Nr. 358-364 21.09.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

592. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 878-VIII, 17 septembrie 2018)

593. Lege pentru modificarea Legii nr. 69/2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 158, 26 iulie 2018)

594. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 875-VIII, 7 septembrie 2018)

595. Decret privind revocarea domnului Liviu VOLCONOVICI din funcția de ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului (nr. 879-VIII, 18 septembrie 2018)

596. Decret privind revocarea doamnei Svetlana CEBOTARI din funcția de ministru al sănătății, muncii și protecției sociale (nr. 880-VIII, 18 septembrie 2018)

597. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 881-VIII, 19 septembrie 2018)

598. Decret privind numirea domnului Serghei PILIPENCO în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 882-VIII, 19 septembrie 2018)

599. Decret privind numirea domnului Dmitrii FUJENCO în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 883-VIII, 19 septembrie 2018)

600. Decret privind numirea domnului Corneliu GUZUN în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (nr. 884-VIII, 19 septembrie 2018)

601. Decret privind numirea doamnei Angela CIUBOTARU în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 885-VIII, 19 septembrie 2018)

602. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 886 -VIII, 19 septembrie 2018)

603. Decret privind numirea doamnei Elvira LAVCIUC în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Orhei (nr. 887-VIII, 19 septembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

951. Hotărîre pentru aprobarea Programului național privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022 (nr. 681, 11 iulie 2018)

952. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentelor-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat (nr. 777, 1 august 2018)

953. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 885, 12 septembrie 2018)

954. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 886, 12 septembrie 2018)

955. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii (nr. 894, 12 septembrie 2018)

956. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secțiilor de științe ale Academiei de Științe a Moldovei (nr. 896, 12 septembrie 2018)

957. Hotărîre pentru aprobarea obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității filialelor Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și pentru modificarea unei hotărîri de Guvern (nr. 898, 12 septembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1397. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 449, 13 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1398. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 152, 12 septembrie 2018)

1399. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (nr. 154, 12 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1400. Decizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 161-S-08, 13 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1401. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 392-O, 7 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1402. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 4/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 953, 13 august 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1403. Hotărâre cu privire la retragerea licenţei de societate de investiții a S.A. „FINCOM” (nr.41/2, 17 septembrie 2018)

1404. Hotărâre privind modificarea punctului 1 din Hotărârea C.N.P.F. nr.20/8 din 25.04.2018 (nr.41/9, 17 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1405. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 1768, 14 august 2018)

1406. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vatra, municipiul Chişinău (nr. 1769, 14 august 2018)

1407. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 1770, 14 august 2018)

1408. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi (nr. 1771, 14 august 2018)

1409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîșlița-Prut, raionul Cahul (nr. 1772, 14 august 2018)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir (nr. 1773, 14 august 2018)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul Cantemir (nr. 1774, 14 august 2018)

1412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 1775, 14 august 2018)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căuşeni (nr. 1776, 14 august 2018)

1414. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1777, 14 august 2018)

1415. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari (nr. 1778, 14 august 2018)

1416. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cupcini, raionul Edineţ (nr. 1779, 14 august 2018)

1417. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereşeni, raionul Hînceşti (nr. 1780, 14 august 2018)

1418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hînceşti (nr. 1781, 14 august 2018)

1419. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolţun, raionul Nisporeni (nr. 1782, 14 august 2018)

1420. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocniţa, raionul Ocniţa (nr. 1783, 14 august 2018)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocniţa (nr. 1784, 14 august 2018)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Selişte, raionul Orhei (nr. 1785, 14 august 2018)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pepeni, raionul Sîngerei (nr. 1786, 14 august 2018)

1424. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni (nr. 1787, 14 august 2018)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Strășeni (nr. 1788, 14 august 2018)

1426. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ștefănești, raionul Ștefan Vodă (nr. 1789, 14 august 2018)

1427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești (nr. 1790, 14 august 2018)

1428. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 1791, 14 august 2018)

1429. Hotărîre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2018 (nr. 1792, 21 august 2018)

1430. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimişlia (nr. 1793, 21 august 2018)

1431. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 1794, 21 august 2018)

1432. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năvîrneţ, raionul Făleşti (nr. 1795, 21 august 2018)

1433. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Balatina, raionul Glodeni (nr. 1796, 21august 2018)

1434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 1797, 21 august 2018)

1435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 1798, 21 august 2018)

1436. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Verejeni, raionul Telenești (nr. 1799, 21 august 2018)

1437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 1800, 21 august 2018)

1438. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 1801, 11 septembrie 2018)

1439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 1802, 11 septembrie 2018)

1440. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 1803, 11 septembrie 2018)

1441. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 1804, 11 septembrie 2018)

1442. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia (nr. 1805, 11 septembrie 2018)

1443. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni (nr. 1806, 11 septembrie 2018)

1444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț (nr. 1807, 11 septembrie 2018)

1445. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de conilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Făleşti (nr. 1808, 11 septembrie 2018)

1446. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cașunca, raionul Florești (nr. 1809, 11 septembrie 2018)

1447. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 1810, 11 septembrie 2018)

1448. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mileștii Mici, raionul Ialoveni (nr. 1811, 11 septembrie 2018)

1449. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pohorniceni, raionul Orhei (nr. 1812, 11 septembrie 2018)

1450. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina (nr. 1813, 11 septembrie 2018)

1451. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Branişte, raionul Rîşcani (nr. 1814, 11 septembrie 2018)

1452. Hotărîre cu privire la ridicarea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 1815, 11 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1453. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor (nr. 483, 17 septembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte