Nr. 224 22.06.2018


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

642. Hotărîre cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. (nr. 591, 21 iunie 2018)