Nr. 321-332 24.08.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

508. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova (nr. 840-VIII, 20 august 2018)

509. Lege privind aprobarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-mediei din Republica Moldova (nr. 67, 26 iulie 2018)

510. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 828-VIII, 14 august 2018)

511. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 124, 12 iulie 2018)

512. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018–2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 841-VIII, 20 august 2018)

513. Lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018–2022 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 129, 13 iulie 2018)

514. Decret pentru promulgarea Legii privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos” (nr. 842-VIII, 20 august 2018)

515. Lege privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos” (nr. 132, 13 iulie 2018)

516. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 844-VIII, 20 august 2018)

517. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 144, 19 iulie 2018)

518. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Registrului național al monumentelor de for public (nr. 843-VIII, 20 august 2018)

519. Lege privind aprobarea Registrului național al monumentelor de for public (nr. 148, 20 iulie 2018)

520. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea comunității religioase Mănăstirea de călugărițe cu hramul în cinstea „Nașterii Maicii Domnului”, orașul Taraclia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 839-VIII, 20 august 2018)

521. Lege privind scutirea comunității religioase Mănăstirea de călugărițe cu hramul în cinstea „Nașterii Maicii Domnului”, orașul Taraclia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 155, 26 iulie 2018)

522. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 829-VIII, 14 august 2018)

523. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 161, 26 iulie 2018)

524. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstrucția Casei municipale de cultură din Comrat, municipiul Comrat, str. Lenin nr. 196, UTA Găgăuzia (nr. 836-VIII, 20 august 2018)

525. Lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstrucția Casei municipale de cultură din Comrat, municipiul Comrat, str. Lenin nr. 196, UTA Găgăuzia (nr. 167, 26 iulie 2018)

526. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 850-VIII, 20 august 2018)

527. Lege pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (nr. 169, 26 iulie 2018)

528. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 831-VIII, 20 august 2018)

529. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 172, 27 iulie 2018)

530. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 832-VIII, 20 august 2018)

531. Lege pentru modificarea Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 182, 26 iulie 2018)

532. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 833-VIII, 20 august 2018)

533. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 190, 27 iulie 2018)

534. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 834-VIII, 20 august 2018)

535. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 191, 27 iulie 2018)

536. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 28 din Codul subsolului nr. 3/2009 (nr. 835-VIII, 20 august 2018)

537. Lege pentru modificarea articolului 28 din Codul subsolului nr. 3/2009 (nr. 194, 27 iulie 2018

538. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 811-VIII, 8 august 2018)

539. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 195, 27 iulie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii la 31 decembrie 2017 (nr. 51, 23 iulie 2018)

40. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Biroului Relaţii Interetnice încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 54, 25 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

853. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competență ale Agenției pentru Supraveghere Tehnică (nr. 781, 1 august 2018)

854. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 782, 1 august 2018)

855. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 783, 1 august 2018)

856. Hotărîre cu privire la utilizarea mijloacelor financiare (nr. 792, 1 august 2018)

857. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional judiciar (nr. 794, 1 august 2018)

858. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului (nr. 807, 20 august 2018)

859. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul stației de epurare (nr. 808, 20 august 2018)

860. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului cu privire la cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul agriculturii dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Municipalităţii şi Mediului al Statului Qatar (nr. 809, 20 august 2018)

861. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor (nr. 810, 20 august 2018)

862. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 72/2004 privind implementarea Legii cu privire la arenda în agricultură (nr. 812, 20 august 2018)

863. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind organismele modificate genetic (nr. 813, 20 august 2018)

864. Hotărîre privind edificarea bustului lui Mihai Volontir în municipiul Bălți (nr. 814, 20 august 2018)

865. Hotărîre privind edificarea bustului lui Pantelimon Halippa în satul Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 815, 20 august 2018)

866. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Republicii Populare Chineze privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor academice în învățămîntul superior, semnat la 3 iulie 2018 (nr. 817, 20 august 2018)

867. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind fondarea Centrului Istoric „Cetatea Soroca” (nr. 818, 20 august 2018)

868. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1279/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evaluare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat (nr. 819, 20 august 2018)

869. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul academic 2018-2019 (nr. 820, 20 august 2018)

870. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 821, 20 august 2018)

871. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 822, 20 august 2018)

872. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 823, 20 august 2018)

873. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 824, 20 august 2018)

874. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (nr. 825, 20 august 2018)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia cu privire la cooperarea pentru dezvoltare (2018-2020), semnat la 19 iunie 2018 și 2 iulie 2018 (nr. 826, 20 august 2018)

876. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Suedia privind termenele și condițiile generale ale cooperării pentru dezvoltare, semnat la 19 iunie 2018 și 2 iulie 2018 (nr. 827, 20 august 2018)

877. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii (nr. 828, 20 august 2018)

878. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 829, 20 august 2018)

879. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 830, 20 august 2018)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 832, 20 august 2018)

881. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 482/2014 privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013 (nr. 833, 20 august 2018)

882. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind răspunderea și cerințele de asigurare a operatorilor aerieni și a operatorilor de aeronave (nr. 834, 20 august 2018)

883. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (nr. 835, 20 august 2018)

884. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la transportul rutier internațional din 3 iunie 1994 și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 840, 20 august 2018)

885. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 841, 20 august 2018)

886. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 338/1994 privind drepturile copilului (nr. 842, 20 august 2018)

887. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 843, 20 august 2018)

888. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă din luna august 2018 (nr. 844, 20 august 2018)

889. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului de modificare a Acordului privind interacţiunea în domeniul preîntîmpinării şi lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi tehnogen din 22 ianuarie 1993, întocmit la 30 octombrie 2015 (nr. 846, 20 august 2018)

890. Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative (nr. 847, 20 august 2018)

891. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 849, 20 august 2018)

892. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017 (nr. 852, 20 august 2018)

893. Hotărîre cu privire la decernarea Premiului Naţional (nr. 853, 20 august 2018)

894. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 855, 20 august 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1270. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru ascensoare (nr. 394, 8 august 2018)

1271. Ordin cu privire la retragerea recunoașterii organismului de certificare din cadrul ÎCS „Trans-standard” SRL (nr. 401, 9 august 2018)

1272. Ordin cu privire la modificarea listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru aparatele de cîntărit neautomate (nr. 405, 10 august 2018)

1273. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru securitatea generală a produselor (nr. 406, 10 august 2018)

1274. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 426, 21 august 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1275. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 148-T-07, 8 august 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1276. Ordin cu privire la modificarea și completarea ordinului Ministerului Sănătății nr. 263 din 30 martie 2014 (nr. 784, 22 iunie 2018)

1277. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 861, 11 iulie 2018)

1278. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 862, 11 iulie 2018)

1279. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 863, 11 iulie 2018)

1280. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 864, 11 iulie 2018)

1281. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 865, 11 iulie 2018)

1282. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 866, 11 iulie 2018)

1283. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 867, 11 iulie 2018)

1284. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 869, 11 iulie 2018)

1285. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 870, 11 iulie 2018)

1286. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 871, 11 iulie 2018)

1287. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 872, 11 iulie 2018)

1288. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 873, 11 iulie 2018)

1289. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 874, 11 iulie 2018)

1290. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 875, 11 iulie 2018)

1291. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 876, 11 iulie 2018)

1292. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 877, 11 iulie 2018)

1293. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 878, 11 iulie 2018)

1294. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 879, 11 iulie 2018)

1295. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 880, 11 iulie 2018)

1296. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 881, 11 iulie 2018)

1297. Ordin cu privire la inregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 882, 11 iulie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1298. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice - Stabilirea cerințelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării și al transferului zborurilor între unitățile ATC (nr. 16/GEN, 7 august 2018)

1299. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor tehnice - Stabilirea cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului (nr. 17/GEN, 7 august 2018)

1300. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Mijloace acceptabile de punere în conformitate - Line Training Captain (LTC) Ediția 02” (nr. 18/GEN, 7 august 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1300a. Raportul financiar al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică la 31.12.2017.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1301. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi (nr. 1729, 3 iulie 2018)

1302. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie (nr. 1730, 3 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1303. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului public de televiziune „Moldova-1” urmare a sesizării f/nr. din 09.07.2018, parvenită din partea dlui Dmitrii Bezobrazov (nr. 21/136, 1 august 2018)

1304. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV” urmare a cererii prealabile f/nr. din 25.06.2018, parvenită din partea dlui Silviu Potîrniche (nr. 21/137, 1 august 2018)

1305. Decizie сu privire la respectarea prevederilor art. 38 alin. (8) și (9) din Codul audiovizualului de către postul de televiziune „TVN” (nr. 21/138, 1 august 2018)

1306. Decizie сu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie și licența de emisie (nr. 21/139, 1 august 2018)

1307. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie eliberată „ARTOBAGO” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „ARTOBAGO” (nr. 22/144, 15 august 2018)

1308. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 22/145, 15 august 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1309. Extras din Hotărîrea nr. 368/19 din 31 iulie 2018.

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1310. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr. 103-A, 31 iulie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1311. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor (nr. 200, 9 august 2018)

1312. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea caselor de schimb valutar și hotelurilor (nr. 201, 9 august 2018)

1313. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari (nr. 202, 9 august 2018)

1314. Hotărâre cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 203, 9 august 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte