Nr. 210-223 22.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

347. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 51 din Legea nr.1453/2002 cu privire la notariat (nr. 745-VIII, 15 iunie 2018)

348. Lege pentru modificarea articolului 51 din Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat (nr. 77, 7 iunie 2018)

349. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 740-VIII, 12 iunie 2018)

350. Lege pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 85, 24 mai 2018)

351. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr.1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) (nr. 739-VIII, 12 iunie 2018)

352. Lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1569 (2006) (nr. 87, 24 mai 2018)

353. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția azilului de bătrîni „Yardimnic” în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 742-VIII, 15 iunie 2018)

354. Lege privind scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția azilului de bătrîni „Yardimnic” în municipiul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 95, 31 mai 2018)

355. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 762-VIII, 20 iunie 2018)

356. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017 (nr. 101, 7 iunie 2018)

357. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărîrea Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 99, 7 iunie 2018)

358. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 741-VIII, 12 iunie 2018)

359. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului în domeniul asigurărilor sociale dintre Republica Moldova și Republica Estonia, semnat la Tallinn la 19 octombrie 2011 (nr. 743-VIII, 15 iunie 2018)

360. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind „Programul de guvernanță economică pentru Republica Moldova (DPO-3)” (nr. 744-VIII, 15 iunie 2018)

361. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 750-VIII, 17 iunie 2018)

362. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” (nr. 751-VIII, 17 iunie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

105. Hotărâre privind controlul constituționalității Legii nr. 257 din 22 decembrie 2017 cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova (Sesizarea nr. 2a/2018) (nr. 16, 4 iunie 2018)

106. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi referitoare la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și a articolului 4 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale (sesizarea nr. 9a/2018) (nr. 17, 4 iunie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul bugetar încheiat 2017 (nr. 23, 25 mai 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

601. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 539, 8 iunie 2018)

602. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului (nr. 548, 13 iunie 2018)

603. Hotărîre cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu (nr. 549, 13 iunie 2018)

604. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (nr. 552, 18 iunie 2018)

605. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 553, 18 iunie 2018)

606. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupție în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice pentru anii 2018-2020 (nr. 554, 18 iunie 2018)

607. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 125 din 6 februarie 2018 (nr. 555, 18 iunie 2018)

608. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 556, 18 iunie 2018)

609. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor (nr. 557, 18 iunie 2018)

610. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind birourile (secțiile) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova peste hotare (nr. 558, 19 iunie 2018)

611. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumitru MÎNZĂRARI (nr. 560, 20 iunie 2018)

612. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 561, 20 iunie 2018)

613. Hotărîre privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 562, 20 iunie 2018)

614. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 38 din Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 563, 20 iunie 2018)

615. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 564, 20 iunie 2018)

616. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 565, 20 iunie 2018)

617. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unui teren (nr. 566, 20 iunie 2018)

618. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” (nr. 567, 20 iunie 2018)

619. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 568, 20 iunie 2018)

620. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 569, 20 iunie 2018)

621. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 570, 20 iunie 2018)

622. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova (nr. 571, 20 iunie 2018)

623. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2018 (nr. 572, 20 iunie 2018)

624. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 15 la Regulamentul cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate, ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor (nr. 573, 20 iunie 2018)

625. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 574, 20 iunie 2018)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 575, 20 iunie 2018)

627. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto din 20 martie 1993 (nr. 576, 20 iunie 2018)

628. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1232 din 9 noiembrie 2016 (nr. 577, 20 iunie 2018)

629. Hotărîre cu privire la acreditarea instituțională și a programelor de formare profesională și la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de formare profesională din învățămîntul profesional tehnic (nr. 578, 20 iunie 2018)

630. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 579, 20 iunie 2018)

631. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 580, 20 iunie 2018)

632. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 (nr. 581, 20 iunie 2018)

633. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la organizarea activității notarilor (nr. 582, 20 iunie 2018)

634. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 583, 20 iunie 2018)

635. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înțelegerii, întocmite prin schimb de note, cu privire la modificarea Acordului de grant, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova”, semnat la Chișinău la 7 martie 2017 (nr. 584, 20 iunie 2018)

636. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.203 din 29 martie 2017 (nr. 585, 20 iunie 2018)

637. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 586, 20 iunie 2018)

638. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (nr. 587, 20 iunie 2018)

639. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind securitatea aeronautică (nr. 588, 20 iunie 2018)

640. Dispoziţie (86-d, 20 iunie 2018)

641. Ordin cu privire la unele măsuri de executare a Hotărîrii Guvernului nr.708 din 28 august 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) (nr. 377-A, 8 iunie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

974. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 9-18:2018 (nr. 282, 7 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

975. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 105, 7 iunie 2018)

976. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 107, 8 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

977. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Sofroniuc Svetlana (nr. 444, 14 iunie 2018)

978. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a executorului judecătoresc Bedros Pavel (nr. 449, 18 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

979. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 729/230-A, 11 iunie 2018)

980. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 727/494-A din 21.09.2016 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie” (nr. 753/235A, 15 iunie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal

981. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 261-O, 7 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

982. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 26/7, 11 iunie 2018)

983. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 26/8, 11 iunie 2018)

984. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BAR „NOVA ASSISTANCE” S.R.L. (nr. 26/9, 11 iunie 2018)

985. Hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii CNPF nr.26/15 din 07.07.2011 privind forma şi conţinutul rapoartelor specializate ale asigurătorilor (reasigurătorilor) (nr. 26/10, 11 iunie 2018)

986. Hotărâre privind reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 27/2, 18 iunie 2018)

987. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei SAR „MOLDCARGO”S.A. (nr. 27/3, 18 iunie 2018)

988. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței BA „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 27/4, 18 iunie 2018)

989. Hotărâre privind radierea SRL „Broker-Service” din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 27/5, 18 iunie 2018)

990. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei AEÎ „BRD FINANȚE” (nr. 27/10, 18 iunie 2018)

991. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „CARACUI-HAR” (nr. 27/11, 18 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

992. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1524 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Volovița nr. 29/34, raionul Soroca” (nr. 1626, 15 mai 2018)

993. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1627, 15 mai 2018)

994. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1628, 15 mai 2018)

995. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1629, 15 mai 2018)

996. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/5 din 8 mai 2018 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (nr. 1630, 15 mai 2018)

997. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1631, 15 mai 2018)

998. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1632, 15 mai 2018)

999. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1633, 15 mai 2018)

1000. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1634, 15 mai 2018)

1001. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1635, 15 mai 2018)

1002. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1636, 15 mai 2018)

1003. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1637, 15 mai 2018)

1004. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei „Expert Forum” din România în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1638, 15 mai 2018)

1005. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1639, 15 mai 2018)

1006. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Austria în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1640, 15 mai 2018)

1007. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1641, 15 mai 2018)

1008. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Democrația Acasă”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1642, 15 mai 2018)

1009. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 11 mai 2018 (nr. 1643, 15 mai 2018)

1010. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 1644, 15 mai 2018)

1011. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 1645, 15 mai 2018)

1012. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1646, 15 mai 2018)

1013. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1647, 15 mai 2018)

1014. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 1648, 15 mai 2018)

1015. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 1649, 15 mai 2018)

1016. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Leuşeni, raionul Hînceşti (nr. 1650, 15 mai 2018)

1017. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lăpuşna, raionul Hînceşti (nr. 1651, 15 mai 2018)

1018. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șumna, raionul Rîșcani (nr. 1652, 15 mai 2018)

1019. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 1653, 15 mai 2018)

1020. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Soroca (nr. 1654, 15 mai 2018)

1021. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sireți, raionul Strășeni (nr. 1655, 15 mai 2018)

1022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Svetlîi, UTA Găgăuzia (nr. 1656, 15 mai 2018)

1023. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/6 din 15 mai 2018 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” (nr. 1657, 19 mai 2018)

1024. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1525 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Pîrlița nr. 35/29, raionul Ungheni” (nr. 1658, 19 mai 2018)

1025. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/8 din 18 mai 2018 a concurentului electoral Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” (nr. 1659, 19 mai 2018)

1026. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/9 din 19 mai 2018 a dlui Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”(nr. 1660, 19 mai 2018)

1027. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/10 din 20 mai 2018 a dlui Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 1661, 20 mai 2018)

1028. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chișinău (nr. 1662, 23 mai 2018)

1029. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea desfășurării turului al doilea de scrutin din 3 iunie 2018 (nr. 1663, 23 mai 2018)

1030. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 18 mai 2018 (nr. 1664, 23 mai 2018)

1031. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi (nr. 1665, 23 mai 2018)

1032. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul (nr. 1666, 23 mai 2018)

1033. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 1667, 23 mai 2018)

1034. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 1668, 23 mai 2018)

1035. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 1669, 23 mai 2018)

1036. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 1670, 23 mai 2018)

1037. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Șișcani, raionul Nisporeni (nr. 1671, 23 mai 2018)

1038. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Ungheni (nr. 1672, 23 mai 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1039. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile AO „Media Alternativă” (nr. 14/91, 17 mai 2018)

1040. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile „Media Sfera” SRL (nr. 15/94, 22 mai 2018)

1041. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 15/95, 22 mai 2018)

1042. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „Retro FM” (nr. 16/99, 28 mai 2018)

1043. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire de drept a licenței de emisie eliberată „Selectcanal-TV” SRL pentru postul de televiziune „N4” (nr. 16/100, 28 mai 2018)

1044. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicații Grup” SRL (nr. 16/102, 28 mai 2018)

1045. Decizie cu privire la examinarea solicitării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 979 din 11 mai 2018 (nr. 16/103, 28 mai 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1046. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind aplicarea Acordurilor internaţionale în domeniul securităţii sociale la care Republica Moldova este parte (nr. 37-A, 6 martie 2018)

1047. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 80-A, 18 iunie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1048. Ordin privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul IFPS nr. 428 din 27 martie 2017 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 311, 7 iunie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte