Nr. 235-244 29.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

363. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 747-VIII, 15 iunie 2018)

364. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 48, 7 iunie 2018)

365. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (nr. 748-VIII, 15 iunie 2018)

366. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr.443/2004 (nr. 70, 7 iunie 2018)

367. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 765-VIII, 25 iunie 2018)

368. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 74, 26 aprilie 2018)

369. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 756-VIII, 19 iunie 2018)

370. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 86, 24 mai 2018)

371. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 757-VIII, 19 iunie 2018)

372. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 93, 31 mai 2018)

373. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 763-VIII, 20 iunie 2018)

374. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 94, 31 mai 2018)

375. Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea insectelor defoliatoare și agenților patogeni ai bolilor în Rezervația științifică „Plaiul Fagului” (nr. 754-VIII, 19 iunie 2018)

376. Lege privind combaterea insectelor defoliatoare și agenților patogeni ai bolilor în Rezervația științifică „Plaiul Fagului” (nr. 98, 7 iunie 2018)

377. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 764-VIII, 21 iunie 2018)

378. Lege pentru modificarea și completarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 100, 7 iunie 2018)

379. Hotărîre privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 29/2015 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 111, 15 iunie 2018)

380. Hotărîre privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (nr. 112, 15 iunie 2018)

381. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, prin schimb de note, privind extinderea aplicabilității Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos cu privire la asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, semnat la Chișinău la 19 iunie 2006, pentru teritoriile Aruba, Curaçao și Sint Maarten (nr. 746-VIII, 15 iunie 2018)

382. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale (nr. 749-VIII, 15 iunie 2018)

383. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Victor BALMUȘ (nr. 752-VIII, 19 iunie 2018)

384. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Victor ANDRUSENCO (nr. 753-VIII, 19 iunie 2018)

385. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 759-VIII, 19 iunie 2018)

386. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 760-VIII, 19 iunie 2018)

387. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 761-VIII, 19 iunie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

107. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 25 alin. (1) din Legea nr. 947 din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii şi din articolul 10 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (controlul judiciar al hotărârilor emise de către Consiliul Superior al Magistraturii în cauzele disciplinare) (Sesizarea nr. 148g/2017) (nr. 13, 14 mai 2018)

108. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a pct. 8 alineatul al treilea din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600 din 14 mai 2002 (Sesizarea nr. 38g/2018) (nr. 14, 22 mai 2018)

109. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153a/2017 privind controlul constituționalității articolelor 4394 litera b) și 4396 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24 octombrie 2008 (demolarea construcțiilor neautorizate ca măsură de siguranță) (nr. 33, 29 martie 2018)

110. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 43g/2018 și nr. 47g/2018 privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 233 alin. (1) și alin. (2) din Codul contravențional (nr. 37, 8 mai 2018)

111. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 45g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 126 din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari) (nr. 38, 8 mai 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

23. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017 (nr. 26, 29 mai 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

644. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 540, 8 iunie 2018)

645. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului III din Legea nr.273 din 15 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 541, 8 iunie 2018)

646. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2018 (nr. 559, 20 iunie 2018)

647. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (nr. 589, 21 iunie 2018)

648. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepției reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor (nr. 590, 21 iunie 2018)

649. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Relații Interetnice (nr. 593, 25 iunie 2018)

650. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 18 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 594, 26 iunie 2018)

651. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi functionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri (nr. 595, 26 iunie 2018)

652. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de selectare și cerințele față de candidatul la funcția de director general al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, precum și a componenței nominale a Comisiei de selectare (nr. 596, 26 iunie 2018)

653. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului sectorial de acţiuni anticorupție în domeniul asigurării ordinii publice pentru anii 2018-2020 (nr. 597, 26 iunie 2018)

654. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 30 august 2017 (nr. 598, 26 iunie 2018)

655. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 10 octombrie 2016 (nr. 599, 27 iunie 2018)

656. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 600, 27 iunie 2018)

657. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Armata Profesionistă 2018-2021” (nr. 601, 27 iunie 2018)

658. Dispoziţie (nr. 87-d, 22 iunie 2018)

659. Dispoziţie (nr. 91-d, 26 iunie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1049. Ordin cu privire la aprobare a Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică” (nr. 289, 12 iunie 2018)

1050. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din Republica Moldova (nr. 290, 12 iunie 2018)

1051. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 314, 23 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1052. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I și 9 luni ale anului 2018 (nr. 109, 18 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1053. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 569 din 20 iulie 2017 (nr. 452, 22 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1054. Decizie cu privire la alinierea la măsurile restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 122-T-05, 14 iunie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1055. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (nr. 138/2018, 5 aprilie 2018)

1056. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 201/2018, 15 iunie 2018)

1057. Hotărâre privind tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de S.A. „Apă-Canal Chișinău” (nr. 202/2018, 15 iunie 2018)

1058. Hotărâre privind tarifele și prețurile reglementate la energia electrică (nr. 203/2018, 15 iunie 2018)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1059. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în Regulamentul privind efectuarea inspecțiilor la sol a aeronavelor țărilor terțe care aterizează pe aeroporturile din Republica Moldova (nr. 11/GEN, 30 mai 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1060. Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative (nr. 27/6, 18 iunie 2018)

1061. Hotărâre referitor la prescrierea unor AEÎ de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 27/12, 18 iunie 2018)

1062. Hotărâre referitor la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta situațiile financiare și rapoartele specifice (nr. 27/13, 18 iunie 2018)

1063. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 28/1, 25 iunie 2018)

1064. Ordonanţă referitor la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 27/14-O, 18 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1065. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din data de 3 iunie 2018 (nr. 1673, 29 mai 2018)

1066. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din data de 3 iunie 2018 (nr. 1674, 29 mai 2018)

1067. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din data de 3 iunie 2018 (nr. 1675, 29 mai 2018)

1068. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău din 3 iunie 2018, la situația din data de 25 mai 2018 (nr. 1676, 29 mai 2018)

1069. Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017 (nr. 1677, 29 mai 2018)

1070. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/11 din 24 mai 2018 a Partidului Democrat din Moldova (nr. 1678, 29 mai 2018)

1071. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău (nr. 1679, 29 mai 2018)

1072. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău (nr. 1680, 29 mai 2018)

1073. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău (nr. 1681, 29 mai 2018)

1074. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti (nr. 1682, 29 mai 2018)

1075. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală pentru turul doi al alegerilor primarului general al municipiului Chișinău din 3 iunie 2018, la situația din 1 iunie 2018 (nr. 1683, 5 iunie 2018)

1076. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra amendamentului la proiectul de lege nr. 17 din 30 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1684, 5 iunie 2018)

1077. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni, raionul Criuleni (nr. 1685, 5 iunie 2018)

1078. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Floreşti (nr. 1686, 5 iunie 2018)

1079. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mereşeni, raionul Hînceşti (nr. 1687, 5 iunie 2018)

1080. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 1688, 5 iunie 2018)

1081. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 1689, 5 iunie 2018)

1082. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiștelnița, raionul Telenești (nr. 1690, 5 iunie 2018)

1083. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1691, 5 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1084. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizual nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioadele: 10-20 mai 2018 și 23 mai – 03 iunie 2018 (nr. 17/104, 8 iunie 2018)

1085. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga (nr. 17/105, 8 iunie 2018)

1086. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „RTR Moldova”, urmare a Deciziei CCA nr. 2/6 din 15 ianuarie 2018 (nr. 17/106, 8 iunie 2018)

1087. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TVN”, urmare a sesizării dlui Nicolai Grigorișin, candidat la funcția de primar al mun. Bălți din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” (nr. 17/107, 8 iunie 2018)

1088. Decizie сu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cinematografiei nr. 116 din 03.07.2014 (nr. 17/112, 8 iunie 2018)

1089. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 18/116, 21 iunie 2018)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1090. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 229/12 din 8 mai 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1091. Decizie (nr. ASR-29/17-21, 23 aprilie 2018)

1092. Decizie (nr. ASR-30/17-22, 26 aprilie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1093. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 80-A, 18 iunie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1094. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „Universalbank” S.A. în proces de lichidare, Banca „Guinea” S.A. în proces de lichidare, BCI „Oguzbank” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/2, 20 iunie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte