Nr. 266 17.07.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

402. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” (nr. 776-VIII, 16 iulie 2018)

403. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” (nr. 127, 13 iulie 2018)

404. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova–România (nr. 777-VIII, 16 iulie 2018)

405. Lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova–România (nr. 128, 13 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1137. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 125, 10 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1138. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 161, 4 iulie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1139. Indicii Preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1140. Hotărâre сu privire la reperfectarea licenţei de depozitar central Societății pe acțiuni „Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei” (nr. 30/8, 9 iulie 2018)

1141. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei de operator de piață și a autorizației de piață reglementată Societății pe acțiuni „Bursa de Valori a Moldovei” (nr. 30/9, 9 iulie 2018)