Nr. 277-284 27.07.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

412. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) privind organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol (nr. 772-VIII, 29 iunie 2018)

413. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Mondială a Turismului (UNWTO) privind organizarea celei de-a treia Conferințe Globale privind Turismul Vinicol (nr. 103, 14 iunie 2018)

414. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 245/2006 privind organizarea și funcționarea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial (nr. 774-VIII, 12 iulie 2018)

415. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 245/2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial (nr. 106, 14 iunie 2018)

416. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 31 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 781-VIII, 18 iulie 2018)

417. Lege pentru modificarea articolului 31 din Codul navigației maritime comerciale al Republicii Moldova (nr. 113, 21 iunie 2018)

418. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 788-VIII, 18 iulie 2018)

419. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 117, 5 iulie 2018)

420. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 791-VIII, 19 iulie 2018)

421. Lege pentru completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 (nr. 120, 5 iulie 2018)

422. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 792-VIII, 20 iulie 2018)

423. Lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 123, 12 iulie 2018)

424. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei speciale pentru elaborarea pachetului de modificări legislative în domeniul prevenirii suicidului (nr. 114, 5 iulie 2018)

425. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 125, 12 iulie 2018)

426. Hotărîre cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări și expertize a legislației electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chișinău (nr. 126, 12 iulie 2018)

427. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (nr.131, 13 iulie 2018)

428. Decret privind conferirea de distincții de stat unor clerici și binefăcători ai Bisericii Ortodoxe din Moldova (nr. 775-VIII, 15 iulie 2018)

429. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Farit MUHAMETȘIN (nr. 782-VIII, 18 iulie 2018)

430. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2018 - ianuarie 2019 (nr. 783-VIII, 18 iulie 2018)

431. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 784-VIII, 18 iulie 2018)

432. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 785-VIII, 18 iulie 2018)

433. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 786-VIII, 18 iulie 2018)

434. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Signe BURGSTALLER (nr. 789-VIII, 19 iulie 2018)

435. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Julia MONAR (nr. 790-VIII, 19 iulie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

124. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea cu privire la avocatură nr. 1260 din 19 iulie 2002 (Sesizarea nr. 61g/2018) (nr. 18, 3 iulie 2018)

125. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 56g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 94 alin. (1) din Codul de procedură penală (excluderea probelor din dosarul penal) (nr. 47, 22 mai 2018)

126. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 64g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 233 alin. (1) din Codul contravențional (nr. 48, 31 mai 2018)

127. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 326 alin. (11) din Codul penal și a unor prevederi din articolul 283 alin. (1) din Codul de procedură penală (nr. 50, 31 mai 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 35, 22 iunie 2018)

31. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017 (nr. 38, 25 iunie 2018)

32. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacității rețelei de asistență socială” pentru anul 2017 (nr. 40, 27 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

773. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice (nr. 701, 11 iulie 2018)

774. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală (nr. 714, 18 iulie 2018)

775. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate (nr. 716, 18 iulie 2018)

776. Hotărîre cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 720, 18 iulie 2018)

777. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 737, 20 iulie 2018)

778. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 519/2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi” (nr. 739, 20 iulie 2018)

779. Hotărîre cu privire la numirea domnului Vasile BUMACOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Coreea, prin cumul, cu reședința la Tokyo (nr. 740, 25 iulie 2018)

780. Hotărîre cu privire la numirea domnului Lilian DARII, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Belgiei, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Marele Ducat de Luxemburg, prin cumul, cu reședința la Bruxelles (nr. 741, 25 iulie 2018)

781. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la barierele tehnice în comerţul dintre statele-membre ale Comunităţii Statelor Independente și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 742, 25 iulie 2018)

782. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind recunoașterea reciprocă a acreditării organismelor de evaluare a conformității și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 743, 25 iulie 2018)

783. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană cu privire la consolidarea potențialului de creștere a Republicii Moldova printr-un mediu economic transparent, eficient, competitiv și rezistent (nr. 744, 25 iulie 2018)

784. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 746, 25 iulie 2018)

785. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei (nr. 747, 25 iulie 2018)

786. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (nr. 749, 25 iulie 2018)

787. Hotărîre privind aderarea Guvernului Republicii Moldova la Hotărîrea Consiliului miniştrilor afacerilor externe al Comunităţii Statelor Independente cu privire la organizaţia de bază a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente pentru dezvoltarea profesională şi recalificarea angajaţilor pentru autorităţile de investigare fiscală (financiară), semnată la Minsk la 6 aprilie 2018 (nr. 750, 25 iulie 2018)

788. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 751, 25 iulie 2018)

789. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind responsabilizarea cetățenilor în Republica Moldova (nr. 752, 25 iulie 2018)

790. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007 (nr. 753, 25 iulie 2018)

791. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă (nr. 754, 25 iulie 2018)

792. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice a lucrărilor de interes comun al mai multor raioane și/sau municipii pentru terenurile cu suprafața de 5,0207 ha din extravilanul comunei Bilicenii Noi și cu suprafața de 19,5454 ha din extravilanul comunei Țambula, raionul Sîngerei (nr. 755, 25 iulie 2018)

793. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 756, 25 iulie 2018)

794. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 757, 25 iulie 2018)

795. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014 (nr. 758, 25 iulie 2018)

796. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 759, 25 iulie 2018)

797. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr.1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru societatea civilă (nr. 760, 25 iulie 2018)

798. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (nr. 761, 25 iulie 2018)

799. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.108/2016 cu privire la gazele naturale (nr. 762, 25 iulie 2018)

800. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2017 privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de construcţie a conductei de transport gaze naturale pe direcţia Ungheni-Chişinău (nr. 763, 25 iulie 2018)

801. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 764, 25 iulie 2018)

802. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 28 din Codul subsolului nr. 3/2009 (nr. 765, 25 iulie 2018)

803. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 766, 25 iulie 2018)

804. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 767, 25 iulie 2018)

805. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 768, 25 iulie 2018)

806. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 769, 25 iulie 2018)

807. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 770, 25 iulie 2018)

808. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 771, 25 iulie 2018)

809. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (nr. 772, 25 iulie 2018)

810. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 773, 25 iulie 2018)

811. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova pentru participare la cea de-a II-a rundă de negocieri pe marginea Acordului de Comerț Liber dintre Republica Moldova şi Republica Populară Chineză (22-27 iulie 2018, or. Beijing, Republica Populară Chineză) (nr. 105-d, 20 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1154. Ordin cu referire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (nr. 348, 11 iulie 2018)

1155. Ordin cu privire la aprobarea „Catalogului documentelor normative în construcții 2018, ediția II” (nr. 354, 17 iulie 2018)

1156. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 359, 18 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1157. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colectare, gestionare şi termenul de virare la bugetul de stat a amenzilor încasate la locul constatării contravenţiei (nr. 51, 23 februarie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1158. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 845, 9 iulie 2018)

1159. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 521 din 01.06.2012 (nr. 887, 11 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova

1160. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Mediului nr. 95 din 13 iulie 2016 (nr. 165, 12 iulie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1161. Ordin cu privire la clasificarea unor tipuri de instalații pentru creșterea animalelor (nr. 312-O, 6 iulie 2018)

1162. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 322-O, 13 iulie 2018)

1163. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 334-O, 23 iulie 2018)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1164. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu le-au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt mod (nr. 22/1490, 20 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1165. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „OOH MEDIA” SRL pentru postul de radio „Radio ZUM” (nr. 19/129, 13 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1166. Decizie (nr. ASER-46, 28 iunie 2018)

Acte ale Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

1167. Ordin cu privire la modificarea și completarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Directorului general al Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27.07.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 247-255 din 05.08.2016 (nr. 38a, 27 iunie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1168. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 97-A, 24 iulie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1169. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (nr. 158, 11 iulie 2018)

1170. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile de acordare, suspendare și retragere a calității de participant la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 159, 11 iulie 2018)

1171. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont (nr. 170, 19 iulie 2018)

1172. Hotărâre cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 171, 19 iulie 2018)

1173. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare şi BCA „Întreprinzbancă” în proces de lichidare (nr. 23-01009/3, 23 iulie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte