Nr. 347-357 14.09.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

581. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 872-VIII, 5 septembrie 2018)

582. Lege pentru modificarea Legii nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 136, 19 iulie 2018)

583. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea unor acte legislative (nr. 874-VIII, 5 septembrie 2018)

584. Lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 138, 19 iulie 2018)

585. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 873-VIII, 5 septembrie 2018)

586. Lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 157, 26 iulie 2018)

587. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari din cadrul Ministerului Apărării și Armatei Naționale (nr. 865-VIII, 3 septembrie 2018)

588. Decret privind conferirea de distincții de stat unor veterani ai Forțelor Armate (nr. 866-VIII, 3 septembrie 2018)

589. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de funcționari vamali (nr. 867-VIII, 4 septembrie 2018)

590. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de ofițeri ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 876-VIII, 8 septembrie 2018)

591. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I (nr. 877-VIII, 8 septembrie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

920. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1003 din 10 decembrie 2014 (nr. 688, 11 iulie 2018)

921. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto (nr. 836, 20 august 2018)

922. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale (nr. 837, 20 august 2018)

923. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile (nr. 838, 20 august 2018)

924. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 460/2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 848, 12 septembrie 2018)

925. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani (nr. 860, 5 septembrie 2018)

926. Hotărîre cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive (nr. 866, 5 septembrie 2018)

927. Hotărîre privind aprobarea Codului deontologic al expertului judiciar (nr. 870, 5 septembrie 2018)

928. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul de colaborare a statelormembre ale Comunităţii Statelor Independente privind combaterea furtului mijloacelor de transport şi asigurarea restituirii lor din 25 noiembrie 2005, întocmit la 20 iulie 2018 (nr. 873, 5 septembrie 2018)

929. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului suplimentar dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Statul Major General al Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul instruirii militare (nr. 874, 5 septembrie 2018)

930. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 878, 5 septembrie 2018)

931. Hotărîre privind punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 879, 5 septembrie 2018)

932. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 880, 12 septembrie 2018)

933. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 881, 12 septembrie 2018)

934. Hotărîre cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 882, 12 septembrie 2018)

935. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2018-2019 (nr. 883, 12 septembrie 2018)

936. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1077/2016 cu privire la finanțarea în bază de cost per elev a instituțiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (nr. 884, 12 septembrie 2018)

937. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 887, 12 septembrie 2018)

938. Hotărîre cu privire la modificarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.359/2014 (nr. 888, 12 septembrie 2018)

939. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 42 din Regulamentul privind compensarea și asistența pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 836/2012 (nr. 889, 12 septembrie 2018)

940. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vînzare–cumpărare a pămîntului (nr. 891, 12 septembrie 2018)

941. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 608/2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă (nr. 895, 12 septembrie 2018)

942. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 897, 12 septembrie 2018)

943. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Înțelegerii, întocmite prin schimb de note la 29 iunie 2018, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chișinău la 7 martie 2017 (nr. 899, 12 septembrie 2018)

944. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018 (nr. 900, 12 septembrie 2018)

945. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi abrogarea unor acte legislative (nr. 901, 12 septembrie 2018)

946. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (nr. 902, 12 septembrie 2018)

947. Dispoziţie (nr. 111-d, 5 septembrie 2018)

948. Dispoziţie cu privire la crearea Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2019-2023 (nr. 112-d, 12 septembrie 2018)

949. Dispoziţie privind crearea Grupului de lucru pentru elaborarea regulamentului de acordare a burselor de merit (nr. 113-d, 12 septembrie 2018)

950. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la lucrările sesiunii a 73-a a Adunării Generale ONU (New York, 26-30 septembrie 2018) (nr. 114-d, 12 septembrie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1349. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 145, 23 august 2018)

1350. Ordin privind aprobarea formularului CET18 – Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de completare a acesteia (nr. 150, 5 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1351. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internationale (nr. 155-T-08, 24 august 2018)

Acte ale Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

1352. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului național/local de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor (nr. 165t, 7 iulie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1353. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 384-O, 24 august 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1354. Indicii preţurilor de сonsum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1355. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-241, 4 septembrie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1356. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice - Stabilirea cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, coordonării și transferului zborurilor între unitățile ATC (nr. 21/GEN, 21 august 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1357. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/1, 10 septembrie 2018)

1358. Hotărâre privind completarea Anexelor la Hotărârea CNPF nr.57/1 din 28.12.2017 (nr. 40/14, 10 septembrie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1359. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău (nr. 1735, 3 iulie 2018)

1360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 1736, 3 iulie 2018)

1361. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Săiţi, raionul Căuşeni (nr. 1737, 3 iulie 2018)

1362. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia (nr. 1738, 3 iulie 2018)

1363. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 1739, 3 iulie 2018)

1364. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti (nr. 1740, 3 iulie 2018)

1365. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești (nr. 1741, 3 iulie 2018)

1366. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 1742, 3 iulie 2018)

1367. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Sarajevo, Bosnia și Herzegovina (nr. 1744, 31 iulie 2018)

1368. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia (nr. 1745, 31 iulie 2018)

1369. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan (nr. 1746, 31 iulie 2018)

1370. Hotărîre privind executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1677 din 29 mai 2018 „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017” (nr. 1747, 31 iulie 2018)

1371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 1748, 31 iulie 2018)

1372. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi (nr. 1749, 31 iulie 2018)

1373. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 1750, 31 iulie 2018)

1374. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Porumbești, raionul Cantemir (nr. 1751, 31 iulie 2018)

1375. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași (nr. 1752, 31 iulie 2018)

1376. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călăraşi (nr. 1753, 31 iulie 2018)

1377. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 1754, 31 iulie 2018)

1378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 1755, 31 iulie 2018)

1379. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Floreşti (nr. 1756, 31 iulie 2018)

1380. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti (nr. 1757, 31 iulie 2018)

1381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova (nr. 1758, 31 iulie 2018)

1382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova (nr. 1759, 31 iulie 2018)

1383. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 1760, 31 iulie 2018)

1384. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîşcani (nr. 1761, 31 iulie 2018)

1385. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei (nr. 1762, 31 iulie 2018)

1386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca (nr. 1763, 31 iulie 2018)

1387. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghelăuza, raionul Străşeni (nr. 1764, 31 iulie 2018)

1388. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti, raionul Străşeni (nr. 1765, 31 iulie 2018)

1389. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ştefan Vodă (nr. 1766, 31 iulie 2018)

1390. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești (nr. 1767, 31 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1391. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 23/152, 11 septembrie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1392. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului motivelor eliberării din cîmpul muncii (nr. 118-A, 4 septembrie 2018)

1393. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate (nr. 119-A, 4 septembrie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1394. Ordin privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarație) şi a Modului de completare a acesteia (nr. 456, 8 septembrie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1395. Hotărâre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii (nr. 144, 19 iunie 2018)

1396. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 220, 4 septembrie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte