Nr. 276 20.07.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

406. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 780-VIII, 18 iulie 2018)

407. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 104, 14 iunie 2018)

408. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 787-VIII, 18 iulie 2018)

409. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 118, 5 iulie 2018)

410. Decret privind eliberarea doamnei Nina TRACIUC din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 778-VIII, 16 iulie 2018)

411. Decret privind eliberarea domnului Marcel SOFICIUC din funcţia de judecător și președinte al Judecătoriei Soroca (nr. 779-VIII, 16 iulie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

772. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 736, 19 iulie 2018)