Nr. 285-294 03.08.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

436. Cod de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 225-XV, 30 mai 2003)

437. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor mijloace de transport (nr. 794-VIII, 27 iulie 2018)

438. Lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 145, 19 iulie 2018)

439. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere (nr. 797-VIII, 31 iulie 2018)

440. Lege pentru modificarea Legii nr. 461/2001 privind piaţa produselor petroliere (nr. 152, 20 iulie 2018)

441. Hotărîre pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022 (nr. 134, 19 iulie 2018)

442. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (nr. 793-VIII, 26 iulie 2018)

443. Decret privind eliberarea doamnei Inga VEȘTIMAN din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 795-VIII, 27 iulie 2018)

444. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 796-VIII, 29 iulie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

128. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 62g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 220 din Codul penal (proxenetismul) (nr. 49, 31 mai 2018)

129. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 60g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a Anexei nr. 5 la Codul silvic al Republicii Moldova (nr. 51, 31 mai 2018)

130. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 66g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 370 alin. (1) din Codul penal (abuzul de putere, excesul de putere sau inacțiunea la exercitarea puterii) (nr. 53, 11 iunie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

33. Hotărîre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 29, 12 iunie 2018)

34. Hotărîre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică la 31 decembrie 2017 (nr. 42, 28 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

812. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale (nr. 694, 11 iulie 2018)

813. Hotărîre privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice (nr. 695, 11 iulie 2018)

814. Hotărîre cu privire la Instituția publică „Centrul de pregătire a specialiștilor și de suport al Armatei Naționale” (nr. 698, 11 iulie 2018)

815. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la ținerea Registrului de stat al animalelor (nr. 700, 11 iulie 2018)

816. Hotărîre cu privire la crearea Agenției Navale a Republicii Moldova (nr. 706, 11 iulie 2018)

817. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 729, 18 iulie 2018)

818. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.387/2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public (nr. 775, 1 august 2018)

819. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 56/2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului (nr. 786, 1 august 2018)

820. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu privire la alimentarea cu apă și sanitație în raionul Cahul (nr. 787, 1 august 2018)

821. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, întocmit la 18 iunie 2018 (nr. 788, 1 august 2018)

822. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cipru privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate (nr. 790, 1 august 2018)

823. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a activității Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (nr. 793, 1 august 2018)

824. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 795, 1 august 2018)

825. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 504/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din Republica Moldova și abrogarea unor hotărîri ale Guvenului (nr. 796, 1 august 2018)

826. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 797, 1 august 2018)

827. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 798, 1 august 2018)

828. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2018-2019 (nr. 799, 1 august 2018)

829. Hotărîre pentru aprobarea pachetului minim de servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material (nr. 800, 1 august 2018)

830. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 802, 1 august 2018)

831. Hotărîre cu privire la declararea utilității publice a lucrărilor de interes comun pentru amenajarea poligonului de acumulare și depozitare a deșeurilor din localitățile raionului Sîngerei și municipiul Bălți (nr. 804, 1 august 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1174. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.09.05:2017 “Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ” (nr. 355, 18 iulie 2018)

1175. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP E.03.05:2018 „Proiectarea, montarea și exploatarea conductelor din masă plastică în instalații de stingere a incendiului” (nr. 358, 18 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1176. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază (nr. 132, 30 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1177. Ordin cu privire la suspendarea activităţii unor executori judecătorești (nr. 487, 23 iulie 2018)

1178. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare (nr. 492, 30 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1179. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1131/658-A din 29 decembrie 2017 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2018 (nr. 919 /302-A, 27 iulie 2018)

1180. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.286/154-A din 11.04.2017 cu privire la instituirea Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizare a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru activităţi de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate în bază de proiecte și aprobarea Regulamentului privind modalitatea de finanţare din fondul măsurilor de profilaxie în bază de proiecte a activităţilor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire (nr. 928 /313-A, 1 august 2018)

Procuratura Republicii Moldova

1180a. Ordin cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinului Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 28 /28, 24 iulie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1181. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „DIGRENTA” (nr. 32 /3, 23 iulie 2018)

1182. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32 /4, 23 iulie 2018)

1183. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „UZINA BIOCHIMICĂ DIN BĂLȚI” (nr. 34 /1, 30 iulie 2018)

1184. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34 /3, 30 iulie 2018)

1185. Hotărâre privind rectificarea bugetară 2018 (nr. 34 /17, 30 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1186. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a autorizației de retransmisie eliberată „TV-BOX” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV-Box” (nr. 19/128, 13 iulie 2018)

1187. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată „OOH MEDIA” SRL pentru postul de radio „Radio ZUM” (nr. 19/129, 13 iulie 2018)

1188. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „BMG-LX” SRL pentru studioul de televiziune „BMG-LX” (nr. 19/130, 13 iulie 2018)

1189. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile „Nord TV” SRL (nr. 19/131, 13 iulie 2018)

1190. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 20/132, 13 iulie 2018)

1191. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a plângerii f/nr. din 02.07.2018, parvenită din partea dlui Buga Radu Feodor (nr. 20/133, 13 iulie 2018)

1192. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor radiodifuzori, urmare a sesizării nr. 04-14/930 din 27.04.2018 și a scrisorii nr. 04-14/1196 din 31.05.2018 parvenite din partea șefului adjunct al Direcției juridice din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, Ira Ciubuc (nr. 20/134, 13 iulie 2018)

1193. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2018 (nr. 20/135, 13 iulie 2018)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1194. Ordin cu privire la modificarea Ordinului CNAM nr. 368-A din 19.08.2015 ”Despre aprobarea formularelor listelor de evidență nominală a persoanelor asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală” (nr.283-A, 13 iulie 2018)

1195. Raport privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2017.

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1196. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 97-A, 24 iulie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1197. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 190, 27 iulie 2018)

1198. Hotărîre cu privire la stabilirea societăților de tip O-SII și aprobarea amortizoarelor de capital ale băncilor (nr. 193, 31 iulie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte