alimentar în rezervele materiale de stat (nr. 769, 28 octombrie 2015)

865. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 770, 28 octombrie 2015)

866. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea de TVA, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția grădiniței de copii cu 160 de locuri în satul Cișmichioi, UTA Găgăuzia (nr. 771, 28 octombrie 2015)

867. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (nr. 772, 28 octombrie 2015)

868. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 773, 28 octombrie 2015)

869. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 774, 28 octombrie 2015)

870. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii metrologiei (nr. 778, 28 octombrie 2015)

871. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea anexei la Legea nr.331-XV din 7 octombrie 2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești donate de către persoane fizice și juridice, sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată (nr. 779, 28 octombrie 2015)

872. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi” (nr. 780, 28 octombrie 2015)

873. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la standardizarea naţională (nr. 781, 28 octombrie 2015)

874. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 782, 28 octombrie 2015)

875. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 783, 28 octombrie 2015)

876. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 784, 28 octombrie 2015)

877. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 785, 28 octombrie 2015)

878. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor echipamente pentru cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova (nr. 786, 28 octombrie 2015)

879. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 (nr. 787, 28 octombrie 2015)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități (nr. 788, 28 octombrie 2015)

881. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 789, 28 octombrie 2015)

882. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 790, 28 octombrie 2015)

883. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 791, 29 octombrie 2015)

884. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii Moldova şi Biroul pentru Prevenirea şi Combaterea Corupţiei al Republicii Letonia privind schimbul de informaţii şi experienţă în domeniul prevenirii corupţiei, precum şi în alte domenii referitoare la lupta împotriva corupţiei (nr. 792, 29 octombrie 2015)

885. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 714 din 12 octombrie 2015 (nr. 793, 29 octombrie 2015)

886. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Sportului şi Tineretului al Republicii Armenia cu privire la colaborarea în domeniul politicilor de tineret şi sport (nr. 794, 29 octombrie 2015)

887. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elvețian privind transporturile rutiere internaționale de pasageri şi mărfuri, semnat la Copenhaga la 26 mai 1998 (nr. 795, 29 octombrie 2015)

888. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2015 (nr. 796, 29 octombrie 2015)

889. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 797, 29 octombrie 2015)

890. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 798, 29 octombrie 2015)

891. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2015 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (nr. 799, 29 octombrie 2015)

892. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 800, 29 octombrie 2015)

893. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Tineretului și Sportului (nr. 801, 29 octombrie 2015)

894. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare şi evidenţă a transferurilor cu destinaţie specială pentru susţinerea cadrelor didactice tinere, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 802, 29 octombrie 2015)

895. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 (nr. 803, 29 octombrie 2015)

896. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorităţii Aeronautice Civile pe anul 2015 (nr. 804, 29 octombrie 2015)

897. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 66-XVI din 27 martie 2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate (nr. 805, 29 octombrie 2015)

898. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 539 din 23 aprilie 2008 (nr. 806, 29 octombrie 2015)

899. Dispoziţie (nr. 135-d, 3 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

2204. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 163 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general (nr. 964, 7 octombrie 2015)

2205. Instrucţiune cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2206. Ordin despre modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 847/483A, 20 octombrie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2207. Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.480-O din 18.12.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 412-O, 21 octombrie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2208. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „KEV-ASIG” S.R.L. (nr. 58/1, 29 octombrie 2015)

2209. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 58/2, 29 octombrie 2015)

2210. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 58/3, 29 octombrie 2015)

2211. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 58/4, 29 octombrie 2015)

2212. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „ONIȘCANI” (nr. 58/7, 29 octombrie 2015)

2213. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociaţii de economii şi împrumut a rapoartelor specializate (nr. 58/8, 29 octombrie 2015)

2214. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/10, 29 octombrie 2015)

2215. Hotărîre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Societății pe acțiuni „Banca de Economii” (nr. 58/11, 29 octombrie 2015)

2216. Hotărîre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Băncii Comerciale “Unibank” S.A. (nr. 58/12, 29 octombrie 2015)

2217. Ordonanţă cu privire la completarea punctului 1 din Ordonanța Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 33/1-O din 03.08.2012 (nr. 58/13-O, 29 octombrie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2218. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoria Cahul și judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 814/31, 27 octombrie 2015)

2219. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 767/30 din 20 octombrie 2015.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2220. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informației privind taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) (Forma IATRI 15) (nr. 956, 30 octombrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2221. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 38, 24 septembrie 2015)

2222. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 75, 29 octombrie 2015)

2223. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 78, 29 octombrie 2015)

2224. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.292 din 2 noiembrie 2006 „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la condiţiile, modul de emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi a cambiilor bancare” (nr. 80, 29 octombrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte