Nr. 267-275 20.07.2018


PARTEA I


Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

118 Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 178 alin. (3) din Codul de procedură penală (obligația de a nu părăsi țara) (Sesizarea nr. 63g/2018) (nr. 19, 3 iulie)

119 Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 260 alin. (4) din Codul fiscal (Sesizarea nr. 53g/2018) (nr. 20, 4 iulie)

120. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 54g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolele 1341, 217 și 2171 din Codul penal (analog al substanței stupefiante sau psihotrope) (nr. 43, 14 mai 2018)

121. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 213 din Codul penal (încălcarea din neglijență a regulilor şi metodelor de acordare a asistenței medicale) (nr. 44, 14 mai 2018)

122. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 13412 din Codul penal și a punctelor 3 și 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și de examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și a naturii ei (nr. 45, 22 mai 2018)

123. Decizie pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 3521 alin. (1) din Codul penal (falsul în declarații) (Sesizarea nr. 34g/2018) (nr. 46, 22 mai 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

29 Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Oficiului Avocatului Poporului la 31 decembrie 2017 (nr. 30, 19 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

734. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind instituirea Schemei de investiții în domeniul producției de film și altor opere audiovizuale (nr. 657, 11 iulie 2018)

735. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstrucția „Casei municipale de cultură din Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 675, 11 iulie 2018)

736. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 676, 11 iulie 2018)

737. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 677, 11 iulie 2018)

738. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unei autospeciale (nr. 678, 11 iulie 2018)

739. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport (nr. 679, 11 iulie 2018)

740. Hotărîre pentru aprobarea Planului general de gestionare a crizelor în sectorul alimentelor și furajelor (nr. 680, 11 iulie 2018)

741. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (nr. 682, 11 iulie 2018)

742. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalitățile tehnice de interoperabilitate și armonizare a seturilor și serviciilor de date spațiale, precum și termenul de implementare (nr. 683, 11 iulie 2018)

743. Hotărîre cu privire la veniturile colectate ale unităţilor/instituţiilor militare din subordinea Ministerului Apărării (nr. 687, 11 iulie 2018)

744. Hotărîre cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile pînă în anul 2020 (nr. 689, 11 iulie 2018)

745. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (nr. 690, 11 iulie 2018)

746. Hotărîre cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova (nr. 692, 11 iulie 2018)

747. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 707, 11 iulie 2018)

748. Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (nr. 709, 18 iulie 2018)

749. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 853/2015 „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar” (nr. 710, 18 iulie 2018)

750. Hotărîre privind edificarea în municipiul Chișinău a monumentului în amintirea Bisericii „Sfîntul Ilie” (nr. 711, 18 iulie 2018)

751. Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 712, 18 iulie 2018)

752. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul tineretului și sportului (nr. 713, 18 iulie 2018)

753. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 715, 18 iulie 2018)

754. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la transmiterea unui bun cu titlu oneros (nr. 717, 18 iulie 2018)

755. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 718, 18 iulie 2018)

756. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381/1997 (nr. 719, 18 iulie 2018)

757. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 721, 18 iulie 2018)

758. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea articolului 3 din Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă (nr. 723, 18 iulie 2018)

759. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 988/2012 „Cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II” (nr. 724, 18 iulie 2018)

760. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară (nr. 725, 18 iulie 2018)

761. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 726, 18 iulie 2018)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 727, 18 iulie 2018)

763. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 728, 18 iulie 2018)

764. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la Luxembourg la 25 iunie 2013 (nr. 731, 18 iulie 2018)

765. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 732, 18 iulie 2018)

766. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 733, 18 iulie 2018)

767. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor, semnat la Chișinău la 12 iulie 2018 (nr. 734, 18 iulie 2018)

768. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.650/2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice” (nr. 735, 18 iulie 2018)

769. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Rodica VERBENIUC (nr. 102-d , 18 iulie 2018)

770. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Stanislav RUSU (nr. 103-d , 18 iulie 2018)

771. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel Filip, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or. Washington D.C., 24-27 iunie 2018 (nr. 104-d, 18 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1142. Hotărâre cu privire la reperfectarea autorizației de sistem multilateral de tranzacționare Societății pe acțiuni „Bursa de Valori a Moldovei” (nr. 30/10, 9 iulie 2018)

1143. Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.50/8 din 30.11.2012 (nr. 31/2, 16 iulie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1144. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Noroc”, urmare a Notei nr. 01-126 din 23.05.2018, parvenită din partea directorului adjunct al Institutului de Științe ale Educației, Nelu Vicol, și a președintelui sindicatelor IȘE, Vasile Țânțari (nr. 18/115, nr. 21 iunie 2018)

1145. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a sesizării dlui Valeri Savciuc, directorul Centrului de Medicină Legală (nr. 18/118, nr. 21 iunie 2018)

1146. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării f/nr. din 24.05.2018, din partea unui grup de părinți de la Liceul „Gh. Asachi” din mun. Chișinău (nr. 18/119, nr. 21 iunie 2018)

1147. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 18/122, nr. 21 iunie 2018)

1148. Decizie cu privire la aprobarea modelului Ofertei serviciilor de programe retransmise și abrogarea deciziilor CCA nr. 68 din 03.07.2009, nr. 41 din 30.03.2010 și nr. 65 din 22 mai 2013 (nr. 18/123, 21 iunie 2018)

1149. Decizie cu privire la examinarea și avizarea Proiectului de Lege cu privire la publicitate (inițiativa legislativă nr. 180 din 4 iunie 2018) (nr. 18/125, 21 iunie 2018)

1150. Decizie cu privire la examinarea și avizarea Proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova (nr. 18/126, 21 iunie 2018)

1151. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 18/127, 21 iunie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1152. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 93-A, 9 iulie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1153. Ordin cu privire la aprobarea Informației privind impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul funciar și taxele locale administrate de către SCITL (Forma ISCITL 19) (nr. 376, 10 iulie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte