Nr. 245 04.07.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

660. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (nr. 603, 2 iulie 2018)

661. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Elena FRUMOSU (nr. 604, 2 iulie 2018)

662. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Loreti ANTON (nr. 605, 2 iulie 2018)

663. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg TUDOSAN (nr. 606, 2 iulie 2018)

664. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului Guvernului (nr. 610, 3 iulie 2018)

665. Dispoziţie (nr. 94-d, 2 iulie 2018)

666. Dispoziţie (nr. 95-d, 2 iulie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

1095. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor de referinţă, care stabilesc criterii pentru competenţa organismului naţional de acreditare şi a organismelor de evaluare a conformităţii (nr. 311, 22 iunie 2018)