Nr. 306-310 13.11.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

558. Decret privind numirea doamnei Veronica CUPCEA în funcția de președinte al Judecătoriei Orhei (nr. 1802-VII, 5 noiembrie 2015)

559. Decret privind numirea domnului Lilian MORARU în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză (nr. 1803-VII, 5 noiembrie 2015)

560. Decret privind numirea domnului Mihai GRIBINCEA în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în România (nr. 1804-VII, 5 noiembrie 2015)

561. Decret privind numirea domnului Oleg SEREBRIAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania (nr. 1805-VII, 5 noiembrie 2015)

562. Decret privind numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei (nr. 1806-VII, 5 noiembrie 2015)

563. Decret privind numirea domnului Ruslan BOLBOCEAN în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Ucraina (nr. 1807-VII, 5 noiembrie 2015)

564. Decret privind eliberarea domnului Mihail MORARU din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1808-VII, 9 noiembrie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

34. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanței sistemului de achiziții publice (nr. 37, 1 octombrie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

900. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind deşeurile (nr. 775, 28 octombrie 2015)

901. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (nr. 807, 29 octombrie 2015)

902. Hotărîre pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor (nr. 808, 29 octombrie 2015)

903. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2015 (nr. 809, 29 octombrie 2015)

904. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evaluare a caracteristicilor organoleptice ale produselor vitivinicole prin analiză senzorială (nr. 810, 29 octombrie 2015)

905. Hotărîre cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020 (nr. 811, 29 octombrie 2015)

906. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale (nr. 813, 5 noiembrie 2015)

907. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.904 din 13 noiembrie 2013 (nr. 814, 6 noiembrie 2015)

908. Hotărîre pentru modificarea și completarea punctului 2 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie (nr. 815, 9 noiembrie 2015)

909. Hotărîre cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale (nr. 816, 11 noiembrie 2015)

910. Dispoziţie (nr. 136-d, 5 noiembrie 2015)

911. Dispoziţie (nr. 137-d, 6 noiembrie 2015)

912. Dispoziţie (nr. 138-d, 9 noiembrie 2015)

913. Dispoziţie (nr. 139-d, 11 noiembrie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2225. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012 (nr. 186, 4 noiembrie 2015)

2226. Ordin privind completarea și modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 110 din 28 iulie 2015 (nr. 187, 4 noiembrie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

2227. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 867, 28 octombrie 2015)

2228. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 868, 28 octombrie 2015)

2229. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 869, 28 octombrie 2015)

2230. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 870, 28 octombrie 2015)

2231. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 871, 28 octombrie 2015)

2232. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 872, 28 octombrie 2015)

2233. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 873, 28 octombrie 2015)

2234. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 874, 28 octombrie 2015)

2235. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 875, 28 octombrie 2015)

2236. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 876, 28 octombrie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

2237. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor сonexe la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora” (nr. 87, 29 octombrie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2238. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 103, 9 noiembrie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2239. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2240. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 59/1, 6 noiembrie 2015)

2241. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 59/2, 6 noiembrie 2015)

2242. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 59/3, 6 noiembrie 2015)

2243. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 59/4, 6 noiembrie 2015)

2244. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BAS ASIG” S.R.L. (nr. 59/5, 6 noiembrie 2015)

2245. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 59/6, 6 noiembrie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2246. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 45, 1 octombrie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte