Nr. 195-209 15.06.2018


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

335. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 736-VIII, 7 iunie 2018)

336. Lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 294/2007 privind partidele politice (nr. 78, 3 mai 2018)

337. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 734-VIII, 6 iunie 2018)

338. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 79, 24 mai 2018)

339. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 735-VIII, 7 iunie 2018)

340. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor (nr. 82, 11 mai 2018)

341. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare (finanțare adițională pentru proiectul „Reforma învățămîntului în Moldova”) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 737-VIII, 7 iunie 2018)

342. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (finanţare adiţională pentru proiectul „Reforma învăţămîntului în Moldova”) dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (nr. 88, 24 mai 2018)

343. Hotărîre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica Moldova în anul 2017 (nr. 90, 24 mai 2018)

344. Hotărîre pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 91, 24 mai 2018)

345. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Băcioi, municipiul Chișinău (nr. 733-VIII, 5 iunie 2018)

346. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Filipp KIRKOROV (nr. 738-VIII, 10 iunie 2018)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

97. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 233 alineatele (1), (2) și (3) din Codul contravențional (sancționarea conducerii în stare de ebrietate a vehiculelor pentru care nu este necesară deținerea permisului de conducere) (Sesizarea nr. 42g/2018) (nr. 11, 8 mai 2018)

98. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 167g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 260 alin. (1) lit. a) şi a articolului 262 lit. a) din Codul de procedură civilă (suspendarea procesului în cazul reorganizării părţii în proces) (nr. 28, 29 martie 2018)

99. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 460 alin. (1) lit. j) din Codul de procedură civilă nr. 225 din 30 mai 2003 (instanța competentă să examineze litigiile privind protecția proprietății intelectuale în cauze cu elemente de extraneitate) (nr. 29, 29 martie 2018)

100. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul de procedură penală și din Legea cu privire la Procuratură (independența procesuală a procurorilor) (nr. 30, 29 martie 2018)

101. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 31g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a art.101 alin. (1) din Legea nr.1308 din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) (nr. 31, 29 martie 2018)

102. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 32g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 236 alin. (5) lit. b) şi a textului „de la data pronunţării dispozitivului hotărârii” conţinut de articolul 362 alin. (1) din Codul de procedură civilă (curgerea termenului de apel de la pronunţarea dispozitivului) (nr. 32, 29 martie 2018)

103. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 3183 alin. (2) din Codul de procedură civilă (emiterea ordonanței de protecție în baza declarației victimei) (nr. 35, 19 aprilie 2018)

104. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 173g/2017 și nr. 37g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 220 din Codul penal și a articolului 89 din Codul contravențional (proxenetismul și practicarea prostituției) (nr. 36, 19 aprilie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărâre privind Raportul auditului programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017 (nr. 17, 3 mai 2018)

21. Hotărâre privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017 (nr. 21, 17 mai 2018)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

590. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 (nr. 509, 5 iunie 2018)

591. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (nr. 542, 11 iunie 2018)

592. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 543, 12 iunie 2018)

593. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 544, 12 iunie 2018)

594. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă (nr. 545, 12 iunie 2018)

595. Hotărîre cu privire la numirea domnului Victor HARUŢA în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (nr. 546, 12 iunie 2018)

596. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 (nr. 547, 12 iunie 2018)

597. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (nr. 550, 13 iunie 2018)

598. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive (nr. 551, 13 iunie 2018)

599. Dispoziţie (nr. 84-d, 12 iunie 2018)

600. Dispoziţie (nr. 85-d, 13 iunie 2018)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova

910. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 287, 8 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

911. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 117-T-04, 7 iunie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

912. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 673, 30 mai 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

913. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

914. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01. Rg04-140, 4 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

915. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/1, 11 iunie 2018)

916. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr.26/2, 11 iunie 2018)

917. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului complex în cadrul AEÎ „COLUMNA MANTA” (nr. 26/3, 11 iunie 2018)

918. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei ACEÎ „UNIUNEA CENTRALĂ” (nr. 26/4, 11 iunie 2018)

919. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei SA „ACORD GRUP” S.A. (nr. 26/6, 11 iunie 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

920. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Franței în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1576, 4 mai 2018)

921. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1577, 4 mai 2018)

922. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1578, 4 mai 2018)

923. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1579, 4 mai 2018)

924. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1580, 4 mai 2018)

925. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1581, 4 mai 2018)

926. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1582, 4 mai 2018)

927. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1583, 4 mai 2018)

928. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 27 aprilie 2018 (nr. 1584, 4 mai 2018)

929. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/2 din 27 aprilie 2018 a dlui Andrei Munteanu, pretendent la calitatea de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău (nr. 1585, 4 mai 2018)

930. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/3 din 27 aprilie 2018 a dlui Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău din partea Partidului Liberal (nr. 1586, 4 mai 2018)

931. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1587, 4 mai 2018)

932. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău (nr. 1588, 4 mai 2018)

933. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău (nr. 1589, 4 mai 2018)

934. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul (nr. 1590, 4 mai 2018)

935. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul (nr. 1591, 4 mai 2018)

936. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni (nr. 1592, 4 mai 2018)

937. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia (nr. 1593, 4 mai 2018)

938. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia (nr. 1594, 4 mai 2018)

939. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari (nr. 1595, 4 mai 2018)

940. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 1596, 4 mai 2018)

941. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăneşti, raionul Edineţ (nr. 1597, 4 mai 2018)

942. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Viişoara, raionul Edineţ (nr. 1598, 4 mai 2018)

943. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești (nr. 1599, 4 mai 2018)

944. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti (nr. 1600, 4 mai 2018)

945. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrea, raionul Hînceşti (nr. 1601, 4 mai 2018)

946. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hînceşti (nr. 1602, 4 mai 2018)

947. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 1603, 4 mai 2018)

948. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița (nr. 1604, 4 mai 2018)

949. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Costești, raionul Rîșcani (nr. 1605, 4 mai 2018)

950. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 1606, 4 mai 2018)

951. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul Sîngerei (nr. 1607, 4 mai 2018)

952. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației Pro Democrația Club Tîrgu Neamţ în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1608, 8 mai 2018)

953. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 (nr. 1609, 8 mai 2018)

954. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 la situația din 4 mai 2018 (nr. 1610, 8 mai 2018)

955. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău (nr. 1611, 8 mai 2018)

956. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budeşti, municipiul Chişinău (nr. 1612, 8 mai 2018)

957. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vișniovca, raionul Cantemir (nr. 1613, 8 mai 2018)

958. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Troițcoe, raionul Cimișlia (nr. 1614, 8 mai 2018)

959. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti, raionul Floreşti (nr. 1615, 8 mai 2018)

960. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Floreşti (nr. 1616, 8 mai 2018)

961. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fundurii Noi, raionul Glodeni (nr. 1617, 8 mai 2018)

962. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 1618, 8 mai 2018)

963. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 1619, 8 mai 2018)

964. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 1620, 8 mai 2018)

965. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca (nr. 1621, 8 mai 2018)

966. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vădeni, raionul Soroca (nr. 1622, 8 mai 2018)

967. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ştefan Vodă (nr. 1623, 8 mai 2018)

968. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 1624, 8 mai 2018)

969. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Joltai, UTA Găgăuzia (nr. 1625, 8 mai 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

970. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 14/90, 17 mai 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

971. Ordin cu privire la aprobarea listei plătitorilor de contribuţii pentru prezentarea carnetelor de muncă ale angajaţilor la CTAS (nr. 77-A, 12 iunie 2018)

Acte ale Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective

972. Convenţie colectivă (nivel naţional) cu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării (nr. 16, 25 mai 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

973. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.13 din 4 aprilie 2017 (nr. 310, 7 iunie 2018)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte