Nr. 255 06.07.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

399. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 773-VIII, 4 iulie 2018)

400. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 110, 15 iunie 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

688. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 630, 5 iulie 2018)

689. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind procedura notarială (nr. 631, 5 iulie 2018)

690. Dispoziţie (nr. 99-d, 3 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova şi ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1125. Ordin privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 318/218, 25 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1126. Decizie (nr. ASR-36, 7 iunie 2018)

Acte ale Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

1127. Decizie pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (nr. 08/1, 24 mai 2018)