Nr. 256-265 13.07.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

401. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2017 (nr. 115, 5 iulie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

112. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a articolului 38 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 cu privire la funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Sesizarea nr. 36g/2018) (nr. 15, 22 mai 2018)

113. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 39g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 79 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Procuratură (controlul judiciar al hotărârilor emise de către Consiliul Superior al Procurorilor) (nr. 34, 19 aprilie 2018)

114. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 46g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 123 alin. (1) din Codul de procedură penală (experimentul în procedura de urmărire penală) (nr. 39, 8 mai 2018)

115. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 3641 din Codul de procedură penală (judecata în baza probelor administrate în faza de urmărire penală) (nr. 40, 8 mai 2018)

116. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 49g/2018 și nr. 50g/2018 privind excepțiile de neconstituționalitate a articolului 326 alineatele (1) și (11) din Codul penal (traficul de influență) (nr. 41, 8 mai 2018)

117. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 44g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002, din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj (învestirea contractelor de ipotecă/gaj cu formulă executorie) (nr. 42, 8 mai 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărâre cu privire la Raportul de audit al performanței „Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor” (nr. 18,14 mai 2018)

27. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității la 31 decembrie 2017 (nr. 28, 31 mai 2018)

28. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Concurenței la 31 decembrie 2017 (nr. 32, 21 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

691. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a rețelelor de bandă largă pe anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru realizarea acestuia (nr. 629, 5 iulie 2018)

692. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport (nr. 632, 5 iulie 2018)

693. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice (nr. 633, 5 iulie 2018)

694. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (nr. 634, 5 iulie 2018)

695. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 635, 5 iulie 2018)

696. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 noiembrie 2003 (nr. 636, 6 iulie 2018)

697. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat național de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (nr. 637, 6 iulie 2018)

698. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea articolului 3 din Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 638, 6 iulie 2018)

699. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Internaţională a Poliţiei Criminale-Interpol (INTERPOL) cu privire la recunoaşterea documentului de călătorie INTERPOL, semnat la Beijing la 28 septembrie 2017 (nr. 639, 6 iulie 2018)

700. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 640, 9 iulie 2018)

701. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice şi utilizării în medicină pentru anul 2018 (nr. 641, 9 iulie 2018)

702. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 642, 10 iulie 2018)

703. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 401 din 12 iunie 2012 (nr. 643, 10 iulie 2018)

704. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Resurse Informaționale Juridice (nr. 644, 10 iulie 2018)

705. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1185 din 30 septembrie 2003 (nr. 645, 10 iulie 2018)

706. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 646, 10 iulie 2018)

707. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de interacțiune între Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și serviciile specializate de urgență (nr. 647, 10 iulie 2018)

708. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 648, 10 iulie 2018)

709. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor pe specialităţi şi domenii generale de studii, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățămînt superior pentru anul de studii 2018-2019 (nr. 649, 10 iulie 2018)

710. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016 (nr. 650, 11 iulie 2018)

711. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului privind procurarea ambulanțelor (nr. 651, 11 iulie 2018)

712. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 652, 11 iulie 2018)

713. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri (nr. 653, 11 iulie 2018)

714. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind monitorizarea electronică a persoanelor (nr. 654, 11 iulie 2018)

715. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)”, semnat la Chișinău la 11 iulie 2018 (nr. 655, 11 iulie 2018)

716. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la publicitate (nr. 656, 11 iulie 2018)

717. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I”, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017 (nr. 658, 11 iulie 2018)

718. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind interconectarea electrică Moldova–România, semnat la Chișinău la 20 decembrie 2017 (nr. 659, 11 iulie 2018)

719. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ela MALAI (nr. 660, 11 iulie 2018)

720. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Octavian RĂU (nr. 661, 11 iulie 2018)

721. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 662, 11 iulie 2018)

722. Hotărîre privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului pentru încetarea Acordului cu privire la acordarea unor înlesniri suplimentare şi a ajutorului material pentru participanţii la Marele Război pentru Apărarea Patriei, lucrătorii din spatele frontului şi văduvele de război în legătură cu aniversarea a 50-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 din 9 decembrie 1994 (nr. 663, 11 iulie 2018)

723. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 664, 11 iulie 2018)

724. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 285 din 4 aprilie 2018 (nr. 665, 11 iulie 2018)

725. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 666, 11 iulie 2018)

726. Hotărîre cu privire la crearea Institutului Diplomatic (nr. 667, 11 iulie 2018)

727. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 668, 11 iulie 2018)

728. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind igiena nutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri (nr. 669, 11 iulie 2018)

729. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 670, 11 iulie 2018)

730. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 671, 11 iulie 2018)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 672, 11 iulie 2018)

732. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 673, 11 iulie 2018)

733. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.960 din 7 noiembrie 2017 (nr. 674, 11 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1128. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine (nr. 309, 21 iunie 2018)

1129. Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale și internaționale (nr. 323, 26 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1130. Ordin cu privire la implementarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă (nr. 118, 26 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1130a. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (nr. 609, 3 iulie 2018)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1131. Ordin cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 507 din 30 mai 2018 (nr. 153, 26 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1132. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de retragere a autorizațiilor de retransmisie (nr. 16/101, 28 mai 2018)

1133. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 18/120, 21 iunie 2018)

1134. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie eliberată „STV IT COMPANY” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Botanica” (nr. 18/121, 21 iunie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1135. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 93-A, 9 iulie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1136. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 143 din 13 septembrie 2002 despre aprobarea formularelor de executare silită (nr. 357, 29 iunie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte